Etiopie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Politické vztahy mezi Etiopií a Evropskou unií jsou korektní a konstruktivní. Mezi dominantní témata vzájemné relace patří rozvojová spolupráce, rozvoj ekonomické a obchodní spolupráce, podpora demokratických institucí a dobrého vládnutí, regionální stabilita a migrace. Etiopie zůstává klíčovým partnerem Evropské unie v Rohu Afriky na poli bezpečnosti a boje proti terorismu. V posledním roce se Etiopie navíc čím dál více profiluje jako like-minded partner v genderové problematice nebo boje proti změnám klimatu. Pracovní návštěva unijních institucí v Bruselu premiéra Abiji se uskutečnila 24. ledna 2019.

Smluvním pilířem etiopsko-unijních vztahů je Společná deklarace o strategických vztazích, podepsaná předsedou Evropské komise Jean-Claudem Junckerem a tehdejším etiopským premiérem Hailemariamem Desalegnem. Deklarace předpokládá každoroční dialog na ministerské úrovni v šesti různých sektorech: Dobré vládnutí a lidská práva, Regionální mír a bezpečnost, Boj proti terorismu a radikalizaci, Migrace, Socio-ekonomický rozvoj, investice a obchod a v neposlední řadě Změny klimatu a environmentální spolupráce.

Celkem 21 členských zemí EU má v Etiopii své zastoupení. Jako EU+, společně s Norskem a Švýcarskem, se podílí přibližně 25 % z celkové rozvojové pomoci, kterou Etiopie přijímá. Přímá rozpočtová podpora ze zemí EU+ se podílí na etiopském federálním rozpočtu každoročně mezi 7 – 10 procenty. Rozvojová a přímá rozpočtová pomoc tak s sebou nese značnou politickou dimenzi.

Na období 2014 – 2020 Evropská unie celkově alokovala pro Etiopii více než 2 mld EUR. Jedná se o programovou rozvojovou pomoc z Evropského rozvojového fondu (v letech 2014 – 2020 jde o 10. a 11. EDF) ve čtyřech prioritních oblastech – zemědělství a potravinová bezpečnost, zdravotnictví, dopravní a energetická infrastruktura a dobré vládnutí. Neprogramová rozvojová pomoc se zaměřuje na občanskou společnost, demokracii a lidská práva, mír a bezpečnost. Etiopie je příjemcem peněz se Svěřeneckého fondu pro Afriku (EUTF), který cílí na boj proti nekontrolované migraci a pomoc vnitřně vysídleným osobám. Evropská investiční banka poskytuje zvýhodněné půjčky na projekty energetické a vodohospodářské infrastruktury.
COVID-19:
8. 4. 2020 zahájila EU činnost „Team Europe“. Byl vytvořem 20 milionů EUR fond. Tyto finanční prostředky mají jít na pomoc nejohroženějším zemím, zejména v Africe.

14. 5. 2020 oznámil Komisař pro krizové řízení EU Janez Lenarčič poskytnutí další finanční podpory ve výši 105,5 milionů EUR jen zemím Afrického rohu. Tyto finance půjdou na humanitární projekty v Etiopii (42 milionů), Somálsku (48 milionů), Keni (15 milionů) a Džibutsku 500 000).

3.1. Zastoupení EU v zemi

Kontakty na Delegaci EU v Etiopii:

Delegation of the European Union to Ethiopia
Cape Verde Road
P.O.Box: 5570
Addis Ababa
tel.: +251 (0) 11 661 2511
fax: +251 (0) 11 661 2877
email: delegation-ethiopia@eeas.europa.eu
web: https://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia_en 

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Obchodní výměna EU – Etiopie v r. 2019 dle tříd SITC (mil Euro, dle statistik Evropské komise):

 

 

dovoz

vývoz

SITC

popis

hodnota

podíl %

hodnota

podíl %

 

celkem

552

100,0

1 969

100,0

0

potraviny a živá zvířata

252

48,3

157

8,0

1

nápoje a tabák

0

0,0

6

0,3

2

suroviny nepoživatelné, bez paliv

195

37,3

35

1,8

3

minerální paliva, maziva

0

0,0

3

0,2

4

zvířecí a rostlinné oleje, tuky a vosky

1

0,3

2

0,1

5

chemikálie a příbuzné výrobky

2

0,3

355

18,0

6

tržní výrobky podle materiálu

9

1,7

101

5,2

7

stroje a dopravní prostředky

7

1,4

1 185

60,2

8

různé spotřební zboží

55

10,5

107

5,4

9

komodity a transakce

1

0,2

10

0,5

 

ostatní předměty obchodu

0

0,0

7

0,3

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Etiopie je navdory desetiletému rychlému ekonomickému růstu v kategorii Nejméně rozvinutých zemí (LDCs). Rozvojová spolupráce EU se soustředí zejména na potravinovou bezpečnost, problematiku spojenou s rychlým růstem obyvatel, na environmentální tlaky, problémy spojené s klimatickou změnou, na řešení nízké etiopské výroby a problematiku dobrého vládnutí.

Většina rozvojové pomoci z EU jde do Etiopie prostřednictvím Evropského rozvojového fondu (EDF). Na období 2014-209 je v něm vyčleněno 745 milionů EUR.

Etiopie přijímá pomoc také v rámci EU Emergency Trust Fund for Africa. Další podpora je směrována přes EU iniciativy, konkrétně Energy and Water Facilities, Stability and Peace Instrument, Global Climate Change Alliance, Instrument for Democracy and Human Rights a také přes humanitární pomoc EU. Celkově dosahuje rozvojová pomoc EU Etiopii cca 160 milionů EUR ročně.

Celkem se rozvojová spolupráce Etiopii pohybuje na průměrné úrovni 160 milionů EUR ročně.

Seznam projektů

COVID-19:
8. 4. 2020 zahájila EU činnost Team Europe. Byl vytvořem 20 milionů EUR fond. Tyto finanční prostředky mají jít na pomoc nejohroženějším zemím, zejména v Africe.
14. 5. 2020 oznámil Komisař pro krizové řízení EU Janez Lenarčič poskytnutí další finanční podpory ve výši 105,5 milionů EUR jen zemím Afrického rohu. Tyto finance půjdou na humanitární projekty v Etiopii (42 milionů), Somálsku (48 milionů), Keni (15 milionů) a Džibutsku (500 000).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem