Gruzie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti Gruzie

Perspektivní sektory

Konkrétní   příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Automobilový průmysl

8703 Auta osobní aj vozidla motorová pro přepravu osob

Existuje potenciál zvýšení objemu vývozu českých automobilů do Gruzie. Značka Škoda má v zemi dobré jméno a například gruzínská policie používá mimo terenní vozidla především Škody Oktávie.

Strojírenství

8471 Automatické stroje, datové jednotky, snímače

Vzhledem k množství dováženému do Gruzie a relativně malému podílu českého exportu je v tomto segmentu velký potenciál.

8701 Traktory

S ohledem na priority v sektoru zemědělské výroby podle vládní strategie Produce in Georgia, kterými jsou výstavba moderních skleníků, živočišná výroba, zpracování ovoce a zeleniny, zpracování ořechů, zpracování vlny a kůže, zpracování tabáku a čaje, je potenciál dovozu českých traktorů vysoký.

Elektrotechnika

8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání

Telekomunikace jsou jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví s rychle se rozšiřujícím trhem a zaváděním nejmodernějších technologií. 

8528 Monitory, projektory bez TV, přijímače televizní

Potenciál ZÚ Tbilisi vidí v otevírajícím se konferenčním businessu (vybavení konferenčních místností, audiotechnika, projekce) v souvislosti s výstavbou hotelových zařízení. S ohledem na  tradici výroby elektrotechnických výrobků v ČR a malé zastoupení těchto výrobků v českém vývozu do GE, považujeme položku 8528 za velmi perspektivní.

Chemický průmysl

3402 Mycí a čisticí prostředky povrchové aktivní

Za posledních 10 let stoupl dovoz těchto prostředků do Gruzie více než desetkrát.  Neexistuje velkoobjemový domácí závod na výrobu čisticích prostředků. S postupným nástupem velkoobchodních řetězců v Gruzii lze pozorovat stálý nárůst prodeje těchto výrobků.

Výrobky ze skla

7010 Demižony, láhve, baňky, aj. ze skla

V posledních 10 letech se dovoz těchto výrobků mnohonásobně zvýšil. Poptávce pomáhá i absence vratného systému lahví, kdy se např. i všechny použité pivní lahve vyhazují. Potenciál je jak v dodávce vlastních výrobků (lahví), tak v dodávce výrobních celků na produkci lahví na místě. Lze využít zkušeností českého sklářského průmyslu a jeho dobrého jména v Gruzii.

Výrobky ze železa a oceli

7326 Ostatní výrobky ze železa a oceli

Desetinásobný nárůst dovozu za posledních 10 let. Lze využít dobrého jména ČR v této oblasti.

Železniční doprava

8607 Součásti železničních vozidel vč. tramvají

Možné využití dobrého jména a zkušeností ČR v tomto oboru. Možnost navázání na úspěšné dodávky tramvají, trolejbusů a lokomotiv z doby Československa do Sovětského svazu. Absence kvalitní veřejné dopravy v Tbilisi a záměr obnovení tramvajového provozu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Gruzii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Vzhledem k tomu že Gruzie je rozvojovou ekonomikou, dováží převážné množství technologií, strojírenského zařízení a materiálů nutných pro ekonomický rozvoj. To platí především pro obnovu a modernizaci infrastruktury, výstavbu domů a zemědělskou výrobu.

I přesto, že více než 50% obyvatelstva pracuje v zemědělství, část potravin je dovážena – domácí potravinářský a zpracovatelský průmysl se rozvíjí jen pomalu. Zpracovatelské technologie se také dovážejí.

Uplatnění českých podnikatelů je možné u modernizace či výstavbě malých a středních vodních elektráren, ve výstavbě spalovem, tepláren, ve výrobě skla, v prodeji výrobků sanitární techniky, stavebních materiálů, ale i elektroniky, zabezpečovacích systémů, loveckých zbraní, potravinářských a zemědělských strojů, obnovy turistické infrastruktury a ochrany přírody.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Hlavním pořadatelem veletrhů regionálního významu v Gruzii (v Tbilisi) na výstavišti Expo je ExpoGeorgia, které každoročně pořádá výstavy ze sektorů stavebnictví, potravinářství, telekomunikací atd. Kalendář akcí je k dispozici na výše uvedené webové stránce v odkazu Events.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi (Gruzie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem