Dohoda o zemědělství (AoA)Budoucnost Dohody o zemědělství AoA

Článek 20 Dohody o zemědělství AoA říká, že jednání o dalším postupu liberalizace zemědělství by měla začít v roce 2001. To představuje část „zabudovaného programu“ WTO. Podle článku 20, na němž budou jednání postavena, je třeba vzít v úvahu:

  • dosavadní zkušenosti se zaváděním snížení závazků
  • účinky snížení závazků na světový zemědělský obchod
  • mimoobchodní otázky, zvláštní zacházení pro rozvojové země a cíl vytvoření poctivého a tržně orientovaného zemědělského obchodního systému
  • všechny další závazky nezbytné k dosažení dlouhodobého cíle trvale udržitelné progresivní redukce podpory a ochrany

Většina rozvojových zemí trvá na tom, aby byla priorita přikládána problémům, kterým čelí ony, zejména pak problémům čistých dovozců. Zatímco jedním z hlavních cílů Dohody o zemědělství AoA je snížení dotací ve vyspělých zemích, má také za účinek znemožnění použití dotací rozvojovým zemím. Rozvojové země poukazují na to, že průmyslové země pokračují ve využívání celních i mimocelních bariér, aby omezily vstup zemědělského exportu rozvojových zemí na své trhy, což vede k roční ztrátě na exportním zisku rozvojových zemí ve výši 700 mld. USD. Průmyslové země dále uvalují vyšší cla na zpracované potraviny než na nezpracované, čímž maří snahy rozvojových zemí o zvýšení přidané hodnoty svých zemědělských vývozů.

Ve svém příspěvku na setkání Komise WTO pro zemědělství v červnu 2000 obvinila skupina 11 rozvojových zemí USA a EU, že vytvářejí nové bariéry zemědělských importů z rozvojových zemí. Existující pravidla Dohody o zemědělství AoA podle nich způsobují, „že zvláštní zacházení je uplatňováno spíše na vyspělé než na rozvojové země“. Dohoda o zemědělství AoA se dostatečně nezabývá bezpečností potravin a otázkami rozvoje venkova a skupina navrhuje vytvoření „rozvojového boxu“, který by se zvlášť věnoval těmto otázkám. Návrhy předložené rozvojovými zeměmi podtrhují problémy a nedostatky systému „zeleného boxu“ AoA. To umožní vládám přijmout některá omezená opatření, např. platby nezaložené na úrovni produkce. Politiky „zeleného boxu“ musejí splňovat kritéria pravidel AoA pro podpůrná opatření a nesmějí narušovat obchod. Součástí probíhajících jednání musí být systematické přezkoumání dotací podle „zeleného“ a „modrého boxu“.

USA a skupina 18 zemědělských vývozců propagují podobné stanovisko. Usilují o odstranění obchodních bariér, výrazné snížení cel a odstranění exportních dotací. Skupina 18 zemí chce vstoupit na bohaté trhy USA, Evropy a Japonska a USA chtějí lepší přístup na trhny EU a Japonska.

Evropská unie a Japonsko chtějí, aby byl „multifunkční“ charakter zemědělství a půdy zohledněn při jednáních a aby bylo uznáno, že zemědělský sektor má na celém světě širší úlohu než je poskytování potravin, a to např. vytváření pracovních míst a stimulace venkovské ekonomiky.