Dominikánská republika: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

  2015 2016 2017 2018 2019
 Obchodní bilance -8,7 -8,7 -10,1  -12,2 -12,4
 Vývoz zboží 8 8,5 8,3 8,6 9,8
 Dovoz zboží 16,7 17,2 18,5 20,8 22,2

 v mld EURO

Zdroj  dat: Evropská delegace

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 

 

 2015

 2016 2017  2018  2019 
 EU vývoz  1,4 1,7  1,6 1,9  2,0 
 EU dovoz  0,7 0,8  0,7  0,8  0,9 
 Saldo  0,8 0,9  0,9  1,1  1,1 

 

 

 

údaje v mld EURO

Zdroj dat: Evropská delegace

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Dominikánská republika se zaměřuje na obchodování se zemědělskými produkty a průmyslovými výrobky.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V zemi je síť celkem 74 průmyslových zón, klíčovými odvětvými jsou elektronika, zdravotní zařízení, logistika, obuv, textil, tabák, šperky, outsourcing aj.. Domácí a zahraniční firmy jsou vyňaty z dovozních cel, korporativních daní z příjmu a daní ze staveb. Společnosti mohou volně repatriovat své zisky v plné výši.  Činnost volných zón v Dominikánské republice je řízena přímo zvláštním radou pro volné zóny. V současné době v zónách volného obchodu operuje více než 700 společností.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Mezi lety 2010-2018 DR přilákala přímé zahraniční investice ve výši 22,4 mld USD, tedy téměř 2,5mld USD ročně. Přímé zahraniční invetice plynou přeevším do energetiky, těžby, zón volného obchodu a cestovního ruchu.

 

Největšími investory jsou USA, zejména do služeb finančních a pojišťovacích a moderních špičkových technologií, dále Španělsko s investicemi do turistiky a služeb spojených s turistikou (hotelnictví, restaurace, bankovnictví), významnými investory jsou Kanada, Velká Británie, Chile, Švýcarsko, Itálie a dále v posledních letech také Francie, Trinidad a Tobago, Kolumbie, Brazílie a Panama.

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Dominikánská republika je otevřená přímým zahraničním investicím, nabízí politickou a ekonomickou stabilitu a přístup na globální a regionální trhy. Mezi výhody patří geografická poloha země a exportní pobídky, nízké náklady na pracovní sílu a produktivita práce.

Právní rámec zahraničních investic na Dominikánské republice prošel podstatnou změnou se Zákonem 16-95 o zahraničních investicích, s několika prováděcími dekrety, naposledy modifikovaný prezidentským dekretem 163-97. Začlenění této nové legislativy umožňuje DR disponovat značnými výhodami a hlavně bezpečností a jistotou pro zahraničního investora.

V platnosti jsou zvláštní a daňové zákony, které nabízejí specifické pobídky určené pro zahraniční investice podle druhu investice. Nejdůležitějšími zákony jsou tyto:

  • zákon umožňující výrobcům zboží a služeb pro vývoz v rámci volných zón, úlevy zvláštního režimu z celní kontroly a fiskálních pobídek až do výše 100 % vynětí z cel
  • firmy v tzv. zvláštní zóně příhraničního rozvoje jsou vyjmuty ze všech daní po dobu 20 let
  • turistika je podporována zvláštními zákony o rozvoji turistiky v provinciích a lokalitách a poskytuje úlevu vynětí z daní na dobu 10 let
  • zákon 150-97 stanoví nulovou sazbu na materiál, zařízení a stroje pro výrobu těm společnostem, které v zemi pracují na zemědělsko-chovatelských projektech aj.

Dekret č. 950-01 z 20. 9. 2001 upravuje povolení k trvalému pobytu investorům a poskytuje investorům stejná práva jako národním investorům.

Pro zřízení kanceláře v Dominikánské republice jsou vyžadovány náležitosti uvedené v dekretu č. 950-01, pro zahraniční investory je vyžadován trvalý pobyt za účelem realizace investice, žádost o registraci investice na centrální bance a CEI-RD (Centro de Exportación e Inversión de la República Dominicana), registrace k daňovému přiznání, dokumenty potřebné pro poukazy výnosů a repatriaci kapitálu aj. mimo zakládací listiny společníků mateřské firmy, stanov apod.

Zákon 16-95 z 20. 11. 1995 upravuje zahraniční investice v rámci procesu liberalizace národní ekonomiky. Tento zákon stanoví zásady pro zahraniční investice:

  • rovné zacházení se zahraničními investicemi, zajišťující stejná práva, zákonnou ochranu a nulovou diskriminaci. Jediná omezení pro zahraniční investory jsou v oborech v ukládání toxických nebo radioaktivních odpadů v zemi nevytvořených, činnosti ovlivňující veřejnou zdravotní péči a životní prostředí a výroba zařízení a materiálů s přímým vztahem k národní obraně, kde má přímé pravomoci jen prezident republiky
  • definice zahraničních investic umožňuje kapitálové vklady, vklady naturální, nehmotné technologické kontribuce, jako jsou obchodní známky, výrobní modely, průmyslové procesy, technická pomoc aj.
  • registrační procesy vyžadují jen autorizace centrální banky a jsou charakteru statistického. Zahraniční investor musí zaregistrovat svou investici do 90ti dnů od jejího umístění v zemi a získá automaticky certifikát o registraci zahraniční investice (Certificate of Foreign Investment Registration – CFIR)
  • volná repatriace dividend a kapitálu – investor má právo na převod do zahraničí v cizí měně přes privátní směnečný trh, za předpokladu, že má CFIR, veškerého kapitálu v zemi investovaného a kapitálových výnosů a veškerých dividend deklarovaných každoročně u dominikánských úřadů, po zaplacení příslušné daně z příjmu
  • neregistrované investice – nepostihují samotnou investici, pouze v případě převodu výnosů do zahraničí je nutno předložit příslušný CFIR

Dominikánská republika má uzavřené bilaterální dohody o ochraně investic s Čínou, Ekvádorem, Francií, zeměmi CARICOMu, Chile a Argentinou a v jednání jsou investiční dohody s Kolumbií, Peru, Izraelem, Tchajwanem, Kanadou, Koreou, Dánskem, Norskem, Švédskem, Německem, Ruskem, Českou republikou, Belgií, Rakouskem, Venezuelou a Ukrajinou.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem