Gambie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Dakaru (Senegal)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel: 2,1 mil. (2017)

Průměrný roční přírůstek obyvatel: 2,23 %

Složení podle věkových skupin: 

 • 0 -14 let: 40 %
 • 15-64 let: 56,9 %
 • nad 65 let: 3,1 % 

Hlavní etnické skupiny :

 • Mandinka (42 %),
 • Fula/Peul (18 %),
 • Wolof (16 %),
 • Jola (10 %),
 • Serahuli (9 %),
 • ost. (4 %),
 • Ne-Afričané (1 %)

Náboženské složení: 

 • muslimové 90 %
 • křesťané 8 %
 • tradiční náboženství 2 %

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Nominální HDP/obyvatele (USD)

2015

2016

2017

2018

2019

451

435

704

739

755

podle údajů IMF

Reálný růst HDP (v %)

2015

2016

2017

2018

2019

5,9

0,4

4,6

6,6

6,0

podle údajů IMF

Míra inflace (v %) podle indexu spotřebitelských cen

2015

2016

2017

2018

2019

6,8

7,2

8,0

6,5

7,1

podle údajů IMF

Míra nezaměstnanosti (v %)

2015

2016

2017

2018

2019

7,2

7,2

9,4 

8,9

9,1

podle údajů Světové banky 

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2014

2015

2016

2017

2018 (projekce)

Příjmy

22,5

21,7

23,7

24,7

32,6

Výdaje

32,5

28,2

31,0

31,4

33,4

Saldo

-10,0

-6,9

-7,3

-6,7

-0,8

Údaje jsou v % HDP
Zdroj: African Economic Outlook 

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Veřejný dluh (v % HDP)

2014

2015

2016

2017

2018

53

50

60

66

87

podle údajů Traingeconomics.com, Centrální banky Gambie a MMF (2018)

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém (1 islámská a 13 komerčních bank) je etablovaný, banky dostatečně kapitálově kryté (capital adequacy ratio 31,4 % dle dat z roku 2016).

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

VAT byla stanovena na 15 %; daň  z příjmu na 32% či 1,5% (max. 2,5%) z ročního obratu; daň z kapitálu na 25% (z čistého příjmu) či 15% (z prodejní ceny). Vyňaty jsou kapitálové výnosy z darů a dědictví a transfery majetku do 7,500 DAL (262 USD). Daň z pronájmu je 10%. Daně z nemovitostí neexistují. Neresidenti jsou daněni pouze z gambijských příjmů. Manželé jsou zdaňováni společně (vdaná žena může být daněna zvlášť jen má-li stálý příjem z výdělečné činnosti).

Zpět na začátek

Zpracováno zastupitelským úřadem ČR v Dakaru (Senegal) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem