Džibutsko: Zahraniční obchod a investice

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance za posledních 6 let (miliony EUR, roční srovnání v %, dle Evropské komise, )
rok dovoz vývoz saldo obrat
miliony EUR změna % miliony EUR změna % miliony EUR změna % miliony EUR změna %
2014 687 10,6 132 – 1,8 – 555 14,0 819 8,4
2015 894 30,1 236 79,0 – 658 18,5 1 131 38,0
2016 952 6,5 239 1,3 – 713 8,4 1 192 5,4
2017 1 003 5,3 249 4,2 – 753 5,6 1 252 5,1
2018 976 – 2,7 259 3,8 – 717 – 4,9 1 234 – 1,4
2019 1 124 15,2 208 – 19,6 – 916 27,7 1 332 7,9

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Obchodní výměna Džibutsko, teritoriální struktura, rok 2019 (dle Eurostat):
Dovoz Vývoz Obrat
země mil. € % země mil. € % země mil. € %
svět 1 124 100 svět 208 100 svět 1 332 100
EU 27 285 25,4 Etiopie 48 22,9 EU 27 290 21,8
SAE 144 12,8 Somálsko 46 22,0 SAE 144 10,8
Čína 137 12,2 Brazílie 28 13,5 Čína 138 10,4
Omán 91 8,1 Katar 20 9,8 Omán 91 6,8
Tchaj-wan 69 6,1 Jemen 13 6,3 Etiopie 87 6,5
Saúdská Arábie 67 5,9 USA 13 6,2 Saúdská Arábie 70 5,3
Pákistán 55 4,9 Jižní Korea 7 3,4 Pákistán 55 4,1
Etiopie 39 3,5 Egypt 6 3,1 Somálsko 50 3,8
Turecko 34 3,1 Eritrea 6 2,9 Jemen 40 3,0
Jemen 27 2,4 EU 27 5 2,3 Katar 34 2,6

2.3. Komoditní struktura

Komodity džibutského vývozu 2019:

 • reexporty,
 • kožky a usně,
 • káva,
 • železný šrot,
 • základní chemikálie (sůl, potaš)

Komodity džibutského dovozu 2019:

 • potraviny, nápoje,
 • stroje, dopravní zařízení,
 • chemikálie,
 • ropné výrobky,
 • minerální produkty,
 • oděvy

Obchod EU s Džibutskem v r. 2019 dle komodit – 5 nejvýznamnějších sekcí SITC (dle Evropské komise, DG for Trade, miliony EUR)

Dovoz Vývoz
SITC položka mio. EUR % total SITC položka mio. EUR % total
0 potraviny a živá zvířata materiálu 2 39,8 7 stroje a dopravnostředky 69 27,8
9 komodity a transakce 1 24,3 0 potraviny a živá zvířata 43 17,3
7 stroje a dopravní zařízení 1 20,0 5 chemikálie 35 14,2
6 vyrobené zboží klas. dle materiálu 0 9,5 3 minerální paliva 32 13,1
9 výrobky různé 0 5,4 6 vyrobené zboží klas. dle materiálu 28 11,1

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

 • Zóna volného obchodu v hlavním městě Džibuti provozována společností Jebel Ali Free Zone se sídlem v Dubaji. Podrobnější informace včetně průvodce pro investory viz webové stránky Djibouti Free zone.
 • V červenci 2018 otevřelo Džibutsko největší zónu volného obchodu v Africe – „Djibouti International Free Trade Zones“ (DIFTZ). Zóna je spravovována Djibouti Ports and Free Trade Zones Authority (státní orgán)  splečně s čínskými partnery China Merchants Group, Dalian Port Authority a IZP. Celková investice: 3, 5 mld USD, celoková rozloha po úplném dokončení: 4 800 ha. Aktuálně zde již sídlí 21 společností. Zóna má 4 clustery: logistický, obchodně-průmyslový, business suport center a procesně-výrobní. Význam zóny je dán její geografickou polohou v průlivu Bab al Mandab (džibutské přístavy Doraleh, Tadjourah a Ghoubet).

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice představují 10-20 % džibutského HDP. Hlavními investory jsou státy Perského zálivu, ve stále větší míře se zapojují investoři z Číny. Projekty zahrnují rozvoj energetického sektoru, odsolování a těžby soli, případně rozvoj dopravních kapacit džibutského přístavu.

Přímé zahraniční investice (mil. USD, dle UNCTAD, SB; údaje k 05/2020 jsou za rok 2018):
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
110,0 286,0 153,0 124,0 160,0 165,0 265,0

Přímé zahraniční investice, % HDP (dle SB)

2016 2017 2018 předpoklad 2019 projekce 2020 projekce 2021 projekce
7,2 7,0 7,5 13,4 13,2 12,7

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vzhledem k závislosti džibutské ekonomiky na zahraniční ekonomické a rozvojové pomoci a přímých investicích, neexistují žádné zásadní překážky vstupu zahraničního kapitálu do země. Výhoda investice v Džibutsku: strategická pozice na významné obchodní cestě.

Podrobné informace lze získat na National Investment Promotion Agency, www.djiboutiinvest.com.

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Džibutsko