Gruzie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je v Gruzii zastoupena následujícím způsobem:

 

Delegace EU (DEU)

Ambassador Carl Hartzell

38, Nino Chkheidze St., Tbilisi 0102, Georgia

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_en

 

 

Úřad zvláštního představitele EU pro Jižní Kavkaz a krizi v Gruzii (EUSR)

Ambassador Toivo Klaar

Address: Ramishvili st, 4 An, Tbilisi, Georgia

Web: není

 

Monitorovací mise EU (EUMM)

Ambasssador Marek Szczygiel

Krtsanisi st. 49, Tbilisi, Georgia

Web: www.eumm.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Klíčová ekonomická událost obchodních vztahů Gruzie s EU nastala dne 1. září 2014, kdy začala být provizorně uplatňována DCFTA (Deep and Comprehensive Freee Trade Areav platnost oficiálně vstoupila v červenci 2016), tedy dohoda o bezcelním dovozu gruzínských produktů na trhy EU. Gruzínská produkce směřující na EU trh musí od tohoto okamžiku odpovídat evropským standardům. Adaptace místních podniků nových pravidlům stále probíhá. Or doku 2016 každoročně vzájemný obrat mezi EU a Gruzií stoupá. Pozitivní je, že roste i gruzínský vývoz do EU. Gruzie rovněž v nedávně době splnila přísné podmínky na export medu a ryb do EU. Na druhou stranu se mezi lety 2014 a 2019 bohužel nezvýšil procentuální podíl EU na gruzínském vývozu. Stejně jako v roce 2014 činil v roce 2019 tento podíl 22%.

 

 

Year Export to EU
2015 644.73 mln USD / 29 %
2016 565.65 mln USD / 27%
2017 655.41 mln USD / 24%
2018 730.69 mln USD / 22%
2019 819.33 mln USD / 22%

 

 

 

 

Year Import from EU
2015 2080.89 mln USD / 29%
2016 2214.96 mln USD / 30%
2017 2200.69 mln USD / 28%
2018 2506.14 mln USD / 27%
2019 2321.58 mln USD / 26%

 

 

Gruzínský import ze zemí EU činil v roce 2019 2 321 mil USD, celkový obrat zahraničního obchodu Gruzie s EU tedy byl v roce 2019 3 140 mil USD.

 

 

Hlavními komoditami v obchodu s EU jsou:

Vývoz z Gruzie do EU: nezpracované železné rudy, manganitové rudy, víno, ostatní zemědělské produkty

Dovoz z EU do Gruzie: auta, chemické výrobky, zpracovatelské výrobky

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do Gruzie proudí značná rozvojová pomoc od Světové banky, EIB, Asian Development Bank, Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj,  MMF, EU, USA, stejně tak bilaterálně od jednotlivých zemí.

 

Evropská unie 

Asistenci Evropské unie určuje dokument „Single Support Framework for Georgia 2017-2020“, kde jsou stanovené tyto priority:

  • Ekonomický rozvoj a tržní příležitosti, rozvoj venkova
  • Posílení institucí a dobré vládnutí
  • Konektivita, energetická efektivita, životní prostředí a změna klimatu

Další informace na webu Evropské unie.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi (Gruzie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem