Etiopie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Spolehlivý místní zástupce či partner je naprosto nezbytný, a to zejména v případě dodávek investičních celků a účasti v tendrech. Etiopský prostředník je také podmínkou v dodávkách obranného a bezpečnostního průmyslu pro etiopské státní instituce. Zastupitelský úřad může s vyhledáváním partnerů pomoci, je však možné přímo kontaktovat místní obchodní komoru. Spolupráci je možno zahájit jen po důkladném prověření etiopského zástupce, kromě prověření místní obchodní komorou také prověřením referencí u jiných partnerů a je-li to možné, i bankovní informací.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Všechny dovozy do Etiopie mohou uskutečňovat výhradně etiopští občané, či v Etiopii registrované firmy s příslušnou licencí od etiopských úřadů. Za účelem uvolnění valut pro zaplacení dovozu musí v podstatě podnik předložit etiopské bance celkem tři cenové nabídky (nutnost výběrových řízení – tendrů), přičemž nejvýhodnější cenu nemusí vybrat, pokud podá písemné zdůvodnění.

Výslovně je zakázán pouze dovoz narkotik a pornografie. Dovoz zbraní a munice je omezen na státní sektor reprezentovaný ministerstvem obrany a jím licencovanými společnostmi.

Dovozní dokumenty: ověřené kopie dovozní faktury, konosamenty, Export Declaration, kontrakt, kontrola jakosti a úplnosti zboží před expedicí.

Celní systém: Etiopie je členem World Customs Organization (WCO) a Customs Cooperation Council (CCC). Cla jsou stanovována z hodnoty na dodací faktuře včetně dopravy, nejčastěji z hodnoty CIF.

Všechno zboží musí projít tzv. Pre-shipment Inspection (PSI) prostřednictvím Etiopského daňového a celního úřadu (Ethiopian Revenues and Customs Authority – ERCA). Inspekce zboží by měly zajistit, že kvalita a množství zboží bude v souladu s podmínkami uvedenými v kontraktu. Podle nařízení ústřední banky je dovozní povolení vydáno pouze importérovi, který použije služeb státních monopolních Ethiopian Shipping and Logistics Service Enterprise.

Etiopie patří k příjemcům výhod z iniciativy Evropské unie pro nejvíce zadlužené chudé země (HIPC) Everything but Arms, která znamená, že dovozy EU z nejméně vyspělých zemí se realizují bez jakýchkoliv obchodních překážek (cel, kvót). Další výhodou pro Etiopii je iniciativa USA African Growth and Opportunity Act (AGOA), která znamená zavedení bezcelního dovozu téměř veškerého zboží do USA ze zemí subsaharské Afriky (v současnosti se nejvíce využívá ve vývozech textilu).

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Podmínkou pro zřízení kanceláře nebo reprezentace je registrace a získání licence u Ethiopian Investment Commission, (info@ethio-invest.com).

Je možná dočasná registrace – typickým příkladem je registrace za účelem realizace vyhraného tendru, nebo trvalá registrace – za účelem firemní investice v zemi.

Etiopský Obchodní zákoník nabízí 4 základní registrační rámce:

 • 1. výlučné vlastnictví
 • 2. pobočka
 • 3. společný podnik
 • 4. obchodní organizace – buď formou soukromé společnosti s ručením omezeným (PLC.), nebo akciové společnosti

Bližší informace: www.investethiopia.gov.et

 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Tradice kvality a přijatelné ceny českých výrobků v Etiopii sice stále přetrvává, ale postupně je vytlačována konkurencí z Indie, Turecka a Číny. Předpokladem pro úspěch je kvalitní a hlavně spolehlivý etiopský zástupce. Je nutno zvážit možnost pravidelné účasti na každoročních veletrzích v Addis Abebě – marketing a reklama jsou v Etiopii teprve v začátcích. Nejvýznamnějšími prostředky jsou letáčky a inzerce v novinách, rádiu a televizi. Kvalita kampaní je různá i vzhledem k často nízkému rozpočtu klienta.

Addis Ababa Chamber of Commerce and Sectoral Associations pořádá každoročně Mezinárodní obchodní veletrh ACTIF (Addis Chamber International Trade Fair), který se koná zpravidla v únoru (v únoru 2018 se uskutečnil již 22. ročník). Jedná se o všeobecný veletrh, je zaměřený jak na průmysl, tak zemědělství a služby. Dále Komora pořádá rovněž mezinárodní specializovaný zemědělský veletrh Agrifex Ethiopia, Addis Chamber International Tourism Fair (naposledy 10. – 14. 5. 2018). Přihlášky a více podrobností na webu www.addischamber.com.

V Addis Abebě se dále konají i odvětvové veletrhy, jako např. Addis Build, Hortiflora Ethiopia, All African Leather Fair organizovaný „Ethiopian Leather Industry Institute“, MEDEXPO Africa. Těchto veletrhů se účastní zahraniční subjekty zejména z jiných afrických zemí, Číny, Indie, Turecka, a stále častěji také ČS EU, zejména DE, AT, NL a UK.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Ochrana duševního vlastnictví je v Etiopii nevýznamná – dochází k jejímu častému porušování. Lze se bránit registrací výrobní značky a kampaní v místních médiích.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Tendry jsou zveřejňovány v tisku, zejména v angličtině vydávaném vládním deníku The Ethiopian Herald. Často dochází k posunu termínu uzávěrky. Výjimkou není ani opakované vypsání tendru. Některé státní firmy tendry ani veřejně nevypisují a při menších zakázkách osloví přímo 2 – 3 předem vybrané, či dříve osvědčené firmy a z jejich nabídek si vyberou. Soukromé firmy nemusí veřejné tendry vypisovat vůbec, pokud se nejedná o použití státních prostředků. Zdravotnické prostředky a léky musejí být předem v zemi registrovány.

Zahraniční firmy, které nejsou v Etiopii etablované, nebo nemají schopného zástupce, mají při pronikání na etiopský trh velmi ztíženou pozici. Pracuje se s bid bondy (cca 1 – 3 % hodnoty kontraktu) většinou formou bankovních garancí a s performance bondy (cca 10 % hodnoty), což činí značné problémy, protože jde o dlouhodobě vázané peníze.

Informace o publikovaných tendrech lze získat na placených internetových portálech, např.:

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Místo a způsob řešení sporu je nutno detailně dohodnout předem už v podmínkách kontraktu. Ideální je používat pravidla dohodnutá dle mezinárodního práva.

Riziky jsou složitost procedur a regulatorního rámce (cla, daně), jazyka, obtížné navázání kontaktu s distributory, nepružnost státního aparátu a jeho byrokratické postupy a neposlední řadě komplikovaná pozemní doprava z přístavu v Džibuti.

V Etiopii je obvyklou platební podmínkou neodvolatelný akreditiv (L/C), potvrzený bankou vývozce a splatný ihned proti dokumentům. Ze zákona musí být akreditiv otevřen na kontrakt přesahující 5.000 USD.

Platba předem není etiopskými orgány běžně akceptována (ani u menších dovozců). Velcí (finančně silní) světoví dodavatelé poskytují občas úvěry, resp. L/C s delší lhůtou splatnosti. Platební morálka zavedených etiopských dovozců (tedy i státu) je a v minulosti byla většinou dobrá. V roce 2018 a 2019 nicméně dochází ke zpožděním plateb až o půl roku z důvodu kritického nedostatku tvrdé měny v Etiopii.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti:

Etiopie navazuje na tradici prehistorického osídlení (pozůstatky hominidů – nejen tzv. Lucy), legendy o legendárních panovnících králi Šalomounovi a královně ze Sáby, na tisíciletou křesťanskou říši (za aksumského krále Ezany ve 4. stol. n.l. se stalo miafizitské křesťanství oficiálním sttátním náboženstvím). S výjimkou krátké italské okupace v letech 1936 – 1941 nikdy nebyla kolonií. Je průkopníkem africké integrace – už svou vlajkou, zavedenou v roce 1897: panafrickou trikoloru zelená / žlutá / červená užívají dnes mnohé státy. Etiopie je jednou z nejstarších křesťanských zemí světa (od 4. století n. l.) a ještě za císaře Haile Selassie byla etiopská ortodoxní církev v podstatě státní církví. V posledních desetiletích se ovšem stále více prosazuje islám. Etiopie si zakládá na své náboženské tolerantnosti, ačkoliv v posledních letech je znát tendence radikalizace islámu a tvrdšího postoje vlády.

V Etiopii se vůbec nepoužívají adresy s názvy ulic, nebo náměstí. Nejdůležitějším a jediným relevantním údajem je číslo poštovní schránky (P.O.Box). Za používání videokamery se na řadě turisticky zajímavých míst vybírají vysoké poplatky, často několikrát převyšující vstupné do objektu. Fotografovat a natáčet citlivá místa není vhodné. Veřejným shromážděním je třeba se vyhnout, může hrozit davová psychóza a/nebo policejní zásah.

Obyvatelé Etiopie nepoužívají příjmení. Hlavním jménem je první křestní jméno. Druhé jméno v pořadí je křestním jménem otce, dalším v pořadí je pak případně křestní jméno dědečka, ale ve společenském styku se slyší výhradně na první, vlastní křestní jméno, kterým je nutno osobu titulovat; v případě vrcholné zdvořilosti pak přidat ato (pan), weizero (paní), nebo weizerit (slečna).

Mezi známými je zvykem zdravit se několikanásobným symbolickým polibkem na tvář (třikrát). Dochvilnost není etiopskou silnou stránkou (habesha meeting je synonymen pro schůzku, která se nekonala) a ani vyřčené slovo nemá takovou váhu, na jakou jsme zvyklí v západním světě. Přiznání vlastní chyby je u Etiopana prakticky vyloučeno.

O cizincích bílé pleti (tzv. ferendži) se automaticky předpokládá, že mají víc peněz než místní, a jsou tudíž často terčem skrytého i otevřeného žebrání, nebo přímo okrádání. Vyšší ceny pro zahraniční návštěvníky jsou státem nejen tolerované, ale dokonce leckdy (v dosud neprivatizovaných hotelových řetězcích a nově také na vnitrostátních leteckých spojích) nařízené. Obtěžování žebráky, nebo pouličními prodavači je na denním pořádku. Žebrání je mimořádně rozšířené už proto, že křesťanská polovina etiopského lidu ho považuje za bohulibé (sami ortodoxní kněží úspěšně žebrají o příspěvky na provoz svého kostela i na ulicích) a příspěvky žebrákům pak mohou vést ke spasení toho, kdo obdaroval.

Kouření na veřejnosti není příliš rozšířené, protože ortodoxní kněžstvo a starší generace je považuje za těžký hřích. Alkohol různých značek, místních i zahraničních, je hojně ke koupi, na venkově však převládají tradiční místní nápoje – tella (slabé pivo z ječmene nebo kukuřice) a medovina zvaná tej (tedž). Ekonomický rozvoj země dokazuje i nárůst konzumace kvalitního domácího piva. Na vzestupu je žvýkání listů khatu (čatu), lehké stimulující drogy, rozšířené hlavně mezi muslimskou populací.

Úřední a používané jazyky:

Pracovní (de facto úřední) jazyky jsou angličtina a amharština. Každý stát federace však podle ústavy z r. 1994 může určit svůj vlastní pracovní jazyk (oromština, tigrejština atd.).

Angličtina je široce užívaná, zejména ve styku s cizinci. Angličtina je ve škole vyučována od první třídy; od šestého ročníku jsou všechny předměty vyučovány v angličtině, což ale není nutně zárukou kvalitní znalosti.

Státní svátky:

 • 7. leden Genna – ortodoxní Vánoce
 • 19. leden Timkat – křest Ježíše Krista
 • 2. březen Adwa Day – vítězství nad Italy u Adwy (1896)
 • 8. březen Mezinárodní den žen
 • 1. květen Svátek práce
 • 5. květen Den vítězství nad italským fašismem (1941)
 • 28. květen Státní svátek pád vojenského režimu DERG (1991)
 • 11. září Etiopský Nový rok
 • 27. září Meskel – nalezení Pravého kříže

Dále se slaví pohyblivé svátky:

 • duben Seklet – ortodoxní Velikonoce – Velký pátek
 • duben Fasika – Boží Hod velikonoční, následující neděle
 • Eid-al-Fitr – konec ramadánu
 • Eid-al-Adha – ukončení pouti do Mekky
 • Mawlid – narození proroka Mohammeda

Kalendář:

Etiopie souběžně s naším kalendářem stále používá i kalendář vlastní, v textech značený jako Ethiopian Calendar (E.C.). Etiopský rok se dělí na dvanáct měsíců o třiceti dnech plus 13. měsíc o pěti (šesti) dnech. Ve srovnání s gregoriánským kalendářem je zpožděn o cca 7 let a 8 měsíců. Kalendářní rok (Calendar Year) v Etiopii tudíž probíhá od 11. září do 10. září (našeho kalendáře).

Čas: GMT + 3 hodiny (vůči ČR je letní čas + 1 hodina, zimní čas + 2 hodiny)

V zemi běžně užívaný etiopský čas je posunut o 6 hodin a počítá se od východu do západu slunce a opačně (během roku se odchyluje jen minimálně od 6:00 – 6:30 ráno a večer) a je proto tedy pouze 12-ti hodinový (například 03:00 hod. v Etiopii znamená podle kontextu buď 09:00 hod., nebo 21:00 hod., nebo opravdu 15:00 hod.). Při domluvě o schůzce je tedy nutné se ujistit, že je míněn cizinecký čas.

Obvyklá pracovní doba:

 • státní úřady: pondělí / pátek 8:30 – 12:00, 13:30 – 17:30
 • banky: pondělí / pátek 8:00 – 11:00, 13:00 – 15:00; sobota 8:00 – 11:00
 • obchody: pondělí / sobota 8:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 (některé mají otevřeno i déle a v neděli)

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Vízové povinnosti jsou zbaveni pouze občané Džibuti a Keni. Pro ostatní vydávají víza zastupitelské úřady a konzuláty Etiopie v zahraničí. Pro ČR je příslušné etiopské velvyslanectví v Berlíně:

Embassy of the Federal Democratic Republic of Ethiopia
Boothstrasse 20a, D-12207 Berlin
tel.: +49 30 77 20 600
fax: +49 30 77 20 624
e-mail: emb.ethiopia@t-online.de  
web: http://aethiopien-botschaft.de/

Vydávají se víza turistická (jednorázová) a obchodní (jednorázová, nebo pro více vstupů) na dobu 30 dnů s možností prodloužení na 90 dnů. Vízum lze prodloužit podáním žádosti na imigračním úřadě v Addis Abebě. Stejně tak je třeba postupovat před odletem v případě překročení doby pobytu nad dobu platnosti víza (za což je ovšem vysoká pokuta).

Ačkoliv byla ČR zahrnuta do seznamu zemí, kterým jsou vydávána vstupní turistická víza při příletu do Etiopie, doporučuje se  zajistit si vízum předem na příslušném velvyslanectví Etiopie (zejména v případě obchodních cest). Tato vízová služba je také omezena pouze na mezinárodní letiště Bole v Addis Abebě, je proto nutné si uvědomit, že možnost udělení víza po příletu na letišti v Addis Abebě neznamená automaticky možnost získání víza na některém ze silničních hraničních přechodů. Také nelze vízum na letišti získat za jiným účelem, než je turistika.

Požadované doklady:

Cestovní pas platný ještě 6 měsíců po platnosti víza, vyplněný dotazník, fotografie, mezinárodní očkovací průkaz s potvrzeným očkováním proti žluté zimnici, zpáteční letenka a důkaz solventnosti. Pro vydání obchodního víza se rovněž vyžaduje dopis od zvoucí organizace. Aktuálně požadované doklady se doporučuje vždy ověřit na příslušném etiopském zastupitelském úřadu. (Viz také aethiopien-botschaft.de)

Návštěvníci Etiopie mají ze zákona povinnost deklarovat veškerou dováženou měnu (množství není omezeno) v devizovém prohlášení (Currency Declaration Form). Vzhledem k tomu, že je omezen vývoz valut (max. USD 3.000 na osobu) je vhodné toto devizové prohlášení v případě dovozu většího množství valut vyplnit a vyvarovat se tak potíží při jejich zpětném vývozu. Vývoz místní měny nad ETB 200 není povolen.

Oproti jiným africkým zemím je Etiopie relativně bezpečná – s výjimkou rozlehlých pohraničních oblastí mezi Etiopií a Somálskem (Ogaden) celého súdánského pohraničí a Gambelly a příhraničí s Keňou.

Kapesní krádeže a pouliční loupeže nejsou vyloučeny (proslulé jsou tzv Piazza, nebo tržiště Merkato), je však možné jim předejít nezbytnou opatrností. Informace o aktuální bezpečnostní situaci v zemi jsou na webových stránkách MZV ČR, nebo přímo na webových stránkách velvyslanectví ČR v Addis Abebě. Vzhledem k aktivní účasti Etiopie v mírové misi v Somálsku byl vyhlášen dlouhodobě vyšší stav pohotovosti kvůli možnosti útoků Al Shabab.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Na základě pracovního povolení vydaném Ethiopian Investment Commission (EIC) se uděluje povolení k pobytu. Procedury jsou administrativně velmi náročné. Situaci neusnadňuje ani všeobecně rozšířené přesvědčení o dostatku domácích pracovních sil. Rychle rostoucí počet obyvatel generuje velké množství pracovních sil, ovšem bez potřebné kvalifikace. Vedoucí místa mohou být obsazena cizinci bez omezení, jiná pouze po povolení EIC (pokud není k dispozici místní síla). Náklady na místní pracovní sílu jsou nízké i ve srovnání s jinými africkými zeměmi.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Očkování proti žluté zimnici je v případě příletu ze země s jejím potenciálním výskytem povinné a je při vstupu do Etiopie kontrolováno. Doporučuje se také očkování proti meningokokové meningitidě, tetanu, žloutence typu A a při delším pobytu i B, břišnímu tyfu. Před dlouhodobým pobytem se doporučuje nechat si zkontrolovat přítomnost protilátek z dětských očkování proti tuberkulóze a obrně a v případě potřeby přeočkovat.

Pro konkrétní informace lze kontaktovat Kliniku geografické medicíny Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Malaričtí komáři se vyskytují hlavně kolem řek a jezer v oblastech do 2 tis. metrů nad mořem; doporučují se proto antimalarika. Pro pobyt jen v Addis Abebě nejsou nutná. S vodou souvisí i nebezpečí bilhariózy (koupání v přírodních vodách). Vysoké je riziko HIV/AIDS a pohlavních chorob. Pro pití je doporučena výhradně balená voda. Ovoce a zeleninu je nutno pečlivě umývat nebo loupat.

Mnohé zavedené mezinárodní léky jsou v Etiopii dostupné, ale vzhledem k různým obchodním názvům je nutné znát jejich složení. Za lékařské ošetření na soukromých klinikách i ve státních nemocnicích se vyžaduje platba v hotovosti. Při vážnějších obtížích se doporučuje odlet ze země. Nezbytné je cestovní pojištění zahrnující zdravotní rizika.

Při zdravotních potížích je možné navštívit Korean Hospital in Addis Ababa, Dejazmach Balcha Memorial Hospital, zřízenou Russian Red Cross Society, nebo Nordic Clinic.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem