Gambie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

243,7

224,2

241,2

338,5

356,8

Dovoz

-404,4

-449,9

-464,4

-586,8

-677,8

Saldo

-160,7

-225,7

-223,2

-248,3

-321,0

Údaje jsou mil. USD
Zdroj: Světová banka

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

 • Dovoz zboží do Gambie směřuje z  Číny (290 mil. USD), Brazílie (83,6 mil. USD), Indie, VB a Indonésie.
 • Vývoz z Gambie směřuje do Číny (70,8 mil. USD), Mali (38,3 mil. USD), Guinei (34,3 mil. USD), Indie a Senegalu.

Zdrojem údajů je databáze OEC MIT.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitějším vývozním artiklem jsou nezpracované dřevo (85,9 mil. USD), arašídy a ořechy kešu (53,6 mil. USD), oblečení (8,9 mil. USD). Nejdůležitějším dovozním artiklem je bavlna (126 mil. USD), rafinovaná ropa (68,2 mil. USD) a cement (60,7 mil. USD). (dle OEC, 2016)

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

Kromě zákona o zakládání společností (Companies Act, 1955) a zákona o registraci obchodních firem (Business Registration Act of 2005) byly incentivy pro domácí i zahraniční investory popsány v Zákoně na podporu investic (Gambia Investment Promotion Act, 2001) a v Zákoně o zřizování zón volného obchodu (Gambia Free Zones Act, 2001). Mandát agentury na podporu investic (Gambia Investment and Export Promotion Agency, GIEPA Act 2010) byl rozšířen i na propagaci exportu a malých a středních podniků a termín „zóna volného obchodu“ byl změněn na „exportní zóna“ (Export Processing Zones, EPZ). První EPZ byla zřízena v Banjulu v 2005. „July 22 Business Park“ (6mil. USD projekt u mez. letiště) měří 164 ha, z nichž 9ha zabírají provozní a výrobní haly (jde tudíž o smíšenou zónu volného obchodu a zónu provozní).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Většina investic v Gambii v posl. 5 letech směřovala do energetiky, finančního sektoru a telekomunikací. Bilaterální investiční smlouvy existují s Mauretánií, Marokem, Nizozemskem, Švýcarskem a V. Británií.

K nejv. investorům v energetice a telekomunikacích patří libanonské firmy, ve finančnictví dominuje Nigérie, Malajsie a V. Británie, turistice Skandinávie, V. Británie, Francie, Španělsko, Itálie, Německo, Nizozemsko, Libanon a Kuvajt.

K větším projektům z posl. doby se řadí:

 • energetika: libanonská fa Global Electrical Group Ltd. a Gam-Petroleum Storage Facility;
 • IT: nizozemská Nice Gambia Ltd.;
 • finance: nigerijská Access Bank; ECOWAS EcoBank, malajská International Commercial Bank;
 • telekomunikace: libanonská Africell a Comium;
 • turistika: americká fa West African Resort & Casino, kuvaitská Sheraton Resort & Spa, lybijská Jerma Company Ltd. a African Safari Co., britská Sandele Eco-Retreat, dánská Lemon Creek Hotel;
 • zemědělství: americká West Africa Cattle Co., britská Radville Farms Ltd. a Walo Development Enterprises, kuvajtská Kafuta Fresh Produce (Kharafi FZ);
 • rybářství: švédská West African Aquaculture, nizozemskká Atlantic Seafood Co., pákistánská A & A Industries Ltd.;
 • těžba písku: indická Swami India International Ltd.;
 • výroba: čínská Cosmos Industrial Company Ltd., AHS Holding Ltd. a West African Pearl, indická Chellarams Soap and Spirits a Royal Enterprise Ltd., nizozemská Empass Poultry processing Ltd. a Knitswear Ltd. A Greentec Co. Ltd., libanonská Gamveg Oil Ltd.

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Krom zákona o zakládání společností (Companies Act, 1955) a zákona o registraci obch. firem (Business Registration Act of 2005) byly incentivy pro domácí i zahr. investory popsány v Zákoně na podporu investic (Gambia Investment Promotion Act, 2001) a v Zákoně o zřizování zón volného obchodu (Gambia Free Zones Act, 2001).

Zpět na začátek

Zpracováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem