Džibuti: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 5 let (miliony EUR, roční srovnání v %, dle Evropské komise, )
rok

dovoz

vývoz

saldo

obrat
miliony EUR změna % miliony EUR změna % miliony EUR změna % miliony EUR změna %
2014 865 10,8 137 – 5,9 – 728 14,5 1 002 8,2
2015 1 247 44,2 240 76,0 – 1007 38,2  487 48,5
2016 1 360 9,1 241 0,3 – 1 119 11,2 1 601 7,7
2017 1 446 6,3 247 2,4 – 1 199 7,2 1 693 5,7
2018 1 490 3,0 279 12,9 – 1 211 1,0 1 769 4, 5

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna EU – Džibutsko, rok 2018 (dle Eurostat):

Obrat

Vývoz

Dovoz

země

mil. €

%

země

mil. €

%

země

mil. €

%

svět

1 769

100

svět

279

100

svět

1 490

100

SAE

332

18,8

Etiopie

77

27,6

SAE

331

22,2

EU 28

261

14,8

Somálsko

74

26,6

EU 28

257

17,2

Oman

194

11

Brazílie

27

9,6

Oman

194

13,0

Etiopie

167

9,4

Jemen

21

7,6

Čína

112

7,5

Čína

112

6,3

Katar

19

7,0

Etiopie

90

6,0

Somálsko

84

4,7

USA

19

6,9

Tchaj-wan

66

4,4

Jemen

82

4,7

Eritrea

8

2,7

Jemen

61

4,1

Indie

62

3,5

Egypt

6

2,0

Indie

60

4,0

S. Arábie

61

3,5

EU28

4

1,6

S.Arábie

58

3,9

Katar

58

3,3

S. Arábie

3

1,2

Pakistan

53

3,6

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Komodity džibutského vývozu 2017:

 • reexporty,
 • kožky a usně,
 • káva,
 • železný šrot,
 • základní chemikálie (sůl, potaš)

Komodity džibutského dovozu 2017:

 • potraviny, nápoje,
 • stroje, dopravní zařízení,
 • chemikálie,
 • ropné výrobky,
 • minerální produkty,
 • oděvy

Obchod EU s Džibutskem v r. 2018 dle komodit – 5 nejvýznamnějších sekcí SITC (dle Evropské komise, DG for Trade, miliony EUR)

Dovoz

Vývoz

SITC položka mio. EUR % total SITC položka mio. EUR % total
6 vyrobené zboží klasif. dle materiálu 6 41,6 7 stroje a dopravnostředky 70 33,7
0 potraviny a živá zvířata 5 34,3 0 potraviny a živá zvířata 39 18,7
7 stroje a dopravní zařízení 1 8,5 5 chemikálie 31 15,2
2 suroviny, nejedlé, kromě paliv 1 7,0 6 vyrobené zboží klasif. dle materiálu 30 14.4
9 komodity a transakce 1 5,6 8 výrobky různé 19 9,3

 

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

 • Zóna volného obchodu v hlavním městě Džibuti provozována společností Jebel Ali Free Zone se sídlem v Dubaji. Podrobnější informace včetně průvodce pro investory viz webové stránky Djibouti Free zone.
 • V červenci 2018 otevřelo Džibutsko největší zónu volného obchodu v Africe – „Djibouti International Free Trade Zones“ (DIFTZ). Zóna je spravovována Djibouti Ports and Free Trade Zones Authority (státní orgán)  splečně s čínskými partnery China Merchants Group, Dalian Port Authority a IZP. Celková investice: 3, 5 mld USD, celoková rozloha po úplném dokončení: 4 800 ha. Aktuálně zde již sídlí 21 společností. Zóna má 4 clustery: logistický, obchodně-průmyslový, business suport center a procesně-výrobní. Význam zóny je dán její geografickou polohou v průlivu Bab al Mandab (džibutské přístavy Doraleh, Tadjourah a Ghoubet).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice představují 10-20 % džibutského HDP. Hlavními investory jsou státy Perského zálivu, ve stále větší míře se zapojují investoři z Číny. Projekty zahrnují rozvoj energetického sektoru, odsolování a těžby soli, případně rozvoj dopravních kapacit džibutského přístavu.

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle UNCTAD, SB):

2012

2013

2014

2015

2016

2017

110,0

286,0

153,0

124,0

160,0

165,0

 

Přímé zahraniční investice, % HDP (dle SB)

2016 2017 2018 předpoklad 2019 projekce 2020 projekce 2021 projekce
7,2 7,0 7,5 13,4 13,2 12,7

 

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vzhledem k závislosti džibutské ekonomiky na zahraniční ekonomické a rozvojové pomoci a přímých investicích, neexistují žádné zásadní překážky vstupu zahraničního kapitálu do země. Váinvestice v Džibutsku: strategická pozice na významné obchodní cestě.

 

Podrobné informace lze získat na National Investment Promotion Agency, www.djiboutiinvest.com.

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace