Pracovní skupina pro komunikaci

Velice důležitým aspektem při zavádění nové měny eura je informovanost všech skupin občanů. K těmto účelům vznikla pracovní skupina pro komunikaci, která má za úkol komplexně informovat občany České republiky o této problematice. Gestorem této pracovní skupiny se stalo Ministerstvo financí a Česká národní banka.Bezproblémové zavedení eura vyžaduje, aby veřejnost byla dobře informována o všech podstatných aspektech tohoto procesu. Požadavek na vysokou informovanost se týká všech občanů, ať se již nacházejí v roli spotřebitelů, podnikatelů či zaměstnanců. Znalost základních etap celého procesu zavádění eura umožní občanům dobře se na novou měnu připravit. Pro tyto účely bude připravena informační kampaň, která osloví všechny cílové skupiny obyvatelstva a odpoví na všechny typické otázky. Komunikační aktivity spojené se zavedením eura v České republice řeší pracovní skupina pro komunikaci, která je ve společné gesci Ministerstva financí a České národní banky.

Členy pracovní skupiny pro komunikaci jsou zástupci Ministerstva financí, České národní banky, Úřadu vlády ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva zahraničních věcí.

Hlavní úkoly pracovní skupiny pro komunikaci jsou v obecnosti zadány Národním plánem zavedení eura v České republice.

V současné etapě se tato skupina věnuje následujícím činnostem:

  • přípravě a udržování speciální internetové stránky http://www.zavedenieura.cz zaměřené na informování o problematice eura a jeho zavedení v České republice;
  • odpovídání na dotazy občanů prostřednictvím emailové adresy euro@mfcr.cz;
  • přípravě Komunikační strategie zavedení eura v České republice zaměřené na specifické cílové skupiny s využitím průzkumů veřejného mínění.

Po přijetí konkrétního termínu zavedení eura se komunikační aktivity zintenzivní. Do pracovní skupiny pro komunikaci budou přizváni představitelé hájící zájmy spotřebitelských i profesních organizací. Komunikační kanály budou budovány se všemi relevantními subjekty.

Indikativní harmonogram úkolů pracovní skupiny NKS pro komunikaci

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.