Guatemala: Vztahy země s EU

Velvyslanecví ČR v Mexiku

V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Nikaragua se zúčastnila jednání o Asociační dohodě EU – země Střední Ameriky. Dohoda o textu AD se uskutečnila během španělského předsednictví v Madridu v květnu 2010 během summitu EU-LAC. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu středoamerického Summitu v Tegucigalpě (Honduras). Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. Předběžně se provádí obchodní část asociační dohody s Guatemalou od 1. prosince 2013. ČR dohodu ratifikovala dne 23. 8. 2013.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en Guatemala
Edificio Europlaza: 5a avenida 5-55, Zona14, Torre II, Nivel 17
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel.: +502 2300-5900 
Fax: +502 2300-5996
e-mail:  delegation-guatemala@eeas.europa.eu

Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala_es

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Guatemala je 83. obchodní partner EU. Evropská unie je v rámci exportu do Guatemaly na 5. místě a v rámci importu na 4. místě. V roce 2018 bylo z Guatemaly do EU dovezeno zboží v hodnotě 883 415 mil. USD a byly vyvezeny produkty v hodnotě 1,414 mld. USD. V roce 2017 to bylo 884 459 mil. USD u dovozů a 1,253 mld. USD u vývozů. U vývozu došlo k meziročnímu růstu, u dovozu došlo k menšímu poklesu.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V srpnu 2014 byl schválen Program kooperace EU – Guatemala na období 2014 – 2020. Projekty jsou zaměřeny na 3 oblasti: potravinová bezpečnost a výživa, řešení konfliktů a bezpečnost a konkurenceschopnost. Celkově by mělo být alokováno 166,8 mil. EUR. Všechny probíhající projekty lze konzultovat na webových stránkách Evropské delegace v Guatemale.

Dále může Guatemala čerpat prostředky z regionálních programů EU.

EU s Latinskou Amerikou v současné době spolupracuje v rámci Multiannual indicative programme for Latin America 2014-2020 s celkovým rozpočtem 925 mil. EUR.

Program se skládá ze dvou komponentů. Zatímco první z nich je aplikovaný na celý kontinent, druhá část se týká pouze středoamerických zemí. V rámci regionálního programu se EU zaměřuje na bezpečnost a rozvoj (70 mil. EUR), dobrou veřejnou správu, odpovědnost a sociální rovnost (42 mil. EUR), inkluzivní a udržitelný růst umožňující lidský rozvoj (215 mil. EUR), životní prostředí a změny klimatu (300 mil. EUR), vzdělávání (163 mil. EUR v rámci programu Erasmus+) a podpůrná opatření (15 mil. EUR).

Program zaměřený na Střední Ameriku pracuje s rozpočtem 120 mil. EUR a zaměřuje se na tyto oblasti: regionální ekonomická integrace (40 mil. EUR), bezpečnost a vláda práva (40 mil. EUR), klimatické změny a odolnost vůči katastrofám (35 mil. EUR) a podpůrná opatření (5 mil. EUR).

Zpět na začátek

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem