Dominikánská republika: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Hlavním cílem modernizace státu byla privatizace státních společností, ve smyslu zákona č. 141-97 o reformě veřejných společností z června 1997. Tento zákon umožňuje soukromým společnostem získat 50 % podíl na kapitálu a řízení veřejných společností na základě mezinárodních licitací.

 

Dominikánská republika má jednu z nejrozvinutějších infrastruktur telekomunikací v regionu. Vhodným odvětvím pro české investice je sektor telekomunikací a služeb, zejména pro turistiku (hotelnictví, restaurace aj.), bankovnictví a pojišťovnictví, sektor dopravy, výstavba silniční infrastruktury a rekonstrukce železniční infrastruktury a investice do těžebního průmyslu, do sektoru hornictví. V zemi je ústavou zajištěno soukromé vlastnictví. Jiné velké privatizační projekty strategických odvětví národního hospodářství neexistují. Rozvojové projekty jsou vyhlašovány spíš na regionální úrovni a jsou směrovány do ochrany životního prostředí, vodního hospodářství, zalesňování a ekologických staveb a do rozvoje turistiky.

Dominikánská vláda prosazuje ambiciózní programy podpory konkurenceschopnosti národních odvětví, hlavně v zemědělství, jako základní krok v rámci globalizačních procesů ekonomiky.

 

Rizika podnikání a investování v Dominikánské republice jsou obdobná jako v ostatních zemích Latinské Ameriky, je nutno dbát na kvalitu a bonitu partnera a jeho zázemí, kvalitní zajištění návratnosti poskytovaných úvěrů bankovními garancemi a avalem, v případě dodávek investičního zboží využít klauzule zástavního práva ke zboží až do úplného zaplacení, využívat bankovních nástrojů k inkasu pohledávky před jejich splatností (factoring, forfaiting), plně využívat služeb místních renomovaných právních a poradenských kanceláří ap. V Dominikánské republice je zaručeno soukromé vlastnictví firem i fyzických osob ústavou a upraveno příslušnými zákony. Nehrozí nebezpečí vyvlastnění majetku soukromých osob a firem, naopak úsilí dominikánské vlády se koncentruje na přilákání soukromých investic do země.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V DR není v současnosti organizován žádný mezinárodně významný veletrh vhodný pro českou oficiální účast. V Santo Domingu je pravidelně organizována karibská turistická burza (Bolsa Turística del Caribe), která může zaujmout podnikatele v turistice pro celou Karibskou oblast. Pro podnikatele v potravinářství a zemědělství je pravidelně v květnu pořádán veletrh Feria Agroalimentaria.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem