Džibuti: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Bilaterální obchodní výměna je zanedbatelná. Výjimkou pro český vývoz byl rok 2011, kdy jeho hodnota vylétla na 4,4 mil. USD. Dle údajů Českého statistického úřadu to bylo zapříčiněno vývozem 1 kusu letounu v hodnotě 4,1 mil. USD (pravděpodobně L-410).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis USD, dle ČSÚ):

 

2014

2015

2016

2017

2018

vývoz

335

744

356

473

211

dovoz

11

27

46

133

29

bilance

324

717

310

331

182

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2018 (tis. USD, dle ČSÚ HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

732690

Výrobky ostatní ze železa, oceli

60

2.

961900

Hagienické vložky a tampóny, dětské pleny

56

3.

730640

Trouby trubky z oceli nerez

17

4.

853620

Vypínače elektrických obvodů automatické do 1000 V

13

5.

730729

Přísluš. ost. pro trouby trubky z oceli

9

6.

850940

Mlýnky, mixéry, lisy na ovoce, zeleninu

7

7.

851830

Sluchátka, soupravy řečnické kombinované

4

8.

94051

Svítidla stropní, nástěnná, ne venkovní

3

9.

851629

Přístroje elektrické pro vytápění ostatní

3

10.

392410

Nádobí stolní kuchyňské

2

   

Celkem vývoz ČR do Džibutska 2018

211

Hlavní položky českého dovozu, r. 2018 (tis. USD, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

950300

Tříkolky, koloběžka, kočárky, panenky, hračky

15

2.

591132

Textilie, plsti, ne papírenské

10

3.

391990

Desky, list, fólie z plastů

1

   

Celkem dovoz ČR z Džibutska 2018

29

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Džibutskem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Džibutsku.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR nemá s Džibutskem uzavřenu ani rozjednánu žádnou dohodu obchodně-ekonomického charakteru.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Za rok 2018 ČR neposkytla Džibutsku žádnou humanitární ani rozvojová pomoc. V r. 2007 věnovala ČR Džibutské republice humanitární dar ve výši 400 tis. Kč na vypořádání se s následky dlouhodobého sucha.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB, poslední dostupný údaj ke 4. 6. 2019 je za rok 2017):

2012

2013

2014

2015

2016

2017

148,6

147,8

162,6

169,6

185

134,1

K největším dárcům patří Francie, Japonsko, evropské instituce, Mezinárodní měnový fond, USA a arabské fondy (v tomto pořadí). Bilaterální rozvojová pomoc tvoří ¾ celkové rozvojové pomoci. Největší část rozvojové pomoci směřuje do finanční infrastruktury, vzdělávání a humanitární pomoci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem