Eurozóna a její rozšiřování

Státy, které přijaly jednotnou evropskou měnu euro označujeme jako eurozónu. Eurozóna vznikala průběžně ve třech etapách. Poslední etapa byla zahájena 1. ledna 1999 a od tohoto okamžiku se euro začalo používat také v oblasti bezhotovostního styku. Eurové bankovky a mince začaly platit následně po třech letech. V současné době má eurozóna patnáct členů.Eurozóna je označení pro ty státy Evropské unie, které přijaly společnou měnu euro. Mezi původními patnácti členy Unie euro nebylo zavedeno ve Velké Británii, Dánsku a Švédsku. První dvě jmenované země si při vyjednávání Maastrichtské smlouvy prosadily trvalou výjimku na zavedení eura (opt-out), která umožňuje neúčastnit se třetí fáze projektu Hospodářské a měnové unie, tj. samotné zavedení eura. Pro ostatní země platí povinnost přijmout euro, pokud budou splněna požadovaná kritéria. V současné době to platí pro Bulharsko, Českou republiku, Estonsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Švédsko.

Ze zemí z poslední vlny rozšiřování Evropské unie zavedlo euro od 1. ledna 2007 Slovinsko. Od 1. ledna 2008 se členy eurozóny staly Kypr a Malta.

Obrázek: Eurozóna

V eurozóně je prováděna jednotná měnová politika, za kterou odpovídá Evropská centrální banka.

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka (ECB), která má sídlo v německém Frankfurtu nad Mohanem, zahájila činnost v červnu 1998. Jejím hlavním posláním je pečovat o cenovou stabilitu v eurozóně, protože nízká inflace je považována za důležitý předpoklad udržitelného hospodářského růstu.

Současným prezidentem Evropské centrální banky je od listopadu 2003 Francouz Jean-Claude Trichet.

Nejvyšším orgánem ECB je Rada guvernérů, kterou tvoří jednak guvernéři centrálních bank zemí eurozóny a dále šestičlenná Výkonná rada, která je odpovědná za každodenní chod ECB a za implementaci rozhodnutí Rady guvernérů.

Evropská centrální banka spolupracuje též s centrálními bankami zemí Evropské unie, kde euro zavedeno nebylo. Vytváří s nimi tzv. Evropský systém centrálních bank, který má v současnosti 27 členů.

Členské státy eurozóny


Eurozóna vznikala ve třech etapách, přičemž poslední třetí stádium bylo zahájeno 1. ledna 1999. Od tohoto okamžiku euro začalo být používáno v bezhotovostním platebním styku (bankovní převody, kreditní karty, šeky, cestovní šeky, aj.). Po třech letech, tj. od 1. ledna 2002 začaly v eurozóně platit eurové bankovky a mince.

V současné době má toto uskupení 16 členů:

  • Belgie, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr (člen od 1.1.2008),
  • Lucembursko, Malta (člen od 1.1.2008),
  • Německo, Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko (člen od 1.1.2001),
  • Slovensko (člen od 1.1. 2009)
  • Slovinsko (člen od 1.1.2007) a Španělsko.
Členské státy eurozóny – rok přistoupení a oficiální přepočítací koeficient
Členské státyRok přistoupeníMěnaFixní kurz k euru
Belgie1999frank40,3399
Finsko1999marka5, 94573
Francie1999frank6,55957
Irsko1999libra0,787564
Itálie1999lira1936,27
Kypr2008libra0,585274
Lucembursko1999frank40,3399
Malta2008lira0,429300
Německo1999marka1,95583
Nizozemsko1999gulden2,20371
Portugalsko1999escudo200,482
Rakousko1999šilink13,7603
Řecko2001drachma340,750
Slovensko2009koruna30,1260
Slovinsko2007tolar239,640
Španělsko1999peseta166,386

Na zasedání Evropské rady 3. května 1998 bylo rozhodnuto, že maastrichtská kritéria splňuje jedenáct členských zemí Evropské unie. K 1. lednu 1999 byly neodvolatelně zafixovány kurzy národních měn těchto zemí vůči euru a ke stejnému dni tyto státy předaly pravomoc vykonávat monetární politiku Evropskému systému centrálních bank.

1. rozšíření eurozóny: Řecko – 1. ledna 2001

Řecko bylo prvním státem, který rozšířil členské země eurozóny, Stalo se tomu 1. ledna 2001, tedy rok před zavedením eura do hotovostního oběhu.

2. rozšíření eurozóny: Slovinsko – 1. ledna 2007

Slovinsko je první zemí z nováčků v Evropské unii, které vstoupilo i do eurozóny. Slovinský tolar nahradilo euro od 1. ledna 2007.

3. rozšíření eurozóny: Kypr a Malta – 1. ledna 2008

4. rozšíření eurozóny: Slovensko – 1. ledna 2009

 

Předpokládané přijetí eura v dalších členských zemích Evropské unie
Členské státyČlenské státyÚčast v ERM II
Bulharskonení stanoven
Česká republikanení stanoven
Estonskonení stanoven28. června 2004
Litvanení stanoven28. června 2004
Lotyšskonení stanoven2. května 2005
Maďarskonení stanoven
Polskonení stanoven
Rumunsko2014
Švédskonení stanoven

zpět na začátek

Převzato z webu Národní koordinační skupiny pro zavedení eura v ČR www.zavedenieura.cz.