Formulář žádosti o zřízení datové schránky

Formuláře žádosti o zřízení datové schránky pro fyzické osoby, pro podnikající fyzické osoby a pro právnické osoby.Postup při podání žádosti o zřízení Datové schránky (tištěný formulář)

  1. Stáhněte si zdarma a nainstalujte program Acrobat Reader.
  2. Stáhněte si elektronický formulář s žádostí o zřízení datové schránky podle typu žádosti (fyzická osoba, podnikající fyzická osoba, právnická osoba).
  3. Otevřete formulář v programu Acrobat Reader a vytiskněte jej.
  4. Vyplněnou žádost je nutné úředně ověřit a odeslat poštovní adresu MV ČR.

Formuláře (pro tisk, elektronické)

Postup při podání žádosti o zřízení Datové schránky (elektronický formulář)

  1. Stáhněte si zdarma a nainstalujte program 602XML Filler.
  2. Stáhněte si elektronický formulář s žádostí o zřízení datové schránky (po instalaci se nabídne automaticky výchozí program po kliknutí na odkaz s formulářem).
  3. Po výběru typu žádosti v hlavičce formuláře vyplňte nezbytné údaje v žádosti – program provádí kontrolu pro zamezení odeslání neúplné žádosti (povinná pole apod.).
  4. Na závěr si vyberte možnost odeslat elektronicky na epodatelnu MV ČR (žádost musí být podle zákona elektronicky podepsána kvalifikovaným certifikátem) nebo vytisknout (vytištěnou žádost je nutné úředně ověřit a odeslat na poštovní adresu MV ČR).
  5. Vyplněný formulář je možné si uložit pro pozdější potřebu na disk (např. jednoduchá modifikace žádosti o zřízení DS pro rodinné příslušníky apod.).