eSwatini: Zahraniční obchod a investice

Náhled na nové kartě

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

Zahraniční obchod eSwatini v roce 2017 stoupl o 8,2 % na úroveň 4,7 mld. EUR, z čehož 2,1 mld. EUR tvořil export, který se zvýšil o 12 %. Nejvýznamějším obchodním partnerem eSwatini je Jižní Afrika, kam směřuje 94 % exportu a odkud je dováženo 81 % zboží. V r. 2016 země zaznamenala odliv přímých zahraničních investic ve výši 10,6 mil. USD.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Zahraniční obchod Svazijska 2013 2014 2015 2016 2017
Vývoz (mil. EUR) 1 823 1 751 1 978 1 881 2 106
Dovoz (mil. EUR) 2 175 2 236 2 479 2 481 2 612
Saldo (mil. EUR) -351 -484 -501 -600 -506

Zdroj: Trade Statistics – European Commission

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Nejvýznamnějším obchodním partnerem eSwatini je Jihoafrická republika, která s převahou dominuje mezi příjemci eswatinského vývozu s podílem 94 %, následuje EU (3,5 %), Mosambik (0,3 %), Botswana (0,2 %). Na straně dovozu se v eSwatini zdaleka nejvíce prosazují produkty z JAR (81,6 %), Číny (5,2 %), Guinei (1,9 %) EU (1,5 %), Indie (1,4 %). Zdroj: Evropská komiseStatistiky zahraničního obchodu

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamější vývozní položkou eSwatini je cukr, dále spotřební výrobky (zejména oblečení a textil), dřevitá buničina, citrusy a konzervované ovoce. V dovozu se nejvíce prosazují tyto položky: stroje a zařízení, výrobky klasifikované dle materiálu, potraviny a živá zvířata, chemikálie a chemické produkty, minerální paliva a maziva.

Zpět na začátekNáhled na nové kartě

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Eswatinská státní agentura na příliv investic (Eswatini Investment and Promotion Authority, SIPA) na svých webových stránkách inzeruje investiční možnosti pro zahraniční investory zejména v oblastech průmyslové výroby, zemědělství, energetiky, těžebního průmyslu, ICT a cestovního ruchu. Agentura poskytuje asistenci zahraničním investorům. Mezi investiční pobídky obvykle patří daňové prázdniny, exportní podpora či dlouhodobý pronájem pozemku.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Mezi hlavní sektory, které přitahují zahraniční investice, patří cukr, papírenská buničina a koncentráty ovocných aj. nealkoholických nápojů. Mezi hlavní investující země v eSwatini patří Jihoafrická republika, Spojené království, Dánsko a Nizozemí.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Eswatini má problémy přilákat zahraniční investory, kteří dávají přednost JAR. V uplynulém roce země dokonce zaznamenala odliv kapitálu. Přiliv investic teoreticky není nijak omezen. Země nicméně poskytuje dobrou dopravní infrastrukturu, relativně stabilní dodávky elektrické energie (převážně dovážené z Jižní Afriky) a telekomunikační síť. Státní agentura pro příliv zahraničních investic Eswatini Investment Promotion Authority, SIPA nabízí asistenční služby investorům. Investice do pozemků jsou omezené a podléhají schválení vládou. Hospodářskou soutěž narušují státní podniky. Ústava garantuje nezávislost soudnictví, ale pravomoc krále jmenovat soudce omezuje soudní nezávislost. Světová banka ve svém žebříčku „Doing Business“ pro rok 2018 řadí eSwatini na 112. místo ze 190 zemí. Hlavní problém podle zprávy je korupce.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: eSwatini