Evropský ombudsman

Evropský veřejný ochránce práv, nazývaný také unijním ombudsmanem, přijímá stížnosti občanů, kteří se domnívají, že jim ze strany institucí a orgánů Evropské unie bylo způsobeno nějaké příkoří.Především se na něj lze obrátit v případě diskriminace, zneužití pravomocí, neodůvodněných průtahů při žádosti o informace, netransparentnosti a nebo chybném postupu institucí EU k újmě občanů (více informací najdete na www.ombudsman.europa.eu/home/cs/general.htm).

Češi ale služeb tohoto nezávislého úřadu využívají jen zřídka, nebo se na něj často obrací s problémy, které nespadají de jeho kompetence. Jestliže v roce 2004 dosáhly stížnosti pocházející z České republiky počtu 98, pak v roce 2005 pokleslo toto číslo na 80, což představuje pouhá 2 % všech stížností podaných ombudsmanovi v tomto roce. Ani Němci, Francouzi či Italové se na něj neobrací příliš často, naopak nejfrekventovanější jsou stížnosti z Belgie a Lucemburska.

Sám současný evropský veřejný ochránce práv, Řek Nikiforos Diamandouros zveřejnil nedávno výzvu, aby právě občané států, kteří jeho služeb příliš nevyužívají, byli lépe informováni o významu a fungování tohoto úřadu.