eSwatini: Vztahy země s EU

Vztahy mezi Evropskou unií a eSwatini jsou bezproblémové a nejsou ničím zatíženy. V Mbabane od roku 2013 působí Delegace Evropské unie. Rámcem vztahů mezi EU a eSwatini je Dohoda z Cotonou z roku 2000 mezi EU a tzv. skupinou států ACP (Afrika, Karibik, Pacifik). Eswatini je taktéž smluvní stranou Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) mezi EU a zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC), která vstoupila v platnost v říjnu 2016.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegace Evropské unie v eSwatini – Delegation of the European Union to Eswatini
Fyzická adresa: Lilunga House, 4th floor, Somhlolo Road, Mbabane, Swaziland
Poštovní adresa: P.O. Box A 36 Swazi Plaza H101, Mbabane, Swaziland
Telephone: +268 2404 2018 / 4769 /2908 / 0191 Fax: +268 2404 6729
Email: delegation-swaziland@eeas.europa.eu

Vedoucí delegace: H. E. Esmeralda Hernandez Aragones

Otevírací hodiny:

Po – Pá 7.45 – 13.00 a 14.00 – 17.00
St – Čt 7.45 – 13.00 a 14.00 – 16.45

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

V roce 2017 vyvezly země EU do eSwatini zboží o celkové hodnotě 49 mil. EUR. Jednalo se tak o mírný pokles oproti předcházejícímu roku 2016, kdy vývoz z EU činil 51 mil. EUR. Dovoz do EU ze Svazijska v roce 2017 taktéž oslabil a činil 87 mil. EUR oproti 137 mil. EUR v předcházejícím roce 2016. První rok po přijetí Dohody o ekonomickém partnerství (EPA) se zeměmi Jihoafrického rozvojového společenství (SADC) v říjnu 2016 tak paradoxně došlo k poklesu vzájemného obchodu s jednou ze členských zemí SADC.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Evropská unie se výrazně angažuje v oblasti rozvojové spolupráce v eSwatini . V rámci Evropského rozvojového fondu (EDF) pro období (2014‑20) bylo pro rozvojové projekty v eSwatini  alokováno 62 mil. EUR především v oblasti zemědělství, sociální ochrany a prevence aj. V eSwatini taktéž realizuje rozvojové projekty Evropská investiční banka (EIB). Přehled projektů realizovaných v eSwatini Evropskou investiční bankou lze nalézt na webových stránkách této instituce.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: eSwatini