Vznik eurozóny

Součást článku Historie evropské měnové integrace. Pro vznik Evropské měnové unie byly stanoveny dva okamžiky. Tento první okamžik měnové unie zůstal bez využití a to z důvodu nekonsolidace ekonomik jednotlivých států. Druhý pokus byl naopak projevem velkého konsolidačního úsilí. Následným faktem bylo vypracování podkladů Evropskou komisí a Evropským měnovým institutem ke startu Stadia 3.Maastrichtský scénář stanovil dva okamžiky pro vznik měnové unie. Jeden dřívější na začátku r. 1997, kdy měnová unie mohla vzniknout za předpokladu, že alespoň polovina členských zemí splní požadavky maastrichtských konvergenčních kritérií. A druhý pozdější na začátku r. 1999, kdy měnová unie měla vzniknout již v jakémkoli počtu členů, který splní maastrichtská kritéria. První termín zůstal nevyužit, protože členské země nedokázaly provést požadovanou konsolidaci svých ekonomik, a to zejména v oblasti veřejných rozpočtů. Tento fakt Evropská rada formálně stvrdila v prosinci 1996 na zasedání v Dublinu.

Druhý termín však již v členských zemích vyvolal pozoruhodné konsolidační úsilí. Blížící se okamžik rozhodnutí o tom, kdo z členských zemí Evropské unie se ocitne mezi zakladateli měnové unie, zaúčinkoval jako vzpruha, která pomáhala mnohým vládám protlačovat nepopulární úsporná opatření. Místy se sice vyskytly případy kreativního účetnictví, jimiž si některé vlády usnadňovaly či chtěly usnadnit plnění maastrichtských kritérií, zůstaly však okrajovou záležitostí.

Podklady Evropské komise a Evropského měnového institutu o připravenosti členských zemí na zahájení Stádia 3 byly vypracovány v březnu 1998. Na jejich základě Evropská rada na zasedání v Bruselu začátkem května 1998 rozhodla, že Evropská unie vstoupí 1. ledna 1999 do závěrečné třetí fáze Hospodářské a měnové unie. Současně potvrdila, že členy tohoto uskupení se stane jedenáct zemí – Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko a Španělsko. Hospodářský potenciál ustavené měnové unie obsáhl tři čtvrtiny celkového výkonu Evropské unie a počtem obyvatel překročil 300 miliónů. Jedna důležitá etapa evropské ekonomické integrace tímto okamžikem dospěla ke svému cíli.

Plnění maastrichtských kritérií členskými zeměmi Evropské unie
     Inflace  Sazby  Deficit  Dluh  ERM  Členství
   Limitní hodnota  2,7  7,8  –3,0  60  ano  
Belgie  1,4  5,7  –2,1  122,2  ano  Ano
Dánsko  1,9  6,2  0,7  65,1  ano  Ano
Finsko  1,3  5,9  –0,9  55,8  ano  Ano
Francie  1,2  5,5  –3,0  58,0  ano  Ano
Irsko  1,2  6,2  0,9  66,3  ano  Ano
Itálie  1,8  6,7  –2,7  121,6  ano  Ano
Lucembursko  1,4  5,6  1,7  6,7  ano  Ano
Německo  1,4  5,6  –2,7  61,3  ano  Ano
Nizozemsko  1,8  5,5  –1,4  72,1  ano  Ano
Portugalsko  1,8  6,2  –2,5  62,0  ano  Ano
Rakousko  1,1  5,6  –2,5  66,1  ano  Ano
Řecko  5,2 9,8  –4,0  108,7  ne  Ne
Španělsko  1,8  6,3  –2,6  68,8  ano  Ano
Švédsko  1,9  6,5  –0,8  76,6  ne  Ne
  Velká Británie  1,8  7,0  –1,9  53,4  ne  Ne

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz .