Gambie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz z ČR do Gambie

 172

1 832

220

142

 325

270

Dovoz do ČR z Gambie

 113

31

34

43

 46

74

Bilance

59

1 801

187

99

 279

213

Údaje v tisících USD
Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Gambie v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

85

Kamery, TV

81

63

Výrobky textilní71

95

Hračky, sportovní potřeby

44

84Kotle, přístroje mechanické

37

87

Motorová vozidla, traktory

13

70Sklo a výrobky skleněné

10

40

Kaučuk a výrobky z něj

6

82

Výrobky nožířské z kovu

3

94Nábytek, lůžkoviny, svítidla

3

42

Výrobky kožené

2

Dovoz ČR z Gambie v roce 2018 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

27

Paliva, oleje 

39

84

Kotle, přístroje mechanické

31

68

Výrobky z kamene, sádry

2
33Přípravky kosmetické

1

48

Kartony, lepenka

1

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

N/A

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Dakar nemá informace o investicích českých firem v Gambii.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

N/A

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

N/A

Zpět na začátek

Zpracováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem