Gruzie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je v Gruzii zastoupena následujícím způsobem:

 

Delegace EU (DEU)

Ambassador Carl Hartzell

38, Nino Chkheidze St., Tbilisi 0102, Georgia

Web: https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_en

 

 

Úřad zvláštního představitele EU pro Jižní Kavkaz a krizi v Gruzii (EUSR)

Ambassador Toivo Klaar

Address: Ramishvili st, 4 An, Tbilisi, Georgia

Web: není

 

Monitorovací mise EU (EUMM)

Ambasssador Erik Hoeg

Krtsanisi st. 49, Tbilisi, Georgia

Web: www.eumm.eu

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Klíčová ekonomická událost obchodních vztahů Gruzie s EU nastala dne 1. září 2014, kdy začala být provizorně uplatňována DCFTA (Deep and Comprehensive Freee Trade Areav platnost oficiálně vstoupila v červenci 2016), tedy dohoda o bezcelním dovozu gruzínských produktů na trhy EU. Gruzínská produkce směřující na EU trh musí od tohoto okamžiku odpovídat evropským standardům. Adaptace místních podniků nových pravidlům stále probíhá. Or doku 2016 každoročně vzájemný obrat mezi EU a Gruzií stoupá. Pozitivní je, že roste i gruzínský vývoz do EU. Gruzie rovněž v nedávně době splnila přísné podmínky na export medu a ryb do EU. Na druhou stranu se mezi lety 2014 a 2018 bohužel nezvýšil procentuální podíl EU na gruzínském vývozu. Stejně jako v roce 2014 činil v roce 2018 tento podíl 22%, viz tabulka níže.

 

 

 

Year Export (EU)
2014  621 Mil. USD / 22%
2015  646 Mil. USD / 29%
2016  571 Mil. USD / 27%
2017  640 Mil. USD / 23%
2018  730 Mil. USD / 22%

 

Gruzínský import ze zemí EU činil v roce 2018 2 632 mil USD, celkový obrat zahraničního obchodu Gruzie s EU tedy byl v roce 2018 3 362 mil USD.

 

Hlavními obchodními partnery Gruzie je Turecko, Ázerbájdžán, Rusko, EU a Čína

 

Hlavními komoditami v obchodu s EU jsou:

Vývoz z Gruzie do EU: nezpracované železné rudy, mamganitové rudy, víno, ostatní zemědělské produkty

Dovoz z EU do Gruzie: auta, chemické výrobky, zpracovatelské výrobky

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

Do Gruzie proudí značná rozvojová pomoc od Světové banky, Evropské banky pro rekonstrukci a rozvoj, MMF, EU, USA, stejně tak bilaterálně od jednotlivých zemí.

 

Evropská unie 

Asistenci Evropské unie určuje dokument „Single Support Framework for Georgia 2017-2020“, kde jsou stanovené tyto priority:

  • Ekonomický rozvoj a tržní příležitosti
  • Posílení institucí a dobré vládnutí
  • Konektivita, energetická efektivita, životní prostředí a změna klimatu

Další informace na webu Evropské unie.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi (Gruzie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem