Filipíny: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Manile (Filipíny)

3.1. Zastoupení EU v zemi

Obecný zájem Evropské unie o Filipíny prudce roste spolu s tím, jak stoupá ekonomický potenciál Filipín. To je vidět jak na znovuotevření dánského velvyslanectví v Manile v létě 2014 a otevření velvyslanectví Maďarska (2017), Švédska (2016) a Polska (2018). V polovině roku 2018 udržují v zemi svá zastoupení v Manile 15 zemí Evropské unie z celkových 28: AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FR, GR, IT, NL,PL, RO, UK, HU a SE.

Delegation of the European Union to the Philippines
30/F Tower 2, RCBC Plaza
6819 Ayala Avenue
Makati City, 1200 Philippines
Tel: (+ 632) 859.5100
Fax: (+ 632) 859.5109
E-mail: delegation-philippines@eeas.europa.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

EU a Filipíny v lednu 2018 uzavřely rámcovou dohodu o partnerství a spolupráci (PCA), která vstoupila v platnost 1. března 2018

Evropská unie a Filipíny aktuálně disponují dohodou o partnerství a spolupráci PCA.

Nejasná situace panuje ohledně dalšího vývoje  o dohodě o volném obchodu mezi EU a PH. Momentálně není jasné, kdy budou rozhovory budou pokračovat a v jakém rozsahu. Poslední kolo jednání o EU PH FTA se uskutečnilo na konci ledna 2017. Současná rétorika prezidenta Duterteho se rozchází se základními hodnotami EU a to především v oblasti lidských práv. Tří zásadní rozhodnutí nejsou v současné době akceptovatelným řešení pro EU a to konkrétně: mimosoudní zabíjení v rámci vládního boje proti drogám, snížení trestní odpovědnosti na devět let a znovuzavedení trestu smrti. Obchod se zbožím mezi EU a Filipínami dosáhl v roce 2018 výše 15,6 miliard EUR, zatímco dvoustranný obchod se službami dosáhl v roce 2017 4,8 miliardy EUR. Akcie přímých zahraničních investic EU na Filipínách dosáhly ve stejném roce 13,7 miliard EUR, což z EU učinilo největšího zahraničního investora na Filipínách.EU čtvrtým největším obchodním partnerem Filipín a v roce 2018 (po Číně, Japonsku a USA) představuje téměř 10% celkového obchodu země. Filipíny jsou 41. největším obchodním partnerem EU na světě a tvoří 0,4% z celkového obchodu EU. Vývozům EU na Filipíny dominují stroje, dopravní prostředky, chemikálie, potravinářské výrobky a elektronické komponenty, zatímco na Filipínách je hlavní vývoz do EU kancelářská a telekomunikační zařízení, stroje, potravinářské výrobky a optické a fotografické přístroje.Evropský parlament dne 18. prosince 2014 schválil režim celních preferencí GSP+ Filipínám. Nový režim vstoupil  v platnost dne 25. prosince 2014. Přiznání GSP+ zrušilo celní zatížení u celkem 66 % filipínského exportu do Evropské unie včetně České republiky. Změny ve vývozu více než 6200 výrobků zahrnou i pro Manilu strategické položky jako jsou ryby (především tuňák), čerstvé i sušené ovoce, šťávy, džemy, kokosový olej, oděvy a obuv. Filipíny mohou počítat nejen s nárůstem svého existujícího vývozu, ale i zahájení vývozu v některých nových položkách.Filipíny nyní využívaly obecný režim GSP, který stanovoval nulové clo pro nižší počet produktů, a pro některé bylo clo pouze sníženo. Země díky zavedení režimu očekává nové zahraniční investice, které by se zaměřily mj. přímo na export do EU a těžily by z jeho zlevnění. Pravděpodobně prvním takovým příkladem je v lednu 2015 otevřená nová továrna japonské firmy Shimano, která má produkovat cyklistické díly pro země EU a BRICS.

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Filipíny získávají značné množství prostředků pro realizaci svých rozvojových projektů a pro krytí schodku státního rozpočtu ze zahraničních zdrojů formou rozvojové pomoci a výhodných úvěrů. Největšími bilaterálními donory jsou Evropská unie, Austrálie, Japonsko, Korejská Republika a USA. Z multilaterálních donorů poskytuje nejvíce pomoci Světová banka, Asijská rozvojová banka (ADB) a MMF.
Rozdělováním přijímané mezinárodní rozvojové pomoci, posuzováním a schvalováním rozvojových projektů se zabývá Národní hospodářská a rozvojová agentura (National Economic and Development Agency – NEDA). Filipíny bohužel vykazují jen malou úspěšnost při využívání výsledků ODA ze zahraničí, využívají asi 50% všech nabídek rozvojové pomoci, protože identifikace, výběr a realizace řady projektů se protahuje a zpožďuje. Velkým problémem je nedostatek místního kapitálu ze státního rozpočtu i ze soukromých zdrojů na kofinancování projektů.
Rámcovou spolupráci mezi EU a Filipínami stanovuje „Rámcová dohoda o partnerství mezi EU a Filipínami“ (tzv. PCA), která vstoupila v platnost v březnu 2018.
Mezi základní rozvojové nástroje EU na Filipínách patří „Development Cooperation Instrument“ (DCI) a „Instrument for Stability“ (IfS).
EU momentálně připravuje v rámci DCI nový Víceletý indikativní program (tzv. MIP) rozvojové spolupráce EU s Filipínami pro léta 2021 – 2027.
Dobíhající plán pro roky 2014 – 2020  (Multi Annual Indicative Programme for the period of 2014-2020, pdf) se zaměřil na 2 klíčové oblasti:
1.        Právní stát (Rule of Law)
2.        Růst díky udržitelné energii a vytváření pracovních příležitostí (Inclusive growth through sustainable energy and job creation)
Prioritou rozvojové pomoci EU na Filipínách nad rámec MIP je podpora mírovému procesu na ostrově Mindanao a podpora funkčnosti nové autonomní oblasti BARMM. Sedmiletá strategie více než zdvojnásobila financování grantů EU z € 130 mil (PHP 7 mld) na €325 mil. (PHP 17 mld). Filipínská vláda dává opakovaně najevo nelibost nad podmínkami, které si EU klade při poskytování rozvojové pomoci a řada nabízených programů proto nebyla včas schválena z důvodu nečinnosti na straně filipínského Ministerstva financí. Mezi další oblasti, kde EU pomáhá, je reforma justice, podpora elektrifikace země a udržitelné energetiky. Program na podporu zdravotnictví skončil v r. 2018.
Pro r. 2020 čekají na podpis finanční dohody EU s Filipínami v hodnotě 60 mil. EUR.
EU pravidelně poskytuje také humanitární pomoc v případě přírodních katastrof na Filipínách.
V r. 2019 EU poskytla na Filipíny na humanitární pomoc celkem 6,7 mil. EUR, z toho na konflikt na Mindanau 3,2 mil., zemětřesení na Mindanau 1,3 mil. EUR, tajfun Tisoy 1 mil. EUR, epidemie dětské obrny 100 tis. EUR, zemětřesení v Batanes 90 tis. EUR a pomoc městské chudině 1 mil. EUR.
V r. 2020 EU pomohla Filipínám s odstraňování následků erupce sopky Taal na ostrově Luzon ve výši 10 mil. EUR a přispěla na prevenci šíření Covid-19 ve výši 750 tis. EUR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Manile (Filipíny) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem