Francie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Paříži (Francie)

.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

v mld. USD

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

495,1

490,0

524,0

569,0

555,1

Dovoz

562,9 559,1

608,8

660,1

638,0

Saldo

– 67,8

– 69,1

– 84,8

– 91,1

– 82,9

Zdroj: ITC

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Vývoz

%

%

EU

58,7

 

– Německo

 

14,1

– Itálie

 

7,6

– Španělsko

 

7,5

– Belgie

 

6,9

– V. Británie

 

6,8

Česko

 

1,0

– ostatní země EU

 

14,8

USA

8,5

 

Čína

5,4

 

Švýcarsko

3,6

 

Singapur

1,7

 

Japonsko

1,6

 

Turecko

1,2

 

Rusko

1,1

 

Indie

1,1

 

Alžírsko

1,0

 

jiné země

16,1

 

celkem

100,0

 

 

Dovoz

%

%

EU

57,6

 

– Německo

 

14,9

– Itálie

 

7,6

– Belgie

 

6,7

– Španělsko

 

6,5

– Nizozemsko

 

4,4

– V. Británie

 

3,7

– Polsko

 

2,1

Česko

 

1,4

– ostatní země EU

 

10,3

Čína

9,2

 

USA

6,7

 

Švýcarsko

2,6

 

Japonsko

1,8

 
Turecko

1,5

 

Rusko

1,5

 

Saúdská Arábie

1,1

 

Indie

1,1

 

jiné země

16,9

 

celkem

100,0

 

Zdroj: ITC

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Vývoz

%

letadla 7,9
elektrická zařízení 7,8
léky 4,7
osobní automobily 4,3
plasty a plastové výrobky 3,8
kosmetika 3,6
proudové motory 3,4
vína a lihoviny 3,1
přístroje 3,1
železo a ocel 2,5
autodíly 2,5
chemické výrobky 2,3
oděvy 2,1
organické chemikálie 2,0
ropné produkty 1,5
nákladní automobily 1,5
jiné komodity 43,9
celkem 100,0

 

Dovoz

%

elektrická zařízení 8,9
osobní automobily 6,0
ropa 3,8
ropné produkty 3,8
plasty a plastové výrobky 3,8
oděvy 3,7
přístroje 3,2
proudové motory 2,7
autodíly 2,6
léky 2,5
letecké díly 2,4
organické chemikálie 2,4
zemní plyn 2,1
železo a ocel 1,9
kovové výrobky 1,8
nábytek 1,8
výpočetní technika 1,5
chemické výrobky 1,4
jiné komodity 43,7
celkem 100,0

Zdroj: ITC

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Pays de Gex
Část okresu Ain (www.entreprendre-paysdegex.com) u hranic se Švýcarskem a svobodná celní zóna (zone franche douanière).

Le Verdon sur Mer
Předsunutá část přístavu Bordeaux (www.bordeaux-port.fr) a svobodná celní zóna (zone franche douanière).

VT parky
Ve Francii jsou desítky VT parků, které jsou propagovány jednotlivými regiony. Ty hlavní jsou uvedeny v přehledu na internetových stránkách mezinárodní asociace IASP (www.iasp.ws).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Příliv přímých zahraničních investic činil v posledních 5 letech v průměru kolem 25 mld. EUR ročně.

Odvětvová struktura

%

průmysl

29,0

finanční a pojišťovací služby

25,0

realitní služby

22,0

obchod a podnikové služby

14,0

jiná odvětví

10,0

celkem

100,0

 

Teritoriální struktura

%

%

EU

61,1

 

– V. Británie

 

13,0

– Německo

 

11,5

– Belgie

 

6,1

– Nizozemsko

 

5,5

– Lucembursko

 

5,3

– Itálie

 

4,0

– Španělsko

 

2,9

– jiné země EU

 

12,8

USA

18,6

 

Švýcarsko

12,7

 

Japonsko

2,6

 

Čína

2,3

 

jiné země

2,7

 

celkem

100,0

 

Zdroj: Banque de France

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Vstup zahraničního kapitálu prakticky není omezován a není podmíněn žádnými zvláštními požadavky. Ve Francii stejně jako v EU platí volný pohyb kapitálu. Role státu zůstává zachována v rámci investic v oblasti bezpečnosti a obrany státu a zabezpečení veřejného pořádku. Specifická legislativa se věnuje případům tzv. nepřátelského převzetí francouzského podniku prostřednictvím veřejného nákupu akcií na burze. Podporou přílivu zahraničních investic se zabývá státní agentura Business FranceInvestiční pobídky jsou dílem v kompetenci regionů. Zahrnují dotace, daňové úlevy, služby, zaškolení personálu i poskytnutí pozemků se slevou nebo i zcela bezplatně.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Paříži (Francie) ke dni 20. 4. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem