Eritrea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny (tis. USD)

 

2014

2015

2016

2017 

2018 

Dovoz z ER

0

0

0

2

Vývoz do ER

114

0

4

27

 Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do Eritreje (2018)
 

Název zboží

Hodnota (tis. CZK)

1.

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

207

 

Žádný dovoz z Eritreje v r. 2018 české statistiky nezaznamenaly.

 

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní relace s Eritreou je z hlediska ČR marginální a statistické informace proto nejsou k dispozici.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Případná existence českých investic v Eritreji nebo česko-eritrejských společných podniků není ZÚ Káhira známa, poptávka po českém zboží sice v omezené míře existuje, ale kromě sporadických obchodních případů (viz statistika) se neprojevuje viditelnou aktivitou českých firem v teritoriu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Od vstupu ČR do EU (1.5.2004) se vůči Eritreji v obchodní oblasti aplikuje smluvní základna EU, která dostatečně pokrývá české zájmy v teritoriu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Eritrea nepatří mezi prioritní země rozvojové spolupráce ČR, žádné projekty zde nejsou realizovány.

V roce 2000 poskytla ČR Eritreji humanitární pomoc v souvislosti s válečným konfliktem s Etiopií. na podzim bylo přiděleno celkem 45 tis. USD Etiopii a Eritreji (z toho Eritreji 25 tis. USD) pro uprchlíky trpící následky válečného konfliktu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem