Dohoda o zemědělství (AoA)Obavy spotřebitelů

Zemědělský obchod zásadně ovlivňuje bezpečnost potravin a základní právo spotřebitele na přístup k základnímu zboží. Liberalizace obchodu musí zohlednit dlouhodobý dopad na bezpečnost potravin pro nejchudší spotřebitele. Liberalizace zemědělských trhů USA a EU by měla být pro rozvojové země přínosem a umožnit jim zvýšit exporty. Spotřebitelé ve vyspělých zemích by vydělali na snížení cen. Podle Institutu pro mezinárodní ekonomiku by liberalizace zemědělství mohla jen pro spotřebitele v Evropě ročně znamenat zisk 15,4 mld. USD.

Ale obavy spotřebitelů jdou dále než jsou ceny a bezpečnost základních potravin. Kvalita potravin a způsobu jejich výroby, kulturní preference, trvalá udržitelnost zdrojů a ochrana životního prostředí, to vše jsou témata veřejné diskuze o regulaci potravinářského průmyslu. Spotřebitelé potřebují zajistit, aby tyto obavy nebyly použity jako důvod, proč nezavést tolik potřebné změny trhů vyspělých zemí.