Džibuti: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Bilaterální obchodní výměna je zanedbatelná. Výjimkou pro český vývoz byl rok 2011, kdy jeho hodnota vylétla na 4,4 mil. USD. Dle údajů Českého statistického úřadu to bylo zapříčiněno vývozem 1 kusu letounu v hodnotě 4,1 mil. USD (L-410 pro vládní/prezidentskou letku).

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis USD, dle ČSÚ):

 

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz

744

356

473

211

394

dovoz

27

46

133

29

81

bilance

717

310

331

182

313

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky českého vývozu, r. 2019 (tis. USD, dle ČSÚ SITC5):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

69243

Železné, nebo ocelové nádoby na stlačené, nebo zkapalněné plyny

149

2.

87465

Ostatní regulační a ovládací přístoje a zařízení

51

3.

72849

Stroje s individuální funkcí

47

4.

62551

Pneumatiky nové s diagonálním běhounem

41

5.

67493

Ostatní roury, trubky, svařované, kruhového průřezu

40

6.

77252

Automatické jističe obvodů

22

7.

8426

Dámské a dívčí kalhoty, kombinézy, šortky

9

8.

77281

Pulty, panely, konzule, skříně a pod. pro zboží pod záhl. 772.6

8

9.

74561

Hasící přístroje

8

10.

74149

Díly k chladničkám, mrazničkám

6

   

Celkem vývoz ČR do Džibutska 2019

394

Hlavní položky českého dovozu, r. 2019 (tis. USD, dle ČSÚ, SITC5):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

USD tis.

1.

65188

Syntetický monofil, nad 67 decitex, průřez do 1 mm

35

2.

0739

Potravinářské přípravky obsahující kakao

18

3.

391990

Ostatní potravinářské přípravky obsahující kakao v balení do 2 kg

13

4.

961

Mince (ne zlaté) mimo zákonných platidel

6

5

8942

Tříkolky a pod.: kočárky pro panenky, panenky, hračky, ostatní modely

4

6.

72527

Stroje k tvarování výrobků z buničiny, papítu, nebo lepenky

4

7.

77121

Statické měniče, usměrňovače

1

   

Celkem dovoz ČR z Džibutska 2019

81

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Ve vztahu ČR s Džibutskem nedochází k v oblasti služeb k žádné výměně.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Addis Abeba nemá žádné informace o českých investicích ani joint-ventures v Džibutsku.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

ČR nemá s Džibutskem uzavřenu ani rozjednánu žádnou dohodu obchodně-ekonomického charakteru.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Za rok 2019 ČR neposkytla Džibutsku žádnou humanitární ani rozvojová pomoc. V r. 2007 věnovala ČR Džibutské republice humanitární dar ve výši 400 tis. Kč na vypořádání se s následky dlouhodobého sucha.

Celková přijímaná oficiální rozvojová pomoc (mil. USD, dle SB, poslední dostupný údaj k 14. 5. 2020 je za rok 2018): https://data.worldbank.org/indicator/DT.ODA.ALLD.CD?locations=SS-SO-SC-DJ

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

148,6

147,8

162,6

169,6

185

134,1

177,3

K největším dárcům patří Francie, Japonsko, evropské instituce, Mezinárodní měnový fond, USA a arabské fondy (v tomto pořadí). Bilaterální rozvojová pomoc tvoří ¾ celkové rozvojové pomoci. Největší část rozvojové pomoci směřuje do finanční infrastruktury, vzdělávání a humanitární pomoci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem