Guatemala: Vztahy země s EU

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

V roce 1993 byla podepsána Rámcová dohoda o spolupráci mezi EU a zeměmi Střední Ameriky, v roce 2003 pak nová Dohoda o politickém dialogu a spolupráci. V roce 2004, během schůzky na nejvyšší úrovni, bylo rozhodnuto, že novým rámcovým dokumentem pro regionální kooperaci bude Asociační dohoda. Nikaragua se zúčastnila jednání o Asociační dohodě EU – země Střední Ameriky. Dohoda o textu AD se uskutečnila během španělského předsednictví v Madridu v květnu 2010 během summitu EU-LAC. Vlastní dohoda o přidružení byla podepsána 29. 6. 2012 v průběhu středoamerického Summitu v Tegucigalpě (Honduras). Dohodu tvoří tři základní pilíře: politika, kooperace a volný obchod. Předběžně se provádí obchodní část asociační dohody s Guatemalou od 1. prosince 2013. ČR dohodu ratifikovala dne 23. 8. 2013.

3.1. Zastoupení EU v zemi

Delegación de la Unión Europea en Guatemala
Edificio Europlaza: 5a avenida 5-55, Zona14, Torre II, Nivel 17
Ciudad de Guatemala
Guatemala
Tel.: +502 2300-5900
Fax: +502 2300-5996
e-mail: delegation-guatemala@eeas.europa.eu
Webové stránky: https://eeas.europa.eu/delegations/guatemala_es

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Guatemala je k roku 2019 85. největší obchodní partner EU. V roce 2018 bylo z Guatemaly do EU dovezeno zboží v hodnotě 980 mil. USD a byly vyvezeny produkty v hodnotě 1,000 milionů USD. 78 % dovozu z Guatemaly tvořily zemědělské produkty, dalších 6,5 % poté dovoz ryb a mořských plodů. Oproti roku 2018 narostl export do EU z Guatemaly o 9 % a export o 6,9 %. Evropská unie byla v roce 2019 4. nejdůležitější partner jak v exportu (USA, Salvador, Honduras, EU, Mexiko) , tak importu (USA, Čína, Mexiko, EU, Salvador) zboží.

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

V srpnu 2014 byl schválen Program kooperace EU – Guatemala na období 2014 – 2020. Projekty jsou zaměřeny na 3 oblasti: potravinová bezpečnost a výživa, řešení konfliktů a bezpečnost a konkurenceschopnost. Celkově by mělo být alokováno 166,8 mil. EUR. Všechny probíhající projekty lze konzultovat na webových stránkách Evropské delegace v Guatemale.
Dále může Guatemala čerpat prostředky z regionálních programů EU.
EU s Latinskou Amerikou v současné době spolupracuje v rámci Multiannual indicative programme for Latin America 2014-2020 s celkovým rozpočtem 925 mil. EUR.
Program se skládá ze dvou komponentů. Zatímco první z nich je aplikovaný na celý kontinent, druhá část se týká pouze středoamerických zemí. V rámci regionálního programu se EU zaměřuje na bezpečnost a rozvoj (70 mil. EUR), dobrou veřejnou správu, odpovědnost a sociální rovnost (42 mil. EUR), inkluzivní a udržitelný růst umožňující lidský rozvoj (215 mil. EUR), životní prostředí a změny klimatu (300 mil. EUR), vzdělávání (163 mil. EUR v rámci programu Erasmus+) a podpůrná opatření (15 mil. EUR).
Program zaměřený na Střední Ameriku pracuje s rozpočtem 120 mil. EUR a zaměřuje se na tyto oblasti: regionální ekonomická integrace (40 mil. EUR), bezpečnost a vláda práva (40 mil. EUR), klimatické změny a odolnost vůči katastrofám (35 mil. EUR) a podpůrná opatření (5 mil. EUR).

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem