Gruzie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti Gruzie
Perspektivní sektory Konkrétní   příležitosti Zdůvodnění ZÚ
Automobilový průmysl 8703 Auta osobní aj vozidla motorová pro přepravu osob Určitě existuje potenciál zvýšení objemu vývozu CZ automobilů do GE. Značka Škoda má v zemi dobré jméno a například GE policie používá mimo terenní vozidla především Škody Oktávie.
Strojírenství 8471 Automatické stroje, datové jednotky, snímače Vzhledem k množství dováženému do GE a relativně malému podílu CZ exportu je v tomto segmentu velký potenciál.
8701 Traktory S ohledem na priority v sektoru zemědělské výroby podle vládní strategie Produce in Georgia, kterými jsou výstavba moderních skleníků, živočišná výroba, zpracování ovoce a zeleniny, zpracování ořechů, zpracování vlny a kůže, zpracování tabáku a čaje, je potenciál dovozu CZ traktorů vysoký. Prostor k vývozu tedy bezpochyby existuje.
Elektrotechnika 8517 Přístroje telefonní, ost. přístroje pro vysílání Telekomunikace jsou jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví s rychle se rozšiřujícím trhem a zaváděním nejmodernějších technologií. 
8528 Monitory, projektory bez TV, přijímače televizní Potenciál ZÚ Tbilisi vidí v otevírajícím se konferenčním businessu (vybavení konferenčních místností, audiotechnika, projekce) v souvislosti s výstavbou hotelových zařízení. S ohledem na  tradici výroby elektrotechnických výrobků v ČR a malé zastoupení těchto výrobků v CZ vývozu do GE, považujeme položku 8528 za velmi perspektivní.
Chemický průmysl 3402 Mycí a čisticí prostředky povrchové aktivní Za posledních 10 let stoupl dovoz těchto prostředků do GE více než desetkrát. Absence velkoobjemového domácího závodu na výrobu čisticích prostředků. S postupným nástupem velkoobchodních řetězců v Gruzii lze očekávat stálý nárůst prodeje těchto výrobků.
Výrobky ze skla 7010 Demižony, láhve, baňky, aj. ze skla V posledních 10 letech se dovoz těchto výrobků osminásobně zvýšil. Poptávce pomáhá i absence vratného systému lahví, kdy se např. i všechny použité pivní lahve vyhazují. Potenciál je jak v dodávce vlastních výrobků (lahví), tak v dodávce výrobních celků na produkci lahví na místě. Lze využít zkušeností CZ sklářského průmyslu a jeho dobrého jména v GE.
Výrobky ze železa a oceli 7326 Ostatní výrobky ze železa a oceli Desetinásobný nárůst dovozu za posledních 10 let. Lze využít dobrého jména CZ v této oblasti.
Železniční doprava 8607 Součásti železničních vozidel vč. tramvají Možné využití dobrého jména a zkušeností CZ v tomto oboru. Možnost navázání na úspěšné dodávky tramvají, trolejbusů a lokomotiv z doby Československa do Sovětského svazu. Absence kvalitní veřejné dopravy v Tbilisi a záměr obnovení tramvajového provozu.

Aktuální sektorové příležitosti pro Gruzii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Vzhledem k tomu že Gruzie je rozvojovou ekonomikou, dováží převážné množství technologií, strojírenského zařízení a materiálů nutných pro ekonomický rozvoj. To platí především pro obnovu a modernizaci infrastruktury, výstavbu domů a zemědělskou výrobu.

I přesto, že více než 50% obyvatelstva pracuje v zemědělství, část potravin je dovážena – domácí potravinářský a zpracovatelský průmysl se rozvíjí jen pomalu. Zpracovatelské technologie se také dovážejí.

Uplatnění českých podnikatelů je možné u modernizace malých a středních vodních elektráren, ve výstavbě spalovem, tepláren, ve výrobě skla, v realizaci výrobků sanitární techniky, stavebních materiálů, ale i elektroniky, zabezpečovacích systémů, loveckých zbraní, potravinářských a zemědělských strojů, obnovy turistické infrastruktury, ochrany přírody a  stavebnictví. Gruzie má také zájem o firmy, které budou zkoumat minerální naleziště, včetně nalezišť ropy a zemního plynu.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Hlavním pořadatelem veletrhů regionálního významu na výstavišti Expo je ExpoGeorgia, které každoročně pořádá výstavy ze sektorů stavebnictví, potravinářství, telekomunikací atd. Kalendář akcí je k dispozici na výše uvedené webové stránce v odkazu Events.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi (Gruzie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem