Eritrea: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Bilance vzájemné obchodní výměny (tis. USD)

 

 

2014

2015

2016

2017 

2018 

2019

Dovoz z ER

0

0

0

2

1

Vývoz do ER

114

0

4

27

18

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Český vývoz 2017

Český vývoz 2018

Český vývoz 2019

Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

          Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

          Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické

17

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

9

Reaktory, kotle, přístroje, nástroje mechanické

12

Přístroje optické foto kinem lékař chirurg ap

5

 

 

Vozidla motorová traktory kola

6

Výrobky ze železa nebo oceli

2

Nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec

2

Přístr el záznamu reprodukce zvuku TV obrazu

1

 

Český dovoz 2017

Český dovoz 2018

Český dovoz 2019

Stat. hodnota USD (tis.)

Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

          Kategorie

Stat. hodnota USD (tis.)

          Kategorie

2 tis. USD (10 Kg)

Oděvy, doplňky

0 USD

bez údaje

méně než 1000 USD (108 Kg)

Mléko, vejce, med

méně než 1000 USD (1Kg)

Perly a drahokamy

 

 

méně než 1000 USD (4 KG)

Silice, rezinoidy, přípravky kosmetické

Žádný dovoz z Eritreje v r. 2018 české statistiky nezaznamenaly.

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Obchodní relace s Eritreou je z hlediska ČR marginální a statistické informace proto nejsou k dispozici.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Případná existence českých investic v Eritreji nebo česko-eritrejských společných podniků není ZÚ Káhira známa, poptávka po českém zboží sice v omezené míře existuje, ale kromě sporadických obchodních případů (viz statistika) se neprojevuje viditelnou aktivitou českých firem v teritoriu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Od vstupu ČR do EU (1.5.2004) se vůči Eritreji v obchodní oblasti aplikuje smluvní základna EU, která dostatečně pokrývá české zájmy v teritoriu.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Eritrea nepatří mezi prioritní země rozvojové spolupráce ČR, žádné projekty zde nejsou realizovány.

V roce 2000 poskytla ČR Eritreji humanitární pomoc v souvislosti s válečným konfliktem s Etiopií. na podzim bylo přiděleno celkem 45 tis. USD Etiopii a Eritreji (z toho Eritreji 25 tis. USD) pro uprchlíky trpící následky válečného konfliktu.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem