Guatemala: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

Velvyslanecví ČR v Mexiku

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Vedle tradičních výrobků lze za perspektivní považovat výrobky environmentálního sektoru – vývozy malých a středních energetických celků, solárních panelů, čističek a úpraven pitné vody, spaloven a moderních textilních strojů. Nutným předpokladem je však zajištění financování vývozu, tj. poskytnutí střednědobého či dlouhodobého úvěru.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Innovation & Technology Expo Guatemala

Termín: 20. února 2019

Místo konání: Ciudad de Guatemala

Zaměření: inovativní technologie

Expo Motriz

Termín: 1. – 3. března 2019

Místo konání: Parque de la Industria, Guatemala

Zaměření: automobilový průmysl

Web: https://www.expomotriz.net/ 

Apparel Sourcing Show

Termín: 14. – 16. května 2019

Místo konání: Ciudad de Guatemala

Zaměření: textilní průmysl

Web: https://www.apparelexpo.com/

Feria Alimentaria

Termín: 9. – 11. září 2019

Místo konání: Ciudad de Guatemala

Zaměření: potravinářský průmysl

Web: http://feriaalimentaria.com/main.asp?clc=175 

Expo Agrovision

Termín: 5. -7. září 2019

Místo konání: Ciudad de Guatemala

Zaměření: zemědělský průmysl

Web: http://agrovision.pro/ 

FerretExpo

Termín: 7. – 10. listopadu 2019

Místo konání: Ciudad de Guatemala

Zaměření: strojírenský průmysl

Web: http://ferretexpo.com/

Zpět na začátek

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem