Export v kostce – Portál BusinessInfo.cz

Základní součástí informační sítě pro podnikatele a exportéry je portál BusinessInfo.cz, jehož gestorem je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Koordinací a realizací je pověřena Česká agentura na podporu obchodu (CzechTrade).Portál je hlavním komunikačním nástrojem pro integraci a následné poskytování informací z různých institucí veřejné správy podnikatelům a exportérům.

Rozvoj portálu BusinessInfo.cz, je jedním z projektů naplňování vládních strategií „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby“ a „Exportní strategie ČR pro období 2012–2020“.

Aktuální zpravodajství pro exportéry přináší microsite „Zpravodajství pro export“

Ve spolupráci s partnerskými organizacemi ze státní i komerční sféry vznikl sub-portál Zpravodajství pro export. Poskytuje exportérům rychlé informace o zahraničních trzích, aktuální kontakty a rozcestník konkrétních služeb. Podnikatelům by měl portál přinést úsporu času a zároveň jim poskytnout takové informace teritoriálního a oborového zaměření, aby získali rychlý přehled o nových možnostech pro své pronikání na zahraniční trhy.

Další důležité oblasti portálu pro exportéry

Zahraniční obchod

Rubrika Zahraniční obchod obsahuje:

  • veškeré zahraničně obchodní informace zejména z oficiálních zdrojů
  • přehled o společné nabídce služeb státu v zahraničí
  • komplexní a průběžně aktualizované informace z jednotlivých zemí (teritoriální informace)
  • aktuální exportní příležitosti

Exportní příležitosti

V databázi Exportní příležitosti naleznete:

  • zahraniční poptávky
  • zahraniční projekty a tendry
  • zahraniční investiční příležitosti
  • mapu oborových příležitostí

Teritoriální informace a interaktivní profily zemí

Rubrika Teritoriální informace obsahuje ekonomické informace z většiny států světa. Informační podporu zajišťují teritoriální odborníci v ČR – MPO. Dále zde naleznete podmínky pro podnikání, exportní příležitosti, aktuální ekonomické zpravodajství, užitečné internetové odkazy, registry, databáze, apod. a interaktivní profily zemí.

Státní podpora exportu

Rubrika Státní podpora exportu poskytuje ucelený přehled nabídky služeb státu a jeho specializovaných institucí pro exportéry (zastupitelské úřady, CzechTrade, ČEB, EGAP) a základní dokumenty proexportní politiky ČR.

Vstup do podnikání/Jednotná kontaktní místa (JKM)

BusinessInfo.cz slouží jako centrální elektronická verze Jednotných kontaktních míst (JKM). Podnikatelé zde najdou podrobné a garantované návody, jak založit živnost pro více než 180 podnikatelských činností z různých oborů – se zvláštním zaměřením na poskytování služeb v rámci EU. Návody popisují postup získání potřebných oprávnění pro vykonávání podnikatelské činnosti, včetně formulářů a žádostí.

Další informace o portálu

Období Celková návštěvnost – měsíční průměr Denní průměr Registrovaní uživatelé (celkem) Nově registrovaní (průměr) Shlédnutí
2011 302 191 9 935 28 389 260 1 049 402
2012 307 499 10 250 19 240 186 651 733
2013 228 365 7 508 19 869 37 525 552
½ 2014 270 547 8 968 20 083 25 716 395

Návštěvnost BI

Graf návštěvnosti rubrik

Komentář k uvedeným datům a grafům: V roce 2012 prošel portál BusinessInfo.cz kompletní technologickou inovací s novým SW. Nový grafický layout portálu spolu se změnou struktury měly dopad na dočasný pokles absolutní měsíční návštěvnosti. Od poloviny roku 2013 nastal trvalejší trend růstu návštěvnosti portálu. Díky jednodušší dostupnosti požadovaných informací se snížil objem návštěv „omylem“, kdy návštěvník internetovou stránku zdroj okamžitě opouští. Naopak vzrůstající tendenci má počet návštěvníků, kteří zůstávají na portále delší dobu.

Návštěvy (Návštěvnost): počet návštěv portálu BusinessInfo.cz v daném období. Jedna návštěva je jakýkoli sled zobrazení stránek na portálu BusinessInfo.cz, nepřerušený časovým úsekem delším než 30 minut. Je-li časový úsek přerušení delší, je přístup uživatele započítán jako nová návštěva.

Shlédnutí (Page views): počet zobrazených stránek prohlédnutých návštěvníky portálu BusinessInfo.cz během daného období.

Export v kostce – souhrnná nabídka služeb státu pro exportéry (6,3 MB)

Pro další informace o službách volejte 800 133 331.

zpět na dokument Export v kostce