Eritrea: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie
Marsa Teklai Street 192
Zone 2, Subzone 03, House No 20/22
Asmara, Eritrea
P.O.Box  5710
Tel.: +291-1-126566
Fax: +291-1-126578
E-mail: delegation-eritrea@eeas.europa.eu 
Web: https://eeas.europa.eu/delegations/eritrea_en

Vedoucí delegace: Gabor Iklody

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní bilance s EU

 

Vývoz (mil. EUR)

Dovoz (mil. EUR)

2013

84,5

3,4

2014

56,7

8,3

2015

63,1

45,2

2016

55,1

13,2

2017

  64,5

21,2

2018

64,1

2,4

Zdroj: Eurostat

Statistické informace ohledně komoditní struktury obchodu s EU sice nejsou k dispozici, ale lze předpokládat, že překvapivě vysoká pozitivní obchodní bilance Eritree je důsledkem rozvoje těžby barevných kovů v posledních letech a jejich exportu ke krytí potřeb rozvinutého evropského průmyslu.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU poskytuje Eritreji rozvojovou pomoc od jejího osamostatnění v roce 1993. Většina finančních prostředků je poskytována prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (European Development Fund, EDF). V letech 2009–2013 bylo z prostředků EDF na programy pomoci Eritreji vynaloženo 53,7 mil. EUR, a to z větší části v oblasti potravinové bezpečnosti a rozvoje zemědělství resp. venkova. Pro další programový cyklus v letech 2016–2020 vyčlenila EU 200 mil. EUR, které by měly financovat z větší části (175 mil. EUR) rozvoj energetického sektoru, a to s důrazem na využívání obnovitelných zdrojů energie a na zavádění energetických úspor.

Dalšími prioritními obory, v nichž se realizuje rozvojová spolupráce obou stran, jsou vodohospodářství (zavlažování, pitná voda, čištění odpadních vod) a dopravní infrastruktura.

Pro rozvojovou a humanitární pomoc Eritreji jsou využívány i další finanční nástroje EU, jako fond pro urgentní pomoc Emergency Trust Fund for Africa nebo program na podporu demokracie European Instrument for Democracy and Human Rights.

Podrobnosti o aktuálních rozvojových projektech viz webové stránky Delegace EU v Eritreji.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem