Eurobankovky a euromince

Zavedení eura do hotovostního oběhu bude koordinováno Českou národní bankou. V současné době ještě není rozhodnuto o přesném harmonogramu výměny peněz. Také se doposud nepřistoupilo k vyhlášení soutěže na národní stranu euromincí. Plnění těchto úkolů se odvine od přijatého termínu zavedení eura.



Euro je název společné měny, kterou 1. ledna 1999 zavedlo jedenáct států Evropské unie (Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, a Španělsko) a o dva roky později také Řecko. Od 1. ledna 2007 se euro stalo národní měnou ve Slovinsku, od 1. ledna 2008 rovněž na Kypru a Maltě a od 1. ledna 2009 i v sousedním Slovensku. Při vzniku eurozóny euro existovalo pouze v bezhotovostní formě a po tři roky obíhalo společně s národními měnami. V podobě bankovek a mincí obíhá od 1. ledna 2002.

Od 1. ledna 2002 se eurové bankovky a mince staly platidlem pro více jak 300 milionů obyvatel 12 států Evropské unie. Po započtení Slovinců, Kypřanů, Malťanů a Slováků se tento počet zvyšuje na 325 milionů obyvatel.

Euro se dělí na sto centů. Bankovky a mince mají přesně stanovené parametry (rozměr, hmotnost, barvu, tvar, materiál). Na rozdíl od jednotné podoby bankovek mají mince společnou pouze lícní stranu, která nese  evropské symboly a uvádí hodnotu mince. Druhá rubová strana obsahuje národní symboly, jejichž výběr a grafické zpracování je v kompetenci členských států.

Měnová jednotka euro je označována mezinárodním kódem EUR.

Existovat bude více kanálů, kterými bude nová měna vstupovat do oběhu:

  • formou předzásobení bank a druhotného předzásobení podniků;
  • výběrem hotovosti z bankomatu;
  • výběrem peněz z bankovního účtu;
  • v průběhu období duální cirkulace;
  • výměnou v komerčních bankách a v pobočkách ČNB.

České euromince

Všechny euromince mají jednu stranu společnou (evropskou) a druhou stranu národní. Na evropské straně je zobrazena Evropa a uvedena hodnota mince v eurech resp. centech (1, 2, 5, 10, 20, 50 centů a 1 €, 2 €.).

Podobu národní strany mince si volí každý stát sám v dostatečném předstihu před zavedením eura. Euromincemi lze platit, bez ohledu na národní stranu, ve všech členských zemích eurozóny. Národní motiv může být stejný na všech osmi mincích, pouze na několika z nich nebo jiný pro každou nominální hodnotu mince.

Stejná pravidla se vztahují i na budoucí české euromince. Výběrem národní strany bude pověřena Bankovní rada České národní banky, které je zákonem svěřena pravomoc vydávat bankovky a mince na území České republiky.

V současné době, kdy není stanoven oficiální termín pro zavedení eura v České republice, nebyla zahájena procedura výběru národní strany českých euromincí. Jelikož zhotovení mincí a jejich distribuce jsou časově velmi náročné úkony, lze předpokládat, že přípravné práce budou zahájeny bezprostředně po stanovení data zavedení eura. Bude vypsána veřejná soutěž na motiv národní strany a oznámena budou hodnotící kritéria. Vlastní výroba českých euromincí bude zahájena až po rozhodnutí o zrušení výjimky na zavedení eura, tedy přibližně půl roku před zavedením eura.

Výměna českých korun na eura

Proces zavádění eura do hotovostního oběhu bude řízen Českou národní bankou. Očekává se, že po dobu nejméně šesti měsíců od zavedení eura bude možné vyměňovat bezplatně české koruny na eura u komerčních bank, v pobočkách ČNB a u dalších vybraných subjektů. Po uplynutí šesti měsíců bude výměnu provádět již jen ČNB. Mince budou moci být vyměňovány po dobu pěti let. O délce doby pro výměnu bankovek bude teprve rozhodnuto. V každém případě půjde o dostatečně dlouhé období v řádu desítek let.

zpět na začátek

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.