Ghana: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Historicky je Evropa největším obchodním partnerem Ghany, nicméně zahraniční obchod s EU v posledním období klesá.

Obchodní vztah s Ghanou se váže ke smlouvě z Říma, která dala vzniknout Evropské hospodářské komisi European Economic Community (EEC) v r.1957. Tato smlouva definovala podmínky spolupráce mezi EEC a 31 zámořskými teritorii (OCTs).

V r.2016 podepsala Ghana v Bruselu předběžnou dohodu o hospodářském partnerství s EU Interim Economic Partnership Agreement (iEPA). Tato dohoda by měla zaručit, že podniky a společnosti v Ghaně budou moci exportovat do EU zboží bez množstevního omezení a bezcelně. Firmy z EU naoplátku budou moci vyvážet do Ghany zboží a služby za stejných podmínek.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the EU to the Republic in Ghana

The Round House
81, Cantonments Road
P. O. Box 9505 KIA
Accra, GHANA

Tel. +233 (0) 302774201
Fax: +233 (0) 30 277 4154
Email: delegation-ghana@eeas.europa.eu

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/ghana_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Přehled zahraničního obchodu Ghany a EU v roce 2018

 

položka import export
Jídlo a živá zvířata 1,533 421
Nápoje a tabák 1 58
Surové materiály, nejedlé, kromě paliv 84 127
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 1,298 486
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 50 9
Chemikálie a příbuzné produkty 7 378
Vyrobené zboží klasifikované především podle materiálu 105  
Strojní a dopravní zařízení 15 826
Různé výrobky 4 157
Komodity a transakce
8 15
Další 22 17
CELKEM 3126 2 824

Údaje v mil. EUR

Zdroj: EU

 

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Priority rozvojové spolupráce EU v rámci 11. Evropského rozvojového fondu jsou stanoveny v Národním indikativním programu na léta 2014–2020. Patří mezi ně transparentní správa státu, produktivní investice v ekologických zónách savany, zaměstnanost a sociální ochrana. Bližší informace.

V lednu 2018 podepsala EU a Ghana finanční dohodu o podpoře 4 programů v celkové částce 175 mil. EUR (řízení veřejného sektoru; investice do zemědělství v Savannah Ecological Zone; zaměstnanecká a sociální ochrana) a oznámila společnou strategii spolupráce pro roky 2017- 2020. Více na web stránkách EU: zde

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem