Euro ve světě

Součást článku Eurobankovky a euromince. Měna uplatňující se jako zákonné platidlo v globálním měřítku musí splňovat předpoklady důvěry a zachovávat si stabilitu kupní síly. Euro jako světová měna tyto požadavky a předpoklady splňuje a byla je schopna prokázat během své desetileté funkční existence. Z pohledu celosvětového se uplatňuje především v mezinárodním obchodě a podstatnou funkci plní i v zemích, kde není zákonným platidlem.Aby jakákoli měna mohla sehrávat významnou roli ve světovém měřítku, musí to být předně vysoce důvěryhodná měna, která má schopnost udržovat si stabilní kupní sílu. Má-li to být navíc světová měna, musí ji používat jako zákonné platidlo dostatečně velká populace a také to musí být měna silného hospodářského celku. V případě eura jsou všechny tyto definiční znaky světové měny splněny. Euro během svého již téměř desetiletého fungování prokázalo svou stabilitu. Zároveň je zákonnou měnou pro 320 milionů Evropanů.

Pro srovnání, další významné světové měny jako americký dolar a japonský jen reprezentují populace o velikosti 270 milionů v USA a 127 milionů v Japonsku. Rovněž hospodářská síla eurozóny je s těmito dvěma významnými světovými ekonomikami srovnatelná.

Euro jako měna jednoho z nejvýznamnějších hospodářských center světa zaujímá místo v globální ekonomice. Má široké uplatnění v mezinárodním obchodě. Nezanedbatelnou funkci však plní i v zemích, kde není zákonným platidlem. Tyto země totiž mají uloženou část svých devizových rezerv v eurech. Euro je tak po americkém dolaru druhou nejrozšířenější a nejuznávanější měnou, používanou při placení za zboží a služby a sloužící jako uchovatel hodnoty.

Euro se používá také v neevropských zemích, které vzhledem ke koloniální historii evropských zemí jsou součástí Evropské unie. Jedná se o francouzské zámořské departmány Guadeloupe, Francouzská Guyana, Martinik v Karibiku a Réunion v Indickém oceánu, dále portugalské ostrovy Madeira a Azorské ostrovy nebo španělské Kanárské ostrovy.

Euro se rovněž používá v některých evropských zemích, které nejsou součásti Evropské unie, ale již dříve vázaly měnový systém na státy, které se následně staly součásti eurozóny. Jedná se o Monako, San Marino a Vatikán. Monako dříve používalo francouzský frank, San Marino a Vatikán italskou liru. Po ustavení eurozóny tyto státy uzavřely zvláštní smlouvu s Evropskou unii o používání jednotné evropské měny. Dokonce mají umožněno razit omezené množství euromincí se svou specifickou národní stranou. Nemohou však tisknout eurobankovky.

Euro se dále používá v řadě dalších tzv. euroizovaných zemích. Například v malém státě Andoran ležícím na francouzsko-španělské hranici. Tato země neměla ani dříve svou vlastní měnu a používala francouzský frank i španělskou pesetu. Nyní používá euro, aniž by však měla uzavřenou smlouvu s EU. Dalším příkladem euroizovaných ekonomik jsou Kosovo a Černá Hora. Na jejich územích euro nahradilo německou marku.

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.