Dominikánská republika: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  2 015 2 016 2017 2018 2019
Vývoz z ČR  14 247 13 771 5 868 12 699 5 264
Dovoz do ČR 14 179 15 154 17 819 18 356 18 519
Obrat 28 426 28 925 23 688 31 055 23 783
Saldo 68 -1 383 -11 951 -5 657 13 256

údaje v tis. USD

Zdroj dat: ČSU

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR

 Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (tis USD)
3917 Trouby trubky hadice příslušenství z plastů 48 809 695
8537 Tabule, panely, ovládací stoly, pulty, skříně aj. základny 11 670 541
3920 Desky folie ap ostatní z plastů neporovité 222 174 429
8429 Buldozerysrovnávače rypadla apod. s pohonem 43 905 427
4819 Krabice pytle aj pořadače aj. pořadače z papíru 171 838 374
6810 Výrobky z cementu betonu kamene umělého 152 574 346
7013 Sklo stolní domácenské kuchyňské aj 70 211 276
4819 Stroje pro zpracování kůží ap opravy obuvi 4 059 202
3926 Výrobky stavební z plastů 48 385 124
9410 Sedadla též proměnitelná v lůžka 6 534 108

 

 

zdroj: ČSU

 

Dovoz do ČR

 Kód zboží Název zboží Netto (kg) Stat. hodnota (tis USD)
9018 Lékařské, chirurgické, zubolékařské nebo zvěrolékařské  98 428 4 776
3006 Zboží farmaceutické jiné 22 241 4 536
2208 Ethylalkohol nedenat pod 80% destiláty likéry 171 317 2 536
0803 Banány vč planejnů čerstvé sušené 1 891 771 1 525
2402 Doutníky doutníčky cigarety z tabáku náhražek 11 104 1 099
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo ochraně  5 942 804
6403 Obuv se svrškem z usně 10 492 635
3401 Mýdlo ap výrobky papír plsť aj pokryté mýdlem  1 274 336
3005 Vata gáza obinadla ap. zboží 1 527 277
3926 výrobky ostatní z plastů 9 631 233

zdroj: ČSU

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Jak dominikánské, tak české statistiky nevykazují žádné údaje o vzájemné obchodní výměně v oblasti služeb. Centrální banka DR ani žádná jiná instituce tuto databázi nevede. Nicméně byl zaznamenán trend růstu zájmu českých investorů o dominikánský trh v cestovním ruchu a zvyšoval se také počet českých turistů v organizovaných turistických zájezdech do DR. Každoročně se zvyšuje zájem o nákup nemovitostí v DR k rekreačním účelům.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V posledních letech je pro český export nejdůležitější firmou soukromá dovozní a distribuční společnost Peravia Motors c.a., Santo Domingo, která každoročně zajišťuje objemově zajímavé dovozy českých osobních aut Škoda na trh. Na významu dále nabývají soukromé společnosti dovážející ruční zbraně a munici, papír a karton, sklo a skleněné výrobky, bižuterii aj. výrobky především lehkého a spotřebního průmyslu.

Na DR nejsou registrovány žádné společné česko-dominikánské podniky. Jiné formy ekonomické spolupráce než přímý vývoz a dovoz za úplatu nejsou s českými partnery realizovány.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Dominikánská republika nemá uzavřenou žádnou bilaterální dohodu s ČR.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Dominikánská republika nepředstavuje prioritní zemi zahraniční rozvojové spolupráce. Žádné rozvojové projekty financované z rozpočtu na rozvojou spolupráci ČR v zemi neprobíhají.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem