Eritrea: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Káhiře (Egypt)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dovozy zboží se obvykle uskutečňují prostřednictvím zástupce, který působí buď jako dovozce na vlastní účet, nebo jako prostředník.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Eritrea je členským státem WTO.

Zakázány jsou dovozy slonoviny, denaturovaného alkoholu, narkotik, starého a použitého ošacení a stavebních materiálů s obsahem azbestu. Monopolizován je dovoz tabákových výrobků a zápalek. Dovoz automobilů podléhá předchozímu schválení ministerstvem dopravy a spojů.

Importér musí mít dovozní licenci, kterou vydává Business Licensing Office (BLO) pod ministerstvem obchodu a průmyslu, a to pouze Eritrejcům.

Další požadované dokumenty při dovozu – faktura, nákladní list, osvědčení o původu zboží.

Ochrana domácího trhu

Domácí trh chrání dovozní cla. Nominální cla se pohybují od 2 % (suroviny, zařízení pro investice, náhradní díly) přes 50 % až do 200 % (luxusní zboží, automobily, elektronika, alkohol, tabák, průmyslové zboží konkurující domácí výrobě).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

K asistenci investorům při zřízení místního zastoupení nebo pobočky byl v Asmaře otevřen Business Licensing Office. O fungování této instituce ani o podrobných podmínkách, které musí investor při zřízení kanceláře/společnosti splnit, nemá ZÚ Káhira k dispozici ověřené informace. 

S vyřizováním formalit může také pomoci místní advokátní kancelář.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Nezbytné jsou prospekty v angličtině, event. v arabštině. Marketing a reklama jsou v Eritreji teprve v začátcích. Nejúčinnějšími marketingovými prostředky jsou distribuce letáků a inzerce v novinách, rádiu a televizi.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je zatím minimální, v praxi s ní nelze počítat. Možnost krádeže technologických softwarových aplikací nebo obcházení patentových práv však nemusí české podnikatele trápit vzhledem k nízké technické úrovni v zemi. Případy, které by mohly české podniky ohrozit, dosud nebyly zaznamenány.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Vláda občas inzeruje v tisku, rozhlase i televizi nabídky tendrů na dodávky pro veřejný sektor, některé jsou údajně přístupné jen pro místní firmy, jiné i pro zahraniční účastníky, ZÚ Káhira o nich má pouze velmi sporadické informace. Tendry vyhlašované mezinárodními organizacemi ZÚ sleduje a zveřejňuje (https://www.businessinfo.cz).  

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Ani eritrejská platební morálka se neliší od afrických zvyklostí: může být sporná, a proto důvěryhodní místní zástupci, zaštítění navíc (rovněž místními) právníky, jsou nezastupitelní.

Každopádně lze doporučit v kontraktu sjednat jen nejbezpečnější platební podmínky, jako je neodvolatelný potvrzený akreditiv (L/C), splatný ihned proti dokumentům, nebo platba předem.

O účinných způsobech řešení obchodní sporů nemá ZÚ Káhira žádné relevantní informace, v případě vzniku sporu je třeba najmout místní advokátní kancelář.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti

Oblečením, jídlem i zvyky a písmem jsou Eritrejci velmi podobní obyvatelům Etiopie, zejména její amharsko-tigrejské části.

I v Eritreji je nejdůležitějším a jediným relevantním údajem v poštovní adrese číslo poštovní schránky (P.O.Box), jakkoli na rozdíl od Etiopie ulice mají svoje názvy.

Ani Eritrejci, stejně jako obyvatelé Etiopie, nemají příjmení. Druhé jméno je křestní jméno otce (případné třetí bylo křestní jméno dědovo), ale ve společenském styku se slyší výhradně na první, vlastní křestní jméno, kterým je tedy nutno osobu titulovat.

V hlavním městě není problém procházet se po ulicích ve dne i v noci, prakticky bez nebezpečí obtěžování žebráky nebo kapesními zloději.

Úřední jazyky a další používané jazyky

 • Úřední jazyky: tigriňa (tigrinya), arabština, angličtina
 • Další jazyky: tigrejština, kunama, afarština, jiné kušitské jazyky

V praxi se mluví jazykem tigriňa a tigrejsky na západě a ve středu státu, na jihozápadě se hovoří nilotskými jazyky (5 % mluvčích), na východě kušitskými jazyky (11 % mluvčích) a na pobřeží a při hranicích se Súdánem se hovoří arabsky. Angličtina je široce rozšířena mezi vzdělanější populací a ve městech (je předmětem výuky na středních a vysokých školách).

Veřejné svátky (dny volna)

Svátek

2020

Nový rok

1.1.

Vánoce (ortodoxní)

7.1.

Tři králové (ortodoxní)

19.1.

Svátek osvobození (Fenkil Day)

10.2.

Mezinárodní den žen

8.3.

Velký pátek (ortodoxní Velikonoce)

10.4.

Velikonoční pondělí (ortodoxní)

13.4.

Mezinárodní den pracujících

1.5.

Státní svátek – Den nezávislosti (Independence Day)

24.5.

Konec Ramadánu (Eid al-Fitr – islámský)

23.5.

Den mučedníků (Martyrs´ Day)

20.6.

Svátek oběti (Eid al-Adha – islámský)

31.7.

Den revoluce (Revolution Day)

1.9.

Svátek Nalezení kříže (Meskel)

27.9.

Narozeniny Proroka Mohameda (islámský)

2.10.

Vánoce (gregoriánské)

25.12.

Časové pásmo: GMT+3 hodiny

Pracovní a prodejní doba

Nařízená pracovní doba úřadů

 • v Asmaře: pondělí-pátek 7:00-12:00, 14:00-18:00
 • v Massawě a Assabu: v období veder (červen-září) pondělí-pátek 6:00-14:30, v ostatních měsících pondělí-pátek 8:00-12:00, 14:00-18:30

Banky

 • pondělí–pátek 8:00 – 11:00, 14:00 – 16:00
 • sobota 8:00 – 12:30

Obchody

 • pondělí–pátek 8:00-12:00, 14:00-18:00
 • sobota většinou jen dopoledne

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Všichni cizinci s výjimkou občanů Keni a Ugandy potřebují eritrejská vstupní víza, která vydávají zastupitelské úřady a konzuláty Eritreje v zahraničí. Pro ČR je příslušné eritrejské velvyslanectví v Berlíně:

Embassy of the State of Eritrea
Stavangerstrasse 18, D-10439 Berlin, Germany
Tel.: +49 30 4467 4620; Fax: +49 30 4467 4621
E-mail: er.embassy@freenet.de

V případě návštěv i jiných zemí než Eritreje je patrně jednodušší získat vízum tam než v Evropě (např. Keňa, Džibutsko, Súdán, Egypt, Jemen, Spojené arabské emiráty); v žádném případě však nelze získat eritrejské vízum v Etiopii.

Požadované doklady:

 • platný pas (nejméně 6 měsíců)
 • mezinárodní očkovací průkaz (s vyznačeným očkováním proti žluté zimnici)
 • zpáteční letenka
 • fotografie
 • výpis z bankovního účtu
 • potvrzení o cestovním pojištění
 • vyplněný formulář
 • nadepsaná obálka s adresou, známka v hodnotě 4,50 EUR

Vydávají se jednorázová turistická víza na 30 dní za 50 EUR (žádost se zpracovává minimálně 30 pracovních dnů!), obchodní víza jednorázová na 30 dní za 95 EUR, na 90 dní za 100 EUR a vícenásobná na 90 dnů za 140 EUR; pro vydání obchodního víza se navíc požaduje dopis potvrzující účel cesty a dokument o zaměstnání/profesi v ČR. Víza lze případně prodloužit na Department of Immigration v Asmaře, který je třeba kontaktovat včas.

Upozornění – platby v hotovosti se na velvyslanectví v Berlíně nepřijímají! Příslušnou částku je nutné uhradit předem bankovním převodem a potvrzení o platbě připojit k žádosti.

Embassy of the State of Eritrea
Consular Section
Stavangerstrasse 18
D-10439 Berlin, Germany
Číslo účtu: 723 775 300
Kód banky: 100 700 00
Jméno banky: Deutsche Bank, Berlin
Převod ze zahraničí: IBAN: DE67 1007 0000 0723 7753 00
SWIFT IBIC Code: DEUTDEBB

Je povolen bezcelní dovoz 1 litru alkoholu a 200 kusů cigaret. Registrovat při příletu se musí elektronika jako videokamery, notebooky, drahé fotoaparáty apod. Dovoz valut není omezen, je však zakázáno vyvážet ze země větší množství místní měny.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Je preferováno zaměstnávání Eritrejců. Investoři mohou zaměstnávat zahraniční pracovníky v případě nedostatku místních expertů (místa technická i manažerská), ale musí zaškolovat místní občany a těmi pak cizince nahradit.

Pracovní povolení pro cizince vydává Ministry of Labour and Human Welfare. Před příjezdem do země musí zaměstnavatel ministerstvu doložit potvrzení o vzdělání budoucího zaměstnance a o jeho pracovní zkušenosti a kopii pasu platného nejméně jeden rok. Souhlas ministerstva je nutné mít ještě před příjezdem do země.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Podmínkou získání víza je doložení očkování proti žluté zimnici. Doporučuje se též očkování proti břišnímu tyfu, meningokové meningitidě (v období od října do května), tetanu a žloutence A, při delším pobytu i B. Doporučené je rovněž očkování proti vzteklině (zejména v případě pohybu ve venkovských oblastech).

Malárie se vyskytuje ve vnitrozemských nížinách, zejména v období dešťů od června do září, a na pobřeží celoročně. Doporučuje se proto vybavit se antimalariky a používat repelent, případně i moskytiéru. Při pobytu v hlavním městě Asmaře hrozí nebezpečí výškové nemoci, jeho nadmořská výška (2400 metrů) může být příčinou i jiných zdravotních komplikací (bolesti hlavy). S vodou souvisí nebezpečí bilharziózy (onemocnění tropických a subtropických oblastí, vyvolané drobnými červy rodu Schistosoma). Proto je prakticky vyloučeno koupání v přírodních sladkých vodách.

V Eritreji žije asi 15 000 osob nakažených virem HIV, tj. 0,6 % populace (odhad 2016), jejich počet se ale snižuje.

Nezbytné je cestovní pojištění zahrnující zdravotní rizika. Úroveň místních zdravotnických zařízení není ZÚ známa z vlastních zkušeností, patrně ale nedosahuje evropských standardů, snad s výjimkou tří nemocnic v Asmaře: italské Hospidem-Ospedale Italiano Ente Morale, největší Mekane Hiwet Hospital nebo 200lůžková moderní nemocnice Orota Referral Hospital z roku 2003. Při ošetření se vyžaduje platba v hotovosti. V případě vážnějších obtíží se doporučuje odletět ze země nebo situaci projednat s konzulátem některé ze zemí EU v Asmaře.

Při zamýšleném delším pobytu je vhodné seznámit se se situací v zemi i z literatury (např. Vladimír Šerý – Lexikon cestovní medicíny) nebo konzultovat případné očkování se Státním zdravotním ústavem (SZÚ).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Káhiře (Egypt) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem