Gruzie: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

© Zastupitelský úřad ČR v Tbilisi (Gruzie)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu:

 • Česky: Gruzie
 • Gruzínsky: Sakartvelo
 • Rusky: Грузия 
 • Anglicky: Georgia

Složení vlády:

 • Giorgi Gakharia – předseda vlády – www.government.gov.ge
 • Maya Tskitishvili – místopředsedkyně vlády a ministryně pro regionální rozvoj a infrastrukturu – www.mrdi.gov.ge
 • Thea Tsulukiani – místopředsedkyně vlády a ministryně spravedlnosti – www.justice.gov.ge
 • Vakhtang Gomelauri –  ministr vnitra – www.police.ge
 • Irakli Garibashvili – ministr obrany – www.mod.gov.ge 
 • Natela Turnava – ministryně ekonomiky a udržitelného rozvoje – www.economy.gov.ge
 • David Zalkaliani – ministr zahraničních věcí – www.mfa.gov.ge
 • Ivane Matchavariani– ministr financí – www.mof.ge
 • Mikheil Chkhenkeli– ministr školství, vědy, kultury a sportu – www.mes.gov.ge
 • Ekaterine Tikaradze– ministr pro vnitřně vysídlené osoby z okupovaných území, práce, zdravotnictví a sociálních věcí – www.moh.gov.ge
 • Levan Davitashvili – ministr ochrany životního prostředí a zemědělství – www.moa.gov.ge
 • Ketevan Tsikhelashvili – státní ministr pro usmíření a občanskou rovnost – www.smr.gov.ge

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:

Zdroj: www.geostat.ge
Počet obyvatel celkem: 3, 717 mil.

 • z toho ve městech: 2, 195 mil.
 • na venkově: 1, 522 mil.

Národnostní složení:

86,6 % obyvatelstva tvoří Gruzínci. K nejpočetnějším národnostním menšinám patří Ázerbájdžánci (5,3 %), kteří obývají zejména jihovýchodní oblasti Gruzie na hranicích s Ázerbájdžánem (Kvemo Kartli) a Arméni (4,5 %), kteří kompaktně žijí v jihozápadní Gruzii (Samtskhe-Javakheti). K dalším menšinám patří Rusové, Osetinci, Ukrajinci, Abcházové, Řekové, Kurdové, Židé a desítky dalších etnických skupin.

Náboženské složení:

Většina etnických Gruzínů je (alespoň nominálně) příslušníky gruzínské pravoslavné církve (83%). Druhou nejrozšířenější náboženskou skupinou jsou muslimové (11 %) – Ázerbájdžánci, gruzínští muslimové v Adžárii a Kistové v severovýchodní Gruzii, třetí skupinou jsou příslušníci Arménské apoštolské církve (3 %). Judaismus vyznává přibližně 4 tisíce Židů, kteří v Gruzii žijí již od starověku, přibližně 15 tisíc Řeků patří k řecké pravoslavné komunitě, asi 18 tisíc členů má komunita kurdských Jezídů. Ani ne tisíc příslušníků má luteránská komunita (většinou potomci německých přistěhovalců, kteří se zde usídlili před dvěma staletími), 35 tisíc lidí (1%) vyznává katolickou víru. Rusové vyznávají pravoslaví, dosud zde také existují příslušníci třech pravoslavných disidentských škol (malakáni, starověrci, duchoborci). Po rozpadu SSSR zde začaly působit také nové církve a sekty: baptisté, adventisté Sedmého dne, svědci Jehovovi, nová apoštolská církev, mormoni. Právní status má však pouze gruzínská pravoslavná církev.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

 

Vývoj HDP:

 

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

HDP při současných cenách, mld. GEL

33,9

35,8

40,8

44,6

50,0

HDP přepočítaný na ceny v roce 2015, mld. GEL

33,9

34,9

36,6

38,4

40,4

Reálný růst HDP, procenta

3,0

2,9

4,8

4,8

5,1

HDP deflator, procenta

5,8

2,6

8,5

4,4

6,6

HDP per capita (při současných cenách), GEL

9 109,4

9 613,9

10 933,9

11 968,0

13 428,9

HDP per capita (při současných cenách), USD

4 012,6

4 062,1

4 358,5

4 722,0

4 763,5

HDP při současných cenách, mil. USD

14,9

15,1

16,2

17,6

17,7

 

 

 

 

 

 

Vývoj Inflace:

 

 

 

 

 

 

2015

2016

2017

2018

2019

Průměrná roční inflace

104

102.1

106

102.6

104.9

Nezaměstnanost

 

2015

2016

2017

2018

2019

Aktivní populace

 

2 018.0

 

1 996.2

 

1 983.1

 

1 939.9

 

1 911.2

Zaměstnaní (v tis.)

 

1 733.8

 

1 717.3

 

1 706.6

 

1 694.2

 

1 690.2

Nezaměstnaní (v tis.)

 

284.2

 

278.9

 

276.4

 

245.7

 

221.0

Nezaměstnanost (v %)

 

14.1

 

14.0

 

13.9

 

12.7

 

11.6

 

 

 

V roce 2020 je očekáván pokles ekonomiky v souvislosti s koronavirem. Bezesporu dojde k poklesu pro Gruzii důležitého turistického sektoru, a tím pádem k menším příjmům obyvatelstva, nárůstu nezaměstnanosti a k dalším negativním ekonomickým jevům. Podnikatelské prostředí je tradičně velmi liberální a přívětivé.

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

 

2015

2016

2017

2018

2019

Money supply (M3). mil. Gel

13,3 16,0 18,4 21,1 24,6
Domestic credits, total billion Gel 16,6 20,3 23,3 28,0 33,4

Deposits, total. mil. Gel

14,3 17,0 19,8 23,0 26,3

Exchange rates

USD/GEL (Period average)

2,2702 2,3667 2,5086 2,4854 2,8192

EUR/GEL (Period average)

2,5204 2,6172 2,8322 3,0538 3,1553

Zdroj: Geostat. Podrobnější údaje jsou dostupné na stránkách gruzínské centrální banky

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

Viz bod 1.4

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Bankovní systém je jedním z nejrychleji se rozvíjejících odvětví. Po krizi v letech 2008 a 2009 se podařilo bankovní sektor stabilizovat díky podpoře mezinárodních finančních institucí a konzervativní politice Národní banky Gruzie. Na gruzínském trhu nyní působí 15 komerčních bank, které jsou stabilní. Za posledních několik let nebyla zaznamenána žádná vážnější krize v gruzínských bankách.

 

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Pro zlepšení investičního a obchodního klimatu změnila vláda mezi lety 2004 a 2008 radikálně daňový systém. Implementovala liberální ekonomické zákonodárství a výrazně snížila počet daní z 21 na aktuálních 6. Neplatí se daň z dědictví, převodu majetku, sociální daň aj. Dle gruzínské ústavy musí být jakákoli změna daní zchválena referendem, což má za následek velkou daňovou stabilitu.

V Gruzii se tedy vybírají tyto daně:

 • Daň z příjmů fyzických osob: 20 %
 • Daň z příjmů právnických osob: 15 %
 • Clo: 0 %, 5 %, 12 %  (většina importních tarifů ale byla zcela zrušena, navíc neexistují žádné množstevní kvóty na dovoz ani vývoz)
 • Daň z přidané hodnoty: 18 %
 • Spotřební daň
 • Dividenda jsou zdaněna 5 %

Zdroj: www.rs.ge

Gruzie má v současnosti uzavřeny dohody o zamezení dvojího zdanění se 45 zeměmi. Dohoda o zamezení dvojího zdanění s ČR vstoupila v platnost 4. 5. 2007.

Aktuální informace týkající se daňového systému je možné nalézt na www.rs.ge.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tbilisi (Gruzie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem