Desatero exportéra do subsaharské Afriky

Dokument uvádí deset hlavních zásad pro české firmy exportující do subsaharské Afriky. Důležitý je zejména pečlivý výběr obchodního partnera, realistický pohled na připravovaný business a dojednání vyhovujících obchodních podmínek.1. Vyberte si dobře svého obchodního partnera.

Důsledně prověřujte informace, které vám o sobě sdělí potenciální obchodní partner. Využijte informací z obchodních komor, specializovaných agentur a v neposlední řadě zastupitelských úřadů ČR v teritoriu, které vám mohou poskytnout bližší informace o jeho finanční situaci a majetkové provázanosti.

2. Dívejte se realisticky na připravovaný obchod.

Mějte se na pozoru před příliš lukrativními podmínkami obchodu, snadným získáním velkých zakázek, nerealistickými komoditami, vysokou ziskovostí. Existuje zde vyšší riziko bankovních podvodů, podvodného vylákání záloh či praní špinavých peněz.

3. Projednejte s partnerem vyhovující obchodní podmínky.

Již v rámci přípravy obchodního kontraktu dojednejte pro vás vyhovující platební podmínky.

4. Zajistěte se proti rizikům plynoucích z obchodního vztahu.

Použijte vhodné finanční nástroje k maximálnímu zajištění dohodnutých podmínek obchodního kontraktu. Zajistěte se bankovními zárukami, dokumentárními akreditivy, případně dokumentárními inkasy proti nezaplacení dodávky, neodebrání zboží, nedodržení smluvních podmínek a dalším obchodním rizikům.

5. Komunikujte s vaší bankou ještě před podepsáním kontraktu.

Zkontrolujte s bankovním specialistou provádějící banky návrh platebních podmínek vašeho obchodního kontraktu, předejděte chybám a nedorozuměním.

6. Informujte vaši banku o bance svého obchodního partnera.

Banky mají možnost zjistit řadu informací o bankovních subjektech v zemi vašeho partnera, které je třeba znát, pokud za něj vstupují do závazku, jako v případě dokumentárního akreditivu nebo bankovní záruky.

7. Ošetřete teritoriální a komerční rizika vašeho obchodu.

Při exportu do rozvíjejících se ekonomik je vhodné se pojistit proti komerčnímu a teritoriálnímu riziku, v praxi se nejčastěji používají různé typy pojištění EGAPu nebo komerční pojištění pohledávek.

8. Zajistěte váš obchod proti výkyvům měnových kurzů.

Pamatujte, že spoléhat se pouze na pozitivní vývoj směnných kurzů je velmi riskantní. Případný negativní výkyv od očekávaného vývoje může významnou měrou ovlivnit ziskovost vaší exportní zakázky. Už při plánování zisku plynoucího z vaší dodávky zboží nebo investice je třeba zahrnout budoucí kurz (předem zajištěný, sjednaný), aby výsledný zisk nebyl ovlivněn aktuálním kurzem v době vypořádání obchodu.

9. Informujte se o možnostech exportního financování.

Exportní odběratelský úvěr umožní nabídnout vašemu partnerovi odložené placení a získat  od banky peníze ihned po dodávce. Vzhledem ke specifickým podmínkám pro jednotlivá teritoria je nezbytné se o možnosti jeho poskytnutí nejprve poradit s bankou. 

10. Porovnejte možnosti různých bankovních subjektů pro teritorium vašeho zájmu.

Vzhledem ke struktuře vlastníků, potřebám stěžejní klientely, tradičnímu zaměření a historickým teritoriálním vazbám mají banky rozvinuty různé typy služeb v konkrétních teritoriích. Možnosti jednotlivých bankovních skupin v zemích vašeho zájmu mohou pak být odlišné, ať již jde o sjednané úvěrové linky či další specifické služby.