Gruzie: Zahraniční obchod a investice

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

 

  2014 2015 2016 2017  2018
Obrat zahraničního obchodu 11 463 9 497 9 401 10 710 12 476
Vývoz 2 861 2 205 2 113 2 728 3 354
Dovoz 8 602 7 292 7 288 7 282 9 127
Bilance -5 741 -5 088 -5 175 -5 254 -5 766
Export mínus reexport 1 873 1 637 1 657 2 063 2 225

Údaje v mil. USD)

 

Hodnota reexportu činila v Gruzii až do roku 2014 velké číslo, neboť Gruzie díky svému liberálnímu zákonodárství figurovala jako registrační místo pro vývoz ojetých automobilů z třetích zemí do Arménie, Ázerbájdžánu a Střední Asie. Dnes již reexport automobilů skomírá, neboť Ázerbájdžán zavedl omezení dovozu aut – každé musí mít motor Euro 4 a výše a Arménie vstoupila do Euroasijské unie a zavedla tak vůči Gruzii doplňková cla.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavními obchodními partnery Gruzie podle obratu zboží jsou: Turecko, Ázerbájdžán, Ukrajina, Rusko, Čína, Německo, Arménie, USA, Bulharsko, Rumunsko, přičemž jejich pořadí se pravidelně mění. Podíl vývozu do EU na celkové gruzínském vývozu je přibližně 22%.

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Hlavní vývozní komodity:

  • Měď, mangan, další kovy a jejich slitiny, automobily (reexport), léky, víno, potravinářské výrobky, ořechy

Hlavní dovozní komodity:

  • Ropa a zemní plyn, automobily, slitiny mědi, léky, strojírenské zařízení

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Gruzii aktuálně existují 3 zóny volného obchodu (FIZ – Free Industrial Zone) – v Kutaisi, Poti a Tbilisi

Zóna volného obchodu (FIZ) KUTAISI

Byla vytvořena v roce 2009 Gruzínským mezinárodním holdingem.

FIZ je specificky zaměřena na obchod a služby, těžký průmysl, vybavení domácností a skladování a průmyslovou výrobu. FIZ má 27 ha.

Zóna volného obchodu (FIZ) POTI

FIZ byla otevřena v roce 2008 (jako vůbec první FIZ na jižním Kavkaze) společností RAK Investment Authority (SAE). FIZ je v bezprostřední blízkosti největšího gruzínského přístavu v Poti. FIZ má rozlohu 300 ha okolo přístavu.

Zóna volného obchodu (FIZ) Tbilisi

FIZ a je situována ve vzdálenosti cca 13km od městského centra. FIZ má rozlohu 11ha a je napojena na železnici, silnici a leteckou dopravu (letiště ve vzdálenosti cca 1,2 km od FIZ).

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice (v mil. USD)
Rok Celkem
2005 449,8
2006 1 190,4
2007 2 014,8
2008 1 564,0
2009 658,4
2010 814,5
2011 1 117,2
2012 911,6
2013 941,9
2014 1 758,4
2015 1 564,5
2016 1 645,4
2017 1 861,9
2018 1232,4

Pořadí zemí podle množství zahraničních investic:

  • Ázerbájdžán, Velká Británie, Nizozemsko, USA, Panama, Česko

Hlavní sektory:

  • doprava a komunikace, energetika, stavitelství, finanční sektor, výroba, hotelnictví a turistický sektor

 

     Za pozicí ČR na 6. místě stojí především investice do energetického a turistického sektoru

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Gruzínská vláda se dlouhodobě snaží nalákat zahraniční investory ne formou umělých investičních pobídek, ale liberálním a férovým investičním prostředím (rovná daň, rychlé založení firmy, rychlé řešení obchodních sporů atd). Žádná omezení pro zahraniční investory nejsou.

Ve všech mezinárodních srovnáních ekonomických podmínek se za posledních 10 let Gruzie umisťuje na předních příčkách, daleko před mnohými zeměmi EU včetně ČR. Gruzie je tak na úrovni zemí jako Singapur, Dánsko, Nový Zéland apod.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi (Gruzie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem