Dominikánská republika: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Havaně (Kuba)

  • státní zřízení republika prezidentského typu s dvoukomorovým parlamentem
  • platná ústava vyhlášena 28.11.1966, dodatek ústavy schválen 25.7.2002
  • ústavní a politický systém reprezentativní demokracie prezidentského typu se vzájemně oddělenými mocemi výkonnou, zákonodárnou a soudní
  • moc výkonná v čele prezident republiky, který jmenuje a odvolává členy vlády, řídí jednání vlády a odpovídá za její fungování
  • moc zákonodárná dvoukomorový Národní kongres složený ze Senátu a Poslanecké sněmovny
  • volební systém: platí všeobecné hlasovací právo pro všechny občany starší 18ti let

Prezident: Danilo Medina Sanchez

Viceprezidentka: María Cedeno Lizardo

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Dominikánská repulika (República Dominicana)

 

Složení vlády:

 

Prezident: Danilo Medina Sanchez

Viceprezidentka: María Cedeno Lizardo

Ministr veřejné správy: Manuel Ramón Ventura Camejo

Ministr zemědělství: Osmar Benítez 

Ministr kultury: Eduardo Selman Hasbún 

Ministr ekonomiky, plánování a rozvoje: Isidoro Santana López

Ministr obrany: Ruben Dario Paulino Sem

Ministr staveb: Donald Guerret Ortiz

Ministr průmyslu a obchodu: Nelson Toca Simó

Ministr vnitra a policie: José Ramón Fadul

Ministr mládeže: Robiamny Nadesha Balcácer Vásquez

Ministr životního prostředí : Angel Francisco Estevez Bourdierd

Ministr státních zakázek a komunikace: Gonzalo Castillo

Ministr zdravotnictví a sociálních věcí: Rafael Sánchez Cárdenas

Ministr turismu: Francisco Javier García Fernández

Ministr práce: Winston Antonio Santos Ureña

Ministr zahraničních věcí: Miguel Octavio Vargas Maldonado

Ministr energie a těžby: Antonio Isa Conde

Ministr za ženská práva: Janet Camilo Hernández

 

 

 

 

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Rozloha: 48 670 km2 (132. na světě)

Počet obyvatel: 10,3mil ( r. 2018)

Průměrný roční přírůstek: 0,99%

Národnostní složení: 47,8% římskokatolické

Náboženské složení: 95% katolíci, zbytek protestanti a bez  vyznání

Úřední jazyk: španělština, možnost dohovořit se dobře také anglicky, případně francouzsky

Administrativně správní členění země: 31 provincií,1 federální distrikt

Hlavní město: Santo Domingo

 

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

  2015 2016 2017 2018 2019
 HDP v běžných cenách 62 65 67 69  
 Růst HDP v % 7 6,6 4,6 6,4 5,1%
 Inflace v % 0,8 1,6 3,3 4,3 1,8
 HDP na osobu 13 390 14 120 14 600 14 800  
 Nezaměstnanost 7,8 6,4 5,9  5,1  

 v mil EURO

Zdroj: Int. monetary fund

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

   2014 2015 2016 2017 2018
 Příjmy ( k % HDP)  14,58  17,36 14,64 14,92 15,05
 Výdaje ( k % HDP)  17,52 17,55 17,42 18,10 18,00
 Saldo -2,94 -0,19 -2,79 -3,18 -2,95

 Zdroj: Int. monetary fund

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

   2014 2015 2016 2017 2018
 Bilance běžného účtu(v % kHDP)  -3,3 -1,9 -1,1 -0,2 -1,4

 Zdroj dat: Int. monetary fund

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

V čele bankovního systému DR je centrální banka, Banco Central de la República Dominicana, která byla založená 9.10.1947. Bankovní systém poskytuje standardní bankovní služby a zahrnuje komerční banky, hypoteční banky, spořitelny a půjčkové ústavy a rozvojové banky. Hlavním finančním zdrojem financování soukromého sektoru jsou komerční banky, které poskytují obvykle krátkodobé úvěry, úvěry střednědobé a dlouhodbé pro stavební a turistický sektor poskytují banky hypoteční. Spořitelní a půjčkové ústavy umožňují získat i dlouhodobé úvěry na bydlení. Rozvojové banky státní i soukromé nabízejí úvěry zejména pro financování projektů prioritních odvětní, jako je zemědělství, turistika, průmysl, doprava a služby. V DR funguje také systém multibank, schopných poskytnout všechny služby komerční, hypoteční i služby rozvojových bank.

 

Vládní bankovní instituce:

Banco Central, Banco Agricola de la Republica Dominicana, Banco Nacional de las Exportaciones

 

Nevládní bankovní instituce:

Banreservas, Banco Popular Dominicano, Banco BHD León, Scofiabank, Citibank, Banco Múltiple Activo Dominicana, Banco Caribe, Banko BDI, Bellbank, Banesco, Bancamérica, aj.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Zdanění v Dominikánské republice se řídí zákonem č. 11-92 ze dne 31.května 1992, běžně známým jako Daňový zákon (Codigo Tributario) a jeho dodatky. Daně vybírá Úřad pro vnitřní příjmy (Dirección General de Impuestos Internos nebo DGII). Dominikánské daňové právo je primárně teritoriální. Veškeré příjmy z pracovních nebo podnikatelských činností v Dominikánské republice jsou zdanitelné bez ohledu na to, zda je tato osoba dominikánským občanem nebo cizincem s dlouhodobým pobytem v DR. Příjmy plynoucí z práce vykonávané mimo DR ať už dominikánskými občany nebo cizinci s dlouhodobým pobytem v DR nepodléhají dani. Výjimkou ze zásady teritoriality představují příjmy z finančních investic v zahraničí (akcie, dluhopisy aj.) ze kterých se musí odvádět daně v DR.

Daň z příjmu fyzických osob se odvíjí od ročního příjmu a je rozdělená do stupnice se čtyřmi úrovněmi zdanění 0%, 15%, 20%, 25%. Daň z příjmu právnických osob je stanovena jako paušální 25% daň z čistého zdanitelného příjmu (čl. 297). Všechny právnické osoby musí každý rok nejpozději do 30. dubna podat daňové přiznání. Kapitálové zisky jsou definovány jako rozdíl mezi prodejní cenou aktiva a pořizovací cenou očištěnou o inflaci ( čl. 289). Kapitálové zisky jsou daněny jako běžný příjem. Dále je v zemi stanovena daň z transferu průmyslového zboží a služeb (ITBIS), která je stanovena na 16%. ITBIS je daň z přidané hodnoty, která se používá na dovoz většiny zboží a služeb (č. 335). Existuje mnoho osvobození od daně z ITBIS (č. 342 a 343), mezi které patří např. exportované zboží, základní potraviny, léky, palivo, hnojiva, knihy a časopisy, vzdělávací materiály, finanční služby, přepravní služby, pronájem domů, vzdělávací a kulturní služby. Selektivní spotřební daň se vztahuje na koupi nebo dovoz určitého zboží a služeb ( č. 361 a 375) zahrnující např. motorová vozidla, zbraně, tabákové výrobky, alkoholické výrobky, šperky, elektronické produkty aj. konkrétní sazby se liší v závislosti na druhu zboží ( 5-80%).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Havaně (Kuba) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem