Džibutsko: Vztahy země s EU

Vztahy s EU zůstávají poměrně komplikované. EU na jedné straně zemi kritizuje za autoritativní praktiky, na druhou stranu považuje zemi za stabilizační prvek v Rohu Afriky a jako partnera v boji proti terorismu, radikalizaci, pirátství a pašeráctví lidí. V Džibutsku kotví lodě mise EU NAVFOR – Operace Atalanta, jejíž mandát byl prodloužen do 31. prosince 2020.

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Džibutsko je příjemcem fondů rozvojové spolupráce: V období 2014-2020 získá 105 milionů euro v bilaterální pomoci z EDF, další prostředky pak získá ze Svěřeneckého fondu pro Afriku. Většina těchto projektů se zaměřuje na přístup k pitné vodě, sanitaci a potravinovou bezpečnost, případně na tvorbu pracovních míst.

V rámci 11. EDF byly doposud odsouhlaseny projekty „Résilience des populations rurales“ ve výši 27 mil €, „Assainissement ville de Djibouti II“ ve výši 23 mil € (výstavba druhé čistící stanice v Balbale). Dále se identifikují projekty podporující oblasti spravedlnosti a veřejných financí (4 mil €), soukromého sektoru (4 mil €) občanské společnosti (2 mil €) a žen (2 mil €). V rámci Svěřeneckého fondu pro Afriku (EUTF) byl Operačním výborem v prosinci 2016 podpořen projekt zaměřený na tvorbu pracovních míst skrze učňovské vzdělávání spojené s aktivitami v přístavu. Realizace projektu s rozpočtem ve výši 10 mil € byla přímo delegována francouzské rozvojové agentuře AFD. V roce 2017 byl také spuštěn projekt ve spolupráci s UNICEF a WFP zaměřený na zvyšování kapacit džibutského ministerstva zdravotnictví.
COVID-19:
8. 4. 2020 zahájila EU činnost „Team Europe“. Byl vytvořem 20 milionů EUR fond. Tyto finanční prostředky mají jít na pomoc nejohroženějším zemím, zejména v Africe.
14. 5. 2020 oznámil Komisař pro krizové řízení EU Janez Lenarčič poskytnutí další finanční podpory ve výši 105,5 milionů EUR jen zemím Afrického rohu. Tyto finance půjdou na humanitární projekty v Etiopii (42 milionů), Somálsku (48 milionů), Keni (15 milionů) a Džibutsku 500 000).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na Delegaci EU v Džibutsku
Adresa: Quartier du Héron, Djibouti
Telefon: +253 21352619/21324440
Fax: +253 21350036
E-mail: Delegation-djibouti@eeas.europa.eu
Web: http://eeas.europa.eu/delegations/djibouti/index_fr.htm

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Džibutsko není signatářem ekonomického partnerství s EU (EPA)

Obchodní výměna EU – Džibutsko v r. 2019 dle SITC (mil. Euro, dle Eurostat Comext:  https://webgate.ec.europa.eu):

Dovoz Vývoz
Popis hodnota podíl   % hodnota podíl   %
celkem 4 100 248 100
0. potraviny a živá zvřata 2 39,8 43 17,3
1. nápoje a tabák 0 0,0 3 1,2
2. surovinyživatelné s výjimkou paliv 0 0,8 19 7,8
3. minerální paliva, maziva a příbuzné látky 0 0,0 33 13,1
4. živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 0 0,2 1 0,3
5. chemikálie a příbuzné výrobky jinde neuvedené 0 0,0 35 14,2
6. tržní výrobky tříděné podle materiálu 0 9,5 28 11,1
7. stroje a dopravní prostředky 1 20 69 27,8
8. průmyslové spotřební zboží 0 5,4 14 5,7
9. komodity a předmězty obchodu jinde nezatříděné 1 24,3 2 0,9
jiné 0 0,0 2 0,6

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V období 2014–2020 získá Džibutsko 105 milionů euro v bilaterální pomoci z „European Development Fund“ (EDF), další prostředky pak získá ze Svěřeneckého fondu pro Afriku, mimo jiné 14 mil. euro na boj s následky klimatického jevu El Nino. Většina těchto projektů se zaměřuje na přístup k pitné vodě, sanitaci a potravinovou bezpečnost. V roce 2017 běžel projekt EUTF na podporu učňovského vzdělávání v Džibutsku, kterým by mělo projít na 3000 mladých lidí. Evropské rozvojové projekty se soustředí na oblasti vody (přístup k pitné vodě, úprava použité vody) a přístupu k energiím.

Další prostředky jdou do Džibutska od různých donorů soustředěných v „European Instrument for Democracy and Human Rights“ a „Instrument for Stability and Peace“.
COVID-19:
8. 4. 2020 zahájila EU činnost „Team Europe“. Byl vytvořem 20 milionů EUR fond. Tyto finanční prostředky mají jít na pomoc nejohroženějším zemím, zejména v Africe.
14. 5. 2020 oznámil Komisař pro krizové řízení EU Janez Lenarčič poskytnutí další finanční podpory ve výši 105,5 milionů EUR jen zemím Afrického rohu. Tyto finance půjdou na humanitární projekty v Etiopii (42 milionů), Somálsku (48 milionů), Keni (15 milionů) a Džibutsku 500 000).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Džibutsko