Ghana: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

Zahraniční obchod mezi členskými státy EU a Ghanou představoval v roce 2019 4,46 bilionů EUR. Ghana se tak umístila na 60 místě co se týče velikosti obchdoní bilance z pozice EU. Eu je pro Ghanu nadále hlavním obchodním partnerem. EU je pro Ghanu největším exportním partnerem a druhým největším importním.

Obchodní vztah s Ghanou se váže ke smlouvě z Říma, která dala vzniknout Evropské hospodářské komisi European Economic Community (EEC) v r.1957. Tato smlouva definovala podmínky spolupráce mezi EEC a 31 zámořskými teritorii (OCTs).

V r.2016 podepsala Ghana v Bruselu předběžnou dohodu o hospodářském partnerství s EU Interim Economic Partnership Agreement (iEPA). Tato dohoda by měla zaručit, že podniky a společnosti v Ghaně budou moci exportovat do EU zboží bez množstevního omezení a bezcelně. Firmy z EU naoplátku budou moci vyvážet do Ghany zboží a služby za stejných podmínek.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegation of the EU to the Republic in Ghana

The Round House
81, Cantonments Road
P. O. Box 9505 KIA
Accra, GHANA

Tel. +233 (0) 302774201
Fax: +233 (0) 30 277 4154
Email: delegation-ghana@eeas.europa.eu

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/ghana_en

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Přehled zahraničního obchodu Ghany a EU v roce 2019

 

položka import export
Jídlo a živá zvířata 1,374 445
Nápoje a tabák 1 55
Surové materiály, nejedlé, kromě paliv 80 50
Minerální paliva, maziva a příbuzné materiály 584 245
Živočišné a rostlinné oleje, tuky a vosky 62 8
Chemikálie a příbuzné produkty 2 325
Vyrobené zboží klasifikované především podle materiálu 97 239 
Strojní a dopravní zařízení 11 641
Různé výrobky 3 141
Komodity a transakce
8 16
Další 46 20
CELKEM 2268 2 186

Údaje v mil. EUR

Zdroj: EU

 

 

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Priority rozvojové spolupráce EU v rámci 11. Evropského rozvojového fondu jsou stanoveny v Národním indikativním programu na léta 2014–2020. Patří mezi ně transparentní správa státu, produktivní investice v ekologických zónách savany, zaměstnanost a sociální ochrana. Bližší informace.

V únoru 2020 byly podepsány 4 projekty mezi EU a Ghanou. Dva z těchto projektů podpoří ministerstvo průmyslu a obchodu při provádění prozatimní dohody o hospodářském partnerství mezi EU a Ghanou. Další dva granty pomohou ghanskému centru pro podporu investic (GIPC) a ghanskému úřadu pro podporu exportu (GEPA) vybudovat speciální online platformy pro podporu a mobilizaci investic, organizovat na míru šité akce na cílových trzích nebo poskytovat poradenské služby soukromým subjektům.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni 28.4.2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem