Džibuti: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

U moci je již od roku 1999  prezident Ismail Omar Guelleh (narodil se v etiopské Dire Dawě). Volby v roce 2016 vyhrál počtvrté a jeho rodina drží moc od získání nezávislosti na Francii v roce 1977. Hlavní vnitropolitickou událostí roku 2018 byly v Džibutsku parlamentní volby, které proběhly v pátek 23. února. Hlavní opoziční strany však volby bojkotovaly, což spolu s jejich rozhádaností, která se naplno projevila již v regionálních a komunálních volbách v únoru 2017, vedlo k nepřekvapivému vítězství prezidentské koalice UMP (Union pour la majorité présidentielle), která získala 57 křesel z 65. Volby provázela tradičně velmi nízká volební účast.

 

Prostor pro občanskou společnost a nezávislá média zůstává minimální, od listopadu 2015 jsou stále zakázána veřejná shromáždění (oficiálně jako proteroristické opatření).

 

Výraznou vnitropolitickou výzvou pro Džibutsko je uprchlická krize. Džibutsko stalo během posledních let klíčovým tranzitním bodem pro africké migranty směřující na Arabský poloostrov (přes Jemen do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů). Většina příchozích pochází z Etiopie a Somálska. Džibutsko se v tomto směru snaží o politiku otevřených dveří. Nový zákon a dva prezidentské dekrety dávají migrantům stejná práva jako místní populaci (přístup ke vzdělání, zdravotnictví, právo pracovat, atd.). V rámci projektu BMM (implementován z EUTF německou GIZ) jsou mimo jiné placeny mobilní zdravotnické kliniky. V zemi pobývá 27 000 migrantů (v celkovém součtu tak migranti a žadatelé o azyl tvoří téměř 16% populace země), ročně zemí tranzituje minimálně 120 000 migrantů.

 

V roce 2018 rostlo džibutské hospodářství o 6 %. Bylo dokončeno několik významných investic, které růst ze značné části táhly, a to může negativně ovlivnit statistiku přílivu kapitálu. Džibutská vláda „převzala“  přístav Doraleh – v únoru 2018 jednostranně vypověděla 30 letý kontrakt se společností DP World (SAE) a China Merchant Holdings. To dle analytiků podminovalo obchodní prostředí v zemi – zchladily se vztahy se SAE – jedním z důležitých investorů v zemi, a potenciální zahraniční investoři si mohou klást otázku, zda jim džibutská vláída neudělá v budoucnosti totéž.

 

Džibutsko je členem „Organizace společného trhu pro Jižní a Východní Afriku“ (COMESA) a sídelní zemí „Mezivládního úřadu pro rozvoj“ (IGAD).  V červnu 2018 se v Burundi uskutečnil  20. summit COMESA, jehož hlavní agendou byla digitální hospodářská integrace, což by mělo podpořit džibutský „digitální transformačí program“.

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu

 • Džibutská republika
 • Republic of Djibouti
 • Jumhūriyyat Jībūtī (arabsky)
 • République de Djibouti (francouzsky)
 • Gabuutih Ummuuno (afarsky)
 • Jamhuuriyadda Jabuuti (somálsky) 

Složení vlády:

Prezdent Ismail Guelleh je moci již 18 let. Opozice je potlačována bezpečnostnímí složkami. Podobně jsou potlačována média, v zemi působí minimum nezávislých či mezinárodních novinářů, žádné z místních médií není soukromé. Vláda vlastní největší noviny, rádio i televizi. V lednu 2016 byl uzavřen hlavní opoziční deník L’Aurore. Od listopadu 2015 jsou zakázána veřejná shromáždění (oficiálně jako proteroristické opatření). Poslední parlamentní volby proběhly v únoru 2018 a i po nich drží prezident a jeho stramna moc v rukou. Výrazná změna kurzu se – m.j. pro roztříštěnost opozice – nepředpokládá.

 • Předseda vlády – Abdoulkader Kamil Mohamed
 • Ministr zahraničních věcí a mezinárodní spolupráce – Mahmoud Ali Youssouf
 • Ministr hospodářství, financí a plánování – Ilyas Moussa Dawaleh
 • Ministr vnitra – Hassan Omar Mohamed Bourhan
 • Ministr obrany – Hassan Darar Houffaneh
 • Ministr zdravotnictví – Kassim Issack Osman
 • Ministr zemědělství, hospodářských zvířat a rybolovu – Mohamed Ahmed Awaleh
 • Ministr spravedlnosti a trestních věcí – Ali Farah Assoweh
 • Ministr infrastruktury a dopravy – Moussa Ahmed Hassan
 • Ministr školství a odborného vzdělání – Djama Elmi Okieh
 • Ministr komunikací a kultury – Ali Hassan Bahdon
 • Ministr muslimských záležitostí a islámských nadací – Aden Ali Aden
 • Ministr energetiky a vodních zdrojů – Ali Yacoub
 • Ministr práce – Abdi Houssein Ahmed
 • Ministryně pro záležitosti žen a rodiny – Hasna Barkat Daoud
 • Ministr sídel, urbanismo, životního prostředí a městského plánování – Mohamed Moussa Ibrahim Balala

 

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: dle World Population Review: 980 000 k březnu 2019

Hlavní město: Djibouti, 530 000
Průměrný roční přírůstek obyvatelstva: 1,3 %
Demografické složení: 50,2 % muži, 49,8 % ženy
Národnostní složení: Issa (60 %) a Afar (35 %): zbylých 5 % tvoří Francouzi, Arabové (hlavně Jemenci), Etiopové
Náboženské složení: sunnitští muslimové (94 %), křesťané (6 %)

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Ekonomika Džibutska je založena na službách spojených se strategickou polohou země a jejím statutem coby zóny volného obchodu v Rohu Afriky. Hlavní město Džibuti je přístavem, který zprostředkovává 70 % obchodu sousední Etiopie, žijí zde 3/4 obyvatelstva země (zbytek jsou většinou pastevci). Motorem ekonomiky je sektor služeb, který představuje 3/4 HDP. Klíčová je tranzitní doprava do sousední Etiopie. Zemědělská výroba je vzhledem k suchému klimatu omezena na ovoce a zeleninu a většina potravin se dováží. Džibutsko je dlouhodobě závislé na zahraniční pomoci.

Nominální HDP/obyv. (USD, běžný kurz, dle SB):

2014

2015

2016

2017

2018

1 764

1 920

1 950

1970

1928

Vývoj reálného HDP (%, 2013 – 2016 SB, 2017-2018 MMF)
2014 2015 2016 2017 2018
6,0 6,5 6,5 6,9 6,7
Vývoj objemu HDP (mil. USD, běžný kurz, dle SB, 2017 a 2018 dle MMF):

2014

2015

2016

2017

2018

1 588

1 727

1 804

1 901

2 187

Skladba HDP dle zdroje, 2018
1. služby 0,2 %
2. průmysl 17,3 %
3. zemědělství   2,4 %
Míra inflace spotřebních cen (%, dle SB, 2017 a 2018 dle MMF):

2014

2015

2016

2017

2018

1,3

-0,8

2,7

0,6

-0,1

Míra nezaměstnanosti:

Odhady míry nezaměstnanosti se pohybují na vysoké úrovni 60 %.

Očekávaný vývoj v teritoriu

Výhled fiskální politiky (dle EIU):

Fiskální účet bude nadále deficitní zejména s ohledem na výstavbu infrastruktury, nicméně deficit se bude snižovat, protože byly v roce 2018 dokončeny významné investice. Současně by z těcto investic mělo nabíhat zvyšování vládních příjmů.

Výhled monetární politiky:

Banque Centrale de Djibouti plánuje zavedení reservních požadavků s cílem lépe řísit likviditu v místním bankovním sektoru.

Inflace:

V roce 2017 se inflace snížila na 0,6 % a počátkem roku 2018 došlo k deflaci, což napovídá, že trh je velmi dobře zásoben. V roce 2019 je předpokládána nízká inflace 0,2 %, podporovaná stabilitou džibutského franku (napojení na USD)

V roce 2018 došlo k mírnému zpomalení růstu džibutského hospodářství na 6,7 %. Důvodem je dokončení několika významných investic, které růst ze značné části táhly.  Předpokládá se, že pokles přílivu kapitálu v roce 2018 bude prohlouben i poklesem přímých zahraničních investic, k němuž dochází v důsledku „převzetí“ přístavu Doraleh džibutskou vládou. Džibutská vláda v únoru 2018 jednostranně vypověděla 30 letý kontrakt se společností DP World (SAE) a China Merchant Holdings. To dle analytiků podminovalo džibutské obchodní prostředí – zchladily se vztahy se SAE, jedním z důležitých investorů v zemi, a potenciální zahraniční investoři si mohou klást otázku, zda jim džibutská vláída neudělá v budoucnosti totéž.

V roce 2019 je EIU předpokládán další pokles růstu HDP na 5,2 %. Tuto předpověď by ale mohlo ovlivnit zahájení budování sporného projektu multimiliardového (USD) potrubí pro transport plynu z Etiopie do přístavu a budování zkapalňovací stanice (projekt je zpožděn a je stále ve stádiu plánování, silný ekonomický růst v Číně nícméně jeho realizaci přispívá).

Podnikatelské prostředí je nadále problematické. Je předpoklad, že vláda se bude i v roce 2019 a 2020 maximálně snažit nalákat do země investory. Ti jsou však nyní velmi opatrní s ohledem na ponížení důvěryhodnosti vládních kontraktů poté, kdy byl příszav Doraleh převzat od DP World vládou.

Dle ročenky Světové banky Doing Business 2018 si v roce 2018 Džibutsko polepšilo ze 154 (2017) pozice na 99 pozici (2018).

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet (% HDP, dle MMF, 2017 a 2018 EIU):

 

2014

2015

2016

2017

2018

příjmy

35,6

37,0

32,5

na

 na

výdaje

46,0

48,5

48,3

na

 na

saldo

-10,4

-11,5

-15,8

-6,7

 -4,4

 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Platební bilance (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

běžný účet

-308,5

-394,5

-547,7

-170,0

-142,7 -174,7

kapitálový účet

50,5

64,8

94,4

33,9

 26,1 na

finanční účet

-96,6

-354,7

-320,7

-283,6

 253,7 na
Devizové rezervy (mimo zlata, mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2011

2013

2014

2015

2016

2017 2018

244,1

410,5

380,9

354,6

398,5

499,0 460,1
Veřejný (vládní) dluh vůči HDP (%; tradingeconomics.com):
2014 2015 2016 2017 2018
53,7 68 86 90,7 67,4
Zahraniční zadluženost (mil. USD, běžný kurz, dle SB):

2014

2015

2016

2017 2018

957,4

1 222,2

1 519

1 554 na
Dluhová služba (% vývozu zboží, služeb a prvotních důchodů, dle SB):

2014

2015

2016

2017 2018

6,1

7,2

6,5

7,0 na

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Centrální banka:

 • Banque Nationale de Djibouti

Komerční banky:

 • Banque Indosuez Mer Rouge (BIS-MR)
 • Banque pour le Commerce et l´Industrie Mer Rouge (BCI-MR)
 • Banque de Développement de Djibouti / Bank of Africa

Pojišťovny:

 • Boucher Assurances
 • AMERGA
 • Pobočka Ethiopian Insurance Corporation

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Vláda zavedla systém daně z přidané hodnoty v roce 2009. Plátci daně ve výši 7 % jsou všechny firmy s ročním obratem nad 50 milionů DJF (cca 280 000 USD). Odvede-li firma DPH, ostatní existující daně jsou souhrnně sníženy o 7 %. Dále se vybírá se daň ze zaměstnaneckého příjmu (progresivně 2–32 %), zdravotní a sociální pojištění (15,7 % platí zaměstnavatel, 4 % zaměstnanec), daň z vyšších příjmů (nad 60 tis. DJF měsíčně) a 8 % vlasteneckého příspěvku (contribution patriotique). Firmy odvádí 25 % daň ze zisku.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem