Estonsko: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Tallinnu (Estonsko)

Estonsko je členským státem Evropské unie od 1. 5. 2004. V období od 1. 7. do 31. 12. 2017 poprvé předsedalo Radě EU.

Hlavními prioritami estonského předsednictví v Radě EU byly:

  • Otevřená a inovativní evropská ekonomika
  • Bezpečná a chráněná Evropa
  • Digitální Evropa a volný pohyb dat
  • Inkluzivní a udržitelná Evropa

3.1. Zastoupení EU v zemi

Zastoupení Evropské komise:
Rävala 4
10143 Tallinn
Tel:  +372 626 4400
Fax:  +372 626 4401
E-mail: COMM-REP-TLL@ec.europa.eu
 

Informační kancelář Evropského parlamentu:
Rävala 4
10143 Tallinn
Tel. +372 630 6969
E-mail: eptallinn@europarl.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Hlavními estonskými obchodními partnery byly v roce 2019 tradičně Finsko, Švédsko, Lotyšsko a Německo (podrobněji viz teritoriální struktura estonského obchodu v kapitole 2.2).

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Pro období 2014-2020 může Estonsko získat ze strukturálních a investičních fondů EU celkem 4,4 miliardy EUR. Jak tomu však bude skutečně bude, ukáže zhodnocení ekonomické situace po ukončení opatření na zastavení pandemie CIVID-19 v rámci celé EU.

V roce 2019 pokračovalo čerpání z Evropského zemědělského záručního fondu (EAGF), ze Strukturáních fondů pro období 2014–2020, ze zemědělských benefitů pro roky 2014–2020 a z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EGF).
Z EU programu Horizon 2020 získalo Estonsko v dubnu 2019 15 mil. EUR na sedmiletý projekt spolupráce s finskými univerzitami Finest Twins, takžev Tallinnu vznikne výzkumné centrum Smart Cities Centre of Excellence. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tallinnu (Estonsko) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem