Eritrea: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 Obchodní bilance

2014

2015x

2016x

2017x

2018x

Vývoz (jako % HDP)

15,2

11,4

9,7

9,6

8,9

Dovoz (jako % HDP)

21,3

20,3

18,9

17,7

14,0

Bilance (jako % HDP)

– 6,1

-8,9

-9,2

-8,2

-5,1

Zdroj: African Economic Outlook; x = odhad

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři
 Dovoz20172018

1

Čína (ČLR)

 62 %

Čína (ČLR)

317,4 mil. USD

2

Jižní Korea 28 %

Jižní Korea

58,7 mil. USD

3

Španělsko 19,8 mil. USDJemen10,8 mil. USD

4

Filipíny 6,9 mil. USDDžibutsko

3,3 mil. USD

5  

Itálie

1,6 mil. USD

Vývoz

1SAE (U.A.E.) 14,5 %Saúdská Arábie72,1 mil. USD

2

Čína (ČLR) 13,2 %

SAE (U.A.E.)

60,4 mil. USD
3Saúdská Arábie 13,2 %Čína (ČLR)50,4 mil. USD

4

Itálie 12,9 %

Itálie

32,5 mil. USD

5

Turecko 5,6 %

JAR

18,6 mil. USD

Zdroj: The Observatory of Economic Complexity; IMF

 

Hlavní obchodní partneři ze zemí EU (údaje v mil. EUR)
DOVOZ2014 2015 2016 2017 2018                    
1.

Německo

19,0Itálie17,4Itálie16,0Itálie28,2Itálie28,9
2.Itálie12,8Německo14,1Belgie9,8Německo9,2Německo12,4
3.Švédsko5,7Belgie8,3Německo8,0Belgie5,9Švédsko7,5
4.Belgie4,6Nizozemsko4,06Nizozemsko5,0Španělsko3,9Belgie6,8
5.Velká Británie4,0Švédsko4,05Francie2,9Rakousko3,0Velká Británie6,5
VÝVOZ2014 2015 2016 2017 2018
1.Bulharsko5,050Bulharsko34,8Bulharsko8,7Španělsko19,06Itálie1,39
2.Itálie2,800Německo5,6Itálie2,0Itálie2,06Velká Británie0,04
3.Francie0,206Itálie2,5Francie1,9Německo0,06Německo0,035
4.Španělsko0,158Francie2,1Velká Británie0,24Nizozemsko0,02Nizozemsko0,027
5.Švédsko0,042Lucembursko0,094Dánsko0,076Velká Británie0,01Švédsko0,009

Zdroj: Eurostat, IMF (2018, 1 EUR = 1,12437 USD)

 

Pozn. Vývozem se rozumí export z Eritreje, dovozem eritrejský import.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Zahraniční obchod v roce 2017
 

Vývoz   

(mil. USD)

Dovoz

 (mil. USD)

1

zinková ruda

206,0

pšeničná mouka

49,1

2měděná ruda

37,2

čirok

18,9

3

ostatní barevné kovy

19,1

těstoviny

16,5

4

léčiva

4,2

sojový olej

15,9

5textilní výrobky      1,5

cukr

15,5

6pepř

0,8

strojní zařízení

14,0

Zdroj: The Observatory of Economic Complexity

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V roce 2001 byla v přístavním městě Massawa zřízena zóna volného obchodu. O jejím skutečném fungování chybí informace, ale operuje zde několik společností, zájem projevuje především Čína.

Uvažuje se i o zóně volného obchodu na Dahlackých ostrovech.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (čistý příliv, mil. USD)

Rok        

Hodnota             

2012

41,4

2013

43,9

2014

46,5

2015

49,3

2016

52,3

2017

55,5

2018

0,9% HDP *

Zdroj: World Bank; * IMF

 

Údaje o odvětvové a teritoriální struktuře nejsou k dispozici.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Právo na soukromý majetek je nedotknutelné. Vlastnictví půdy zahraničními investory je vyloučeno, pronájem je možný. Investičními pobídkami se v eritrejském případě rozumí nízké clo na dovoz zařízení a surovin a možnost přesunout ztráty z prvních dvou let do dalších tří let. Jinak nemá eritrejská vláda o působení zahraničních investorů zvláštní zájem a jejich přítomnost v zemi nemá snahu ulehčovat, patrně spoléhá na to, že všeobecný hlad po surovinách je sám o sobě dostatečnou pobídkou pro zahraniční investory. Objevily se též náznaky možné privatizace státních podniků v některých oborech (telekomunikace, hotely, potravinářství), ale zatím spíše ve formě vládních deklarací.

Dle srovnávací studie Světové banky „Ease of Doing Business“ sledující podmínky pro podnikání a investice se Eritrea v roce 2017 umístila opět na 189. místě z měřitelných zemí, byla tedy předposlední, když předstihla toliko sousední Somálsko. Ještě v roce 2012 byla 185. Organizace Transparency International jí zase v roce 2017 přisoudila 169. příčku v indexu vnímání korupce (ze 183 sledovaných zemí). Tyto informace jsou jako vodítko pro zájemce o investování dostatečně vypovídající.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem