eSwatini: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Vzhledem k omezené velikosti eswatinského trhu a jeho úzkému napojení na JAR nebylo eSwatini zařazeno do tzv. Mapy globálních oborových příležitostí.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Možnosti jsou prakticky ve všech strojírenských oborech (zejména pro cukrovarnictví). Důraz je v současnosti kladen na dopravní infrastrukturu a také energetiku včetně obnovitelných zdojů (vodní elektrárny). Stát se snaží investovat do zemědělské výroby a má zájem o hnojiva, technologie, zemědělské stroje aj. Do rozvoje venkova a zemědělství míří až 40 mil. EUR na projekty financované z rozpočtu Evropského rozvojového fondu pro období 2014 až 2020. Vzhledem k propojení eswatinského a jihoafrického trhu je možné využít JAR jako reexportní zemi pro vývoz do eSwatini .

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Převážná většina veletrhů a konferencí s regionálním významem se koná v sousední Jižní Africe a účastní se jich i eswatinská podnikatelská sféra. Jihoafrickou republiku je možné využít jako základnu pro reexport do eSwatini . Přehled nejvýznamějších veletrhů v JAR uvádíme v rámci Souhrnné teritoriální informace JAR. Projekty ekonomické diplomacie aj. akce organizované Velvyslanectvím ČR, popř. Czech Trade v regionu jsou evidovány na webu BusinessInfo.cz.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: eSwatini