Francie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

v mld. USD

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz 566,7 493,9 488,9 523,4 568,4
Dovoz 659,9 563,4 560,6 613,1 658,9
Saldo – 93,2 – 69,5 – 71,7 – 89,7 – 90,5

Zdroj: ITC

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz % %
EU 59,4  
– Německo   14,7
– Španělsko   7,8
– Itálie   7,5
– Belgie   7,1
– V. Británie   6,8
Česko   1,0
– ostatní země EU   14,5
USA 8,0  
Čína 5,6  
Švýcarsko 3,3  
Singapur 1,7  
Japonsko 1,4  
Turecko 1,2  
Indie 1,1  
Rusko 1,1  
Alžírsko 1,1  
jiné země 16,1  
celkem 100,0  

 

Dovoz % %
EU 57,6  
– Německo   15,5
– Itálie   7,6
– Belgie   7,0
– Španělsko   6,5
– Nizozemsko   4,6
– V. Británie   3,7
– Polsko   1,9
Česko   1,4
– ostatní země EU   9,4
Čína 8,9  
USA 6,3  
Švýcarsko 2,7  
Japonsko 1,8  
Rusko 1,8  
Turecko 1,4  
Saúdská Arábie 1,2  
Indie 1,1  
jiné země 17,2  
celkem 100,0  

Zdroj: ITC

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz %
elektrická zařízení 7,9
letadla 7,7
léky 4,6
osobní automobily 4,4
plasty a plastové výrobky 4,0
kosmetika 3,4
vína a lihoviny 2,9
přístroje 2,9
železo a ocel 2,9
proudové motory 2,9
autodíly 2,8
chemické výrobky 2,3
organické chemikálie 2,1
oděvy 2,1
ropné produkty 1,9
nákladní automobily 1,5
jiné komodity 43,7
celkem 100,0

 

Dovoz %
elektrická zařízení 8,8
osobní automobily 5,8
ropa 4,3
plasty a plastové výrobky 3,9
oděvy 3,7
ropné produkty 3,7
přístroje 3,0
autodíly 2,7
zemní plyn 2,5
letecké díly 2,5
organické chemikálie 2,5
léky 2,4
proudové motory 2,3
železo a ocel 2,1
kovové výrobky 1,8
výpočetní technika 1,5
chemické výrobky 1,4
nábytek 1,4
jiné komodity 43,7
celkem 100,0

Zdroj: ITC

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Pays de Gex
Část okresu Ain (www.entreprendre-paysdegex.com) u hranic se Švýcarskem a svobodná celní zóna (zone franche douanière).

Le Verdon sur Mer
Předsunutá část přístavu Bordeaux (www.bordeaux-port.fr) a svobodná celní zóna (zone franche douanière).

VT parky
Ve Francii jsou desítky VT parků, které jsou propagovány jednotlivými regiony. Ty hlavní jsou uvedeny v přehledu na internetových stránkách mezinárodní asociace IASP (www.iasp.ws).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic od roku 2000 do roku 2017 činil 729 mld. EUR, t.j. v průměru 40,5 mld. EUR ročně.

Odvětvová struktura %
finanční a pojišťovací služby 23,8
realitní služby 21,2
obchod 6,3
chemický průmysl 5,3
potravinářský průmysl 4,7
farmaceutický průmysl 4,6
elektronický průmysl 3,5
stavebnictví 3,1
doprava a skladování 1,7
automobilový průmysl 1,4
jiná odvětví 24,4
celkem 100,0

 

Teritoriální struktura % %
EU 72,9  
– Lucembursko   20,4
– Nizozemsko   12,7
– V. Británie   12,3
– Německo   9,4
– Belgie   7,4
– Itálie   2,6
– Španělsko   2,5
– jiné země EU   5,6
Švýcarsko 10,2  
USA 9,4  
Japonsko 1,9  
jiné země 5,6  
celkem 100,0  

Zdroj: Banque de France

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu prakticky není omezován, není podmíněn žádnými zvláštními požadavky. Ve Francii stejně jako v EU platí volný pohyb kapitálu. Role státu zůstává zachována v rámci investic v oblasti bezpečnosti a obrany státu a zabezpečení veřejného pořádku. Specifická legislativa se věnuje případům tzv. nepřátelského převzetí francouzského podniku prostřednictvím veřejného nákupu akcií na burze. Podporou přílivu zahraničních investic se zabývá státní agentura Business FranceInvestiční pobídky jsou dílem v kompetenci regionů. Zahrnují dotace, daňové úlevy, služby, zaškolení personálu i poskytnutí pozemků se slevou nebo i zcela bezplatně.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem