eSwatini: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Přestože je eSwatini rozvojová země, místní trh je poměrně nasycený vzhledem k jeho propojení s Jihoafrickou republikou a jsou na něm zastoupeny prakticky všechny významné světové značky. Jihoafričtí exportéři taktéž ovládají většinu distribučních kanálů na tomto trhu, kde z více než 90 % dominují.

© Zastupitelský úřad ČR v Pretorii (Jihoafrická republika)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Vzhledem k dominanci jihoafrických exportérů na místním trhu (ovládají více než 90 % exportního trhu) není od věci se při vstupu na eswatinský trh alespoň zpočátku spojit s jihoafrickým partnerem. Důležitou otázkou, kterou eswatinští obchodníci a distributoři kladou, a kterou je potřeba před vstupem na trh vyřešit, je forma záručního servisu a řešení reklamací. Před zahájením obchodu je v eswatinských podmínkách nezbytný osobní kontakt v rámci návštěvy, nejlépe reciproční. Profesionalita a solidnost ve vzájemné spolupráci jsou v eSwatini samozřejmostí.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Obecné vývozní a dovozní podmínky v eSwatini jsou uvedeny na webu Eswatini Revenue Authority. Určité dovozy (ojeté automobily, použité pneumatiky, oděvy, obuv, textil, minerální paliva a oleje, automobilní součástky, zbraně, léky, zlato a ostatní drahé kovy, výrobky z divokých zvířat, některé zemědělské produkty a elektrické přístroje) vyžadují dovozní povolení, jež vydává ministerstvo financí. Kompletní seznam dovozů, jež vyžadují dovozní povolení taktéž na stránkách ministerstva financí Eswatini.

Dovoz zboží ze zemí mimo Jihoafrickou celní unii (SACU) podléhá společnému vnějšímu tarifu („Common External Tariff“), který se vybírá v rámci celé unie a je poté přerozdělován mezi členské země podle jejich ekonomické síly. Také řada dovozních podmínek podléhá ustanovením o celní unii. Cla a spotřební daně na určité výrobky jsou stanovovány JAR s platností pro všechny členy a odpovídají tak spíše požadavkům JAR než např. eSwatini . Při dovozu je nutné uhradit DPH ve výši 14 % (u tabákových výrobků a lihovin 25 %). DPH není aplikována na produkty, které tvoří součást finálních výrobků, jako např. dodávky pro zemědělství (hnojiva, semena a pod.), vybavení továren a stroje určené pro výrobu, základní potraviny (mléčné produkty, kukuřice, chléb, maso, zelenina, cukr a sůl atd.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Všechny podnikatelské subjekty musí být registrovány u ministerstva obchodu a průmyslu. Právní úprava firemního práva je ve eSwatini obsažena v zákoně o společnostech z roku 1912, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon počítá se 4 formami společností:

  • obchodní společnost – členství je omezeno na 20 osob;
  • zahraniční společnost – namísto podnikání skrze dceřinou společnost, je zahraniční společnost oprávněna podnikat prostřednictvím zřízení pobočky v eSwatini a je pak označována jako tzv. „externí firma“. V tomto případě je nutná registrace v obchodním rejstříku a splnění všech náležitostí dle zákona o společnostech;
  • veřejná společnost;
  • soukromá společnost (nejčastější forma společnosti).

Pro zřízení kanceláře, resp. založení obchodní společnosti v eSwatini je třeba splnit následující podmínky:

  • Registrace názvu firmy – vystavení certifikátu, že firma stejného jména v eSwatini dosud neexistuje;
  • Získání daňového přiznání ředitele společnosti;
  • Zaplacení registračního poplatku u finančního úřadu;
  • Určení statutu firmy – uzavření společné smlouvy, obsahující podmínky podnikání, na nichž se společníci dohodli;
  • Registrace v obchodním rejstříku;
  • Žádost o obchodní licenci u ministerstva pro podnikání a zaměstnanost (cca 30 dnů).

Vzhledem ke specifičnosti místního prostředí se k registraci firmy doporučuje využít služeb místního partnera či specializované poradenské či právní společnosti.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Marketing a reklama jsou jedním ze základních předpokladů úspěchu na eswatinském trhu. V oboru působí řada specializovaných firem, které jsou schopny poskytovat servis na dobré úrovni. Veškeré propagační materiály a technická dokumentace by měly být zpracovány v angličtině. Převážná většina veletrhů a konferencí s regionálním významem se koná v sousední Jižní Africe, přičemž se jich účastní i eswatinská podnikatelská sféra a jihoafričtí podnikatelé, kteří působí v eSwatini . Potenciálního distributora pro eSwatini tak je možné při troše štěstí nalézt i v sousední JAR. Přehled nejvýznamnějších veletrhů, které se konají v Jižní Africe, je dostupný v rámci Souhrnné teritoriální informace JAR.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Eswatinské království je smluvní stranou tzv. dohody TRIPS (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights), nicméně práva duševního vlastnictví nepožívají v eSwatini zcela dostatečné právní ochrany.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Oblast veřejných zakázek je upravena vládním nařízením  The Procurement Act 2011. Veřejné tendry jsou zveřejněny na vládním portálu. Realizace zakázky musí být u nemovitého majetku, investičních projektů a kontraktů na práce a služby včetně najímání konzultantů řešena přes Central Tender Board řízený hlavním sekretářem Ministerstva financí, nebo u movitého majetku a ročních kontraktů a individuálních objednávek přes Treasury Tender Board. Zejména ve stavebnictví jsou preferováni eswatinští dodavatelé registrovaní u ministerstva prací a stavebnictví.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Pokud se česká firma dostane do obchodního sporu s firmou v eSwatini , je užitečné využít poradenské asistence místní právnické kanceláře nebo v sousední JAR, která je dobře seznámena s lokálními zvyklostmi a právem.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Od návštěvníků a obchodních partnerů Eswatinci očekávají evropské zvyklosti a serióznost v obchodu a podnikání. Oficiální jazyky jsou angličtina a místní řeč siSwati, v obchodě a podnikání se používá výhradně angličtina. Před cestou na jednání s jihoafrickým partnerem doporučujeme nastudovat Desatero pro obchodní jednání se subsaharskou Afrikou.

Místní oficiální měna se nazývá lilangeni (SZL), množné číslo Emalangeni, je pevně svázána při kurzu 1:1 s jihoafrickým randem (ZAR) na základě monetární unie zemí JAR, eSwatini , Lesotha a Namibie (Common Monetary Area, CMA). Rand je v zemi rovněž legálním platidlem.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Občané ČR, držitelé všech druhů cestovních dokladů ČR, jsou osvobozeni od vízové povinnosti v délce pobytu do 30 dnů. Vzhledem k tomu, že eswatinští imigrační úředníci si někdy nejsou vědomi skutečnosti, že pro občany ČR platí bezvízový režim, doporučujeme, aby si cestující do země vzali kopii nóty uvedené na webu MZV ČR. Touto nótou eswatinská strana potvrzuje bezvízový styk pro české občany pro krátkodobé pobyty. Aktuální informace o podmínkách vstupu do země naleznete taktéž na stránkách velvyslanectví Eswatinského království v Belgii.

Očkování: Ve eSwatini se vyskytuje malárie. Na hranicích se vyžaduje potvrzení o očkování proti žluté zimnici a choleře, pokud předtím cestovatel překročil hranice z mosambické strany.

Není omezeno množství cizí měny přivážené do země, a to jakoukoliv formou (hotovost, kreditní karty, šeky, cestovní šeky). V eSwatini jsou akceptovány především kreditní karty VISA, MasterCard, American Express a Diners Club, avšak v odlehlejších oblastech omezeně, pouze v hotelích a ve větších centrech. Výměnu valut na emalangeni je nutno provést buď na letišti, na větších hraničních přechodech nebo ve velkých městech v bankách nebo směnárnách a v hotelích, protože není zajištěna směna v odlehlejších oblastech. Jako platidlo je akceptován také jihoafrický rand (viz výše).

Časový posun: +2 hod oproti GMT, není časový posun oproti letnímu středoevropskému času.

Všeobecně se hovoří anglicky. Motorová vozidla jezdí vlevo.

Mezinárodní předvolba: +268

Roční teploty (hlavní město Mbabane, 1 163 m nad mořem – tzv. „Highveld“ – vysočina): Nejteplejší měsíce jsou leden a únor (léto) s průměrnými maximálními denními teplotami 15 až 33oC. Nejstudenější měsíc (červen) se pohybují teploty v noci od 5 do 19oC, v zimě i noční mrazíky do -4oC. Léto je deštivé, nejméně srážek je v zimě. Země rozdělena na další 3 klimaticko-geografická pásma (podle poklesu nadmořské výšky), a to Middelveld (střední poloha), Lowveld (nížina) a Lubombo (na hranicích s Mosambikem) – zde je klima již subtropické (nejvyšší průměrné teploty, vyšší teploty i v zimě).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání cizinců a místních sil byly v minulých letech zjednodušeny. Zaměstnávaný cizinec se musí prokázat především povolením k dlouhodobému pobytu v eSwatini . Pro jeho získání musí předložit doklad potvrzující účel pobytu na území eSwatini od zaměstnavatele, adresu přechodného bydliště ve Svazijsku a pro některá odvětví bývá vyžadován i výpis z trestního rejstříku. Informace o vízových režimech pro zaměstnávání cizinců na webu Eswatini Investment and Promotion Authority, SIPA.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v eSwatini je na nižší úrovni než v sousední JAR. Dohoda o bezplatné lékařské péči mezi ČR a eSwatini neexistuje. Z tohoto důvodu doporučujeme českým občanům cestujícím do eSwatini uzavřít cestovní pojištění na úhradu léčebných výdajů s dostatečným finančním krytím. 10 nejlepších zdravotnických zařízení v eSwatini podle webu African Advice.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pretorii (Jihoafrická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

• Teritorium: eSwatini