Džibuti: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Vztahy s EU zůstávají poměrně komplikované. EU na jedné straně zemi kritizuje za autoritativní praktiky, na druhou stranu považuje zemi za stabilizační prvek v Rohu Afriky a jako partnera v boji proti terorismu, radikalizaci, pirátství a pašeráctví lidí. V Džibutsku kotví lodě mise EU NAVFOR – Operace Atalanta, jejíž mandát byl prodloužen do 31. prosince 2020.

 

Džibutsko je příjemcem fondů rozvojové spolupráce: V období 2014-2020 získá 105 milionů euro v bilaterální pomoci z EDF, další prostředky pak získá ze Svěřeneckého fondu pro Afriku. Většina těchto projektů se zaměřuje na přístup k pitné vodě, sanitaci a potravinovou bezpečnost, případně na tvorbu pracovních míst.

V rámci 11. EDF byly doposud odsouhlaseny projekty „Résilience des populations rurales“ ve výši 27 mil €, „Assainissement ville de Djibouti II“ ve výši 23 mil € (výstavba druhé čistící stanice v Balbale). Dále se identifikují projekty podporující oblasti spravedlnosti a veřejných financí (4 mil €), soukromého sektoru (4 mil €) občanské společnosti (2 mil €) a žen (2 mil €). V rámci Svěřeneckého fondu pro Afriku (EUTF) byl Operačním výborem v prosinci 2016 podpořen projekt zaměřený na tvorbu pracovních míst skrze učňovské vzdělávání spojené s aktivitami v přístavu. Realizace projektu s rozpočtem ve výši 10 mil € byla přímo delegována francouzské rozvojové agentuře AFD. V roce 2017 byl také spuštěn projekt ve spolupráci s UNICEF a WFP zaměřený na zvyšování kapacit džibutského ministerstva zdravotnictví.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na Delegaci EU v Džibuti
Adresa: Quartier du Héron, Djibouti
Telefon: +253 21352619/21324440
Fax: +253 21350036
E-mail: Delegation-djibouti@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/djibouti/index_fr.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Džibutsko není signatářem ekonomického partnerství s EU (EPA)

 

Obchodní výměna EU – Džibutsko v r. 2018 dle SITC a AMA/NAMA (mil. Euro, dle https://webgate.ec.europa.eu):

 

Vývoz

Dovoz

Popis

hodnota

podíl   %

hodnota

podíl   %

celkem

415

100

29

100

zemědělské výrobky (AMA/WTO)

45

11

6

20

nezemědělské výrobky (NAMA/TO)

163

39

9

31

potraviny a suroviny

53

13

6

20

minerální paliva

10

2

0

0

chemikálie

31

8

0

0

stroje a dopravní prostředky

70

17

1

4

textil a oděv

2

0

0

0

ostatní

41

10

7

24

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V období 2014–2020 získá Džibutsko 105 milionů euro v bilaterální pomoci z „European Development Fund“ (EDF), další prostředky pak získá ze Svěřeneckého fondu pro Afriku, mimo jiné 14 mil. euro na boj s následky klimatického jevu El Nino. Většina těchto projektů se zaměřuje na přístup k pitné vodě, sanitaci a potravinovou bezpečnost. V roce 2017 běžel projekt EUTF na podporu učňovského vzdělávání v Džibutsku, kterým by mělo projít na 3000 mladých lidí. Evropské rozvojové projekty se soustředí na oblasti vody (přístup k pitné vodě, úprava použité vody) a přístupu k energiím.

Další prostředky jdou do Džibutska od různých donorů soustředěných v „European Instrument for Democracy and Human Rights“ a „Instrument for Stability and Peace“.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace