Gruzie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

 • Česky: Gruzie
 • Gruzínsky: Sakartvelo
 • Rusky: Грузия 
 • Anglicky: Georgia

Složení vlády:

 • Mamuka Bakhtadze – předseda vlády – www.government.gov.ge
 • Giorgi Gakharia – místopředseda vlády a ministr vnitra – www.police.ge
 • Maya Tskitishvili – místopředsedkyně vlády a ministryně pro regionální rozvoj a infrastrukturu – www.mrdi.gov.ge
 • Levan Izoria – ministr obrany – www.mod.gov.ge 
 • Natela Turnava – ministryně ekonomiky a udržitelného rozvoje – www.economy.gov.ge
 • David Zalkaliani – ministr zahraničních věcí – www.mfa.gov.ge
 • Ivane Matchavariani– ministr financí – www.mof.ge
 • Mikheil Batiashvili– ministr školství, vědy, kultury a sportu – www.mes.gov.ge
 • David Sergeenko – ministr pro vnitřně vysídlené osoby z okupovaných území, práce, zdravotnictví a sociálních věcí – www.moh.gov.ge
 • Levan Davitashvili – ministr ochrany životního prostředí a zemědělství – www.moa.gov.ge
 • Thea Tsulukiani – ministryně spravedlnosti – www.justice.gov.ge
 • Ketevan Tsikhelashvili – státní ministr pro usmíření a občanskou rovnost – www.smr.gov.ge

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

Zdroj: www.geostat.ge
Počet obyvatel celkem: 3, 718 mil.

 • z toho ve městech: 2, 129 mil.
 • na venkově: 1, 590 mil.

Národnostní složení:

86,6 % obyvatelstva tvoří Gruzínci. K nejpočetnějším národnostním menšinám patří Ázerbájdžánci (5,3 %), kteří obývají zejména jihovýchodní oblasti Gruzie na hranicích s Ázerbájdžánem (Kvemo Kartli) a Arméni (4,5 %), kteří kompaktně žijí v jihozápadní Gruzii (Samtskhe-Javakheti). K dalším menšinám patří Rusové, Osetinci, Ukrajinci, Abcházové, Řekové, Kurdové, Židé a desítky dalších etnických skupin.

Náboženské složení:

Většina etnických Gruzínů je (alespoň nominálně) příslušníky gruzínské pravoslavné církve (83%). Druhou nejrozšířenější náboženskou skupinou jsou muslimové (11 %) – Ázerbájdžánci, gruzínští muslimové v Adžárii a Kistové v severovýchodní Gruzii, třetí skupinou jsou příslušníci Arménské apoštolské církve (3 %). Judaismus vyznává přibližně 4 tisíce Židů, kteří v Gruzii žijí již od starověku, přibližně 15 tisíc Řeků patří k řecké pravoslavné komunitě, asi 18 tisíc členů má komunita kurdských Jezídů. Ani ne tisíc příslušníků má luteránská komunita (většinou potomci německých přistěhovalců, kteří se zde usídlili před dvěma staletími), 35 tisíc lidí (1%) vyznává katolickou víru. Rusové vyznávají pravoslaví, dosud zde také existují příslušníci třech pravoslavných disidentských škol (malakáni, starověrci, duchoborci). Po rozpadu SSSR zde začaly působit také nové církve a sekty: baptisté, adventisté Sedmého dne, svědci Jehovovi, nová apoštolská církev, mormoni. Právní status má však pouze gruzínská pravoslavná církev.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

Vývoj HDP:
  2014 2015 2016 2017 2018
HDP při současných cenách, mld. GEL 29, 2 31,8 34 37,8 41,1
HDP přepočítaný na ceny v roce 2010, mld. GEL 25,6 26,3 27,1 28,4 29,7
Reálný růst HDP, procenta 4,6 2,9 2,8 4,8 4,7
HDP deflator, procenta 3,8 5,9 4,2 6,1 3,6
HDP per capita (při současných cenách), GEL 6 491,6 8 550,9 9 117,7 10 231,4 11 013,9
HDP per capita (při současných cenách), USD 3 676,2 3 766,6 3 852,5 4 078,5 4 345,5
HDP při současných cenách, mil. USD 16,5 14,0 14,4 15,1 16,2
Vývoj Inflace:
  2014 2015 2016 2017 2018
Průměrná roční inflace 103,1 104,0 102,1 106,0 102,6
Nezaměstnanost
  2014 2015 2016 2017 2018
Aktivní populace 1 991,1 2021,5 1 998,3 1983,1 1939,3
Zaměstnaní (v tis.) 1 745,2 1 779,9 1 763,3 1706,6 1694,2
Nezaměstnaní (v tis.) 290,2 284,2 278,9 276,4 245,7
Nezaměstnanost (v %) 14,6 14,1 14 13,9 12,7

V letech 2019 a 2020 je očekáván stabilní vývoj ekonomiky. Hospodářství Gruzie se rozvíjí konstatním tempem a netrpí žádnými neočekávanými výkyvy. Podnikatelské prostředí je tradičně velmi liberální a přívětivé.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

  2014 2015 2016 2017 2018
Money supply (M3). mil. Gel 11,2 13,3 16,0 18,4 21,1
14.0 14,0 16,6 20,3 23,3 28,0
Deposits, total. mil. Gel 11,6 14,3 17,0 19,8 23,0
Exchange rates
USD/GEL (Period average) 1,7659 2,2702 2,3667 2,5086 2,4854
EUR/GEL (Period average) 2,3462 2,5204 2,6172 2,8322 3,0538

Zdroj: Geostat. Podrobnější údaje jsou dostupné na stránkách gruzínské centrální banky

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Viz bod 1.4

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Po krizi v letech 2008 a 2009 se podařilo bankovní sektor stabilizovat díky podpoře mezinárodních finančních institucí a konzervativní politice Národní banky Gruzie. Na gruzínském trhu nyní působí 21 komerčních bank, které jsou stabilní. Za posledních několik let nebyla zaznamenána žádná vážnější krize v gruzínských bankách.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Pro zlepšení investičního a obchodního klimatu změnila vláda mezi lety 2004 a 2008 radikálně daňový systém. Implementovala liberální ekonomické zákonodárství a výrazně snížila počet daní z 21 na aktuálních 6. Neplatí se daň z dědictví, převodu majetku, sociální daň aj. Dle gruzínské ústavy musí být jakákoli změna daní zchválena referendem, což má za následek velkou daňovou stabilitu.

V Gruzii se tedy vybírají tyto daně:

 • Daň z příjmů fyzických osob: 20 %
 • Daň z příjmů právnických osob: 15 %
 • Clo: 0 %, 5 %, 12 %  (většina importních tarifů ale byla zcela zrušena, navíc neexistují žádné množstevní kvóty na dovoz ani vývoz)
 • Daň z přidané hodnoty: 18 %
 • Spotřební daň
 • Dividenda jsou zdaněna 5 %

Zdroj: www.rs.ge

Gruzie má v současnosti uzavřeny dohody o zamezení dvojího zdanění se 45 zeměmi. Dohoda o zamezení dvojího zdanění s ČR vstoupila v platnost 4. 5. 2007.

Aktuální informace týkající se daňového systému je možné nalézt na www.rs.ge.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi (Gruzie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem