Gambie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz z ČR do Gambie

220

142

 325

270

457

Dovoz do ČR z Gambie

34

43

 46

74

114

Bilance

187

99

 279

213

343

Údaje v tisících USD
Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz ČR do Gambie v roce 2019 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

87

Motorová vozidla, traktory

131

63

Výrobky textilní 103

73

Výrobky ze železa, oceli

54

04 Výrobky jedlé živočišného původu

39

85

Kamery, TV

26

84 Kotle, přístroje mechanické

22

52

Bavlna 18

31

Hnojiva

12
95 Hračky, sportovní potřeby 10

94

Nábytek, lůžkoviny, svítidla 10
Dovoz ČR z Gambie v roce 2019 podle skupin zboží dle mezinárodní klasifikace

Kód zboží

Název zboží

Stat. hodnota USD (tis.)

87

Vozidla motorová, traktory

83

27

Paliva, oleje 

28

08

Ovoce, ořechy

1
68 Výrobky z kamene, sádry

1

Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

N/A

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Dakar nemá informace o investicích českých firem v Gambii.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

N/A

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

N/A

Zpět na začátek

Zpracováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem