Francie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

v mil. EUR

Vývoz z ČR do FR

Dovoz z FR do ČR

Saldo

2015

7 099

3 750

3 349

2016

7 111

4 479

2 632

2017

8 111

4 621

3 490

2018

8 744

5 054

3 690

2019

9 109

4 948

4 161

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

 

Vývoz

%

1

osobní automobily a příslušenství

25,2

2

průmyslové stroje a zařízení

14,3

3

elektrická zařízení

14,2

4

komponenty výpočetní techniky

12,2

5

kovy a kovové výrobky

5,5

6

plastové výrobky

2,9

7

autobusy

2,5

8

přístroje

2,0

9

potraviny

1,9

10

hračky

1,7

 

jiné položky

17,6

 

celkem

100,0

 

 

Dovoz

%

1

osobní automobily a příslušenství

13,3

2

průmyslové stroje a zařízení

12,2

3

kovy a kovové výrobky

10,7

4

léčiva

8,7

5

elektrická zařízení

7,5

6

kosmetika

6,9

7

chemikálie a chemické výrobky

6,3

8

plasty a plastové výrobky

6,3

9

potraviny

4,6

10

přístroje

2,0

 

jiné položky

21,5

 

celkem

100,0

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Vzájemná výměna v oblasti služeb je o řád nižší než výměna zboží. V roce 2019 činila celková výše vývozu služeb z ČR do Francie 24,9 mld. Kč a jejich dovozu z Francie do ČR 21,7 mld. Kč. Struktura byla následující:

Vývoz

%

doprava

37,6

cestovní ruch

16,6

odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

12,9

telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

10,0

technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

6,9

výzkum a vývoj

3,5

výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

3,3

poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

2,8

jiné služby

6,4

celkem

100,0

 

Dovoz

%

odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

26,7

doprava

21,5

cestovní ruch

16,2

poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

11,6

telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

6,4

technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

6,1

výzkum a vývoj

3,3

pojišťovací služby a penzijní financování

2,5

jiné služby

5,7

celkem

100,0

Zdroj: ČNB

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

V roce 2018 činil stav přímých českých investic ve Francii 339 mil. EUR, což představovalo cca 0,05 % všech přímých zahraničních investic v tomto teritoriu. Dále jsou uvedeny firmy, které v poslední době informovaly o své pobočce nebo joint-venture ve Francii:

Firma

pobočka/joint-venture ve Francii

web

BeF Home, Kotvrdovice

Bef Home France, Strasbourg

www.foyers-bef.fr

ČEZ, Praha

CEZ France, Toulouse

www.cezfrance.fr

Geodis, Brno

Topogeodis France, Belfort

www.topogeodis.fr

Lasvit, Praha

Lasvit, Paris

www.lasvit.com/office/france/business

Linet, Želevčice

Linet France, Chambray-lès-Tours

www.linet.fr

Sipral, Praha

Sipral, Paris

www.sipral.com/fr

Škoda Auto, Mladá Boleslav

Skoda France, Villers-Cotterêts

www.skoda.fr

 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smlouvy s Francií jsou uvedeny v databázi smluv na internetové adrese www.mzv.cz/jnp/cz/vyhledavani_smluv v rubrice Francie, která má přes 60 položek. Dále je pro příklad uvedena jedna nejnovější a jedna nejstarší platná smlouva z hospodářské oblasti:

  • Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii (14.6.2004)
  • Dohoda mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou o leteckých službách mezi jejich územími (21.1.1947)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Francie není cílem projektů zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni 20. 4. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem