ESČShoda vlastností označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost.

Odvětví / profesní oblast:

  • Elektrotechnické výrobky (regulovaná i neregulovaná sféra)

Správce značky:

  • Elektrotechnický zkušební ústav

Kontaktní osoba:

  • Ing. Pavel Kudrna

Kritéria pro udělení:

  • Splnění požadavků příslušné české technické normy a prověrku místa výroby ověřují Oprávněná zkušební a certifikační místa – nezávislé organizace akreditované Českým institutem pro akreditaci, o.p.s.

Doba platnosti:

  • Neomezeně po dobu platnosti předmětných norem

Více informací: