Estonsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Obchod mezi Českou republikou a Estonskem je poměrně rozmanitý a neustále se zvyšuje. Podle Českého statistického úřadu mezi nejvýznamnější položky českého vývozu patří stroje a dopravní prostředky, tržní výrobky tříděné hlavně podle materiálu a průmyslové spotřební zboží.

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Estonský trh je poměrně malý a jeho absorpční schopnost je tedy omezená, přičemž jeho velkou část ovládají firmy ze severských zemí. Na počátku sice není jednoduché s českými výrobky do Estonska proniknout, ale mnoho českých firem bylo velmi úspěšných a jejich produkty jsou na estonském trhu široce rozšířeny.

Viditelným příkladem jsou osobní automobily Škoda, které zde často fungují i jako firemní auta, taxi nebo policejní vozidla. Pozice Škody je na estonském trhu dlouhodobě na nejvyšších místech nových prodejů – v roce 2019 stejně jako v předchozím roce druhý nejprodávanější automobil s celkem 3.702 vozy (první Toyota 4.248); nejoblíbenějším typem je Škodou Octavia.

Tradičně se v Estonsku prodává české pivo, rozšiřuje se sortiment potravinářských výrobků z ČR, na trhu je české sklo.

Pokud jde o případné perspektivní oblasti pro české exportéry, mohly by jimi být oblast energetického průmyslu, dopravního průmyslu a infrastruktury, či železniční a kolejové dopravy.

V Estonsku je energetický průmysl klíčovým sektorem. Strategickým úkolem je zajištění energetické nezávislosti na Rusku a efektivní propojení s evropským energetickým trhem. Potenciál pro české energetické firmy vidíme ve zvažovaném projektu modernizace vysokonapěťových sítí z ruských na evropské standardy. Estonská vláda rovněž plně podporuje investice do životního prostředí a silnic.

K realizaci plánů na výstavbu první etapy železnice mezi Tallinnem a Haapsalu (město na západním pobřeží Estonska, 100 km od Tallinnu) a na přestavbu části dálnice na trase Tallinn – Tartu z dvouproudé na čtyřproudou však buď stále ještě nedošlo, nebo jsou ve zpoždění. V delším časovém horizontu je rovněž zajímavá plánovaná výstavba centrálního terminálu pro osobní dopravu v Tallinnu (hlavní vlakové nádraží pro mezinárodní i vnitrostátní spoje a hlavní uzel městské a příměstské dopravy), který by měl stát v bezprostřední blízkosti tallinnského letiště. K tramvajové lince ze stanice Üllemiste na letiště se zvažuje i výstavba tramvajového depa.  K dlouho diskutovanému tunelu mezi Tallinnem a Helsinkami vznikly dokonce dva projekty, ale zahájení konkrétních prací je odhadováno na nejméně jedno desetiletí.  

Oblast železniční a kolejové dopravy se jeví jako perspektivní zejména díky projektu Rail Baltika (výstavba nové železniční tratě evropských standardů z Tallinnu do Rigy, Kaunasu a Varšavy). Zásadní je financování z fondů EU. Odhadovaný rozpočet celého projektu se pohybuje kolem 5 mld. eur, přičemž v letech 2014–2020 by EU měla financovat až 85 % vynaložených nákladů. Celková cena za estonskou část tohoto projektu má činit 1,3 mld. eur a Estonsko samotné by se mělo na této částce podílet 250 mil. eur. Realizace projektu včetně vypisování tendrů na „Tenders Electronic Daily“ (online verze „Dodatku k Úřednímu věstníku EU“ vyhrazená pro evropské veřejné zakázky) se však neustále zpožďuje.  Protože v Estonsku převládají ruské standardy a široký rozchod 1 520 mm a estonské firmy mají minimální zkušenost s evropskými standardy, technickými normami i evropským rozchodem 1 435 mm, může to pro české firmy představovat výhodu. Potenciál se nabízí zvláště pro firmy, které mají zkušenost s European Rail Traffic Management System.

Plány Tallinnského dopravního podniku na nákup nových tramvají a na modernizaci stávajících byly v závislosti na stále probíhajících jednání o nových trasách posunuty na příští rok.

Pandemie COVID-19 zasáhla na jaře 2020 i Estonsko. Vláda od 13.3. do 17.5. vyhlásila nouzovou situaci, jejíž dopad na ekonomiku a obecně i na plánované projekty a rozvoj bude mít výrazný dopad. 

Aktuální sektorové příležitosti pro Estonsko

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

V důsledku opatření zavedených vládou na zastavení šíření COVID-19 byly od února do konce června 2020 zakázány veškeré veřejné akce (tedy i konference a veletrhy) a do konce srpna významné akce (zatím nespecifikováno).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tallinnu (Estonsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem