Guatemala: Zahraniční obchod a investice

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance (mld. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Vývoz

10,674

10,449

10,982

10,969

11,183

Dovoz

17,641

17,002

18,390

19,734

19,881

Bilance

-6,967

-6,553

-7,408

-8,765

-8,698

Obrat

28,315

27,451

29,372

30,703

31,064

 Zdroj: Banco de Guatemala

Oproti předchozímu období export v roce 2019 vzrostl o 2 %, import vzrostl o 1,1 % a obrat vzrostl o 1,2 %.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři Guatemaly podle podílu na vývozu (r. 2019) – USA 3 625 milionů USD= 32,4 %, Střední Amerika (Salvador, Nicaragua, Honduras) 3 364 milionů USD = 30,1 %, Eurozóna 893,6 milionů USD= 8 %, Mexiko 551,9 milionů USD = 4,9 %.
Hlavní obchodní partneři Guatemaly podle podílu na dovozu (r. 2019) – USA 7 361 milionů USD = 37 %, Střední Amerika (Salvador, Nicaragua, Honduras) 2 352 milionů USD = 11, 8 % Čína 2 228 milionů USD = 11,2 %, Mexiko 2 192 milionů USD = 11 %, Eurozona 1 289 milionů USD = 6,5 %.
EU se v roce 2019 podílela na celkovém vývozu 8 % a na dovozu 6,5 %.
Postavení k EU
Guatemala je k roku 2019 85. největší obchodní partner EU. V roce 2018 bylo z Guatemaly do EU dovezeno zboží v hodnotě 980 mil. USD a byly vyvezeny produkty v hodnotě 1 mld. USD.
Postavení nejdůležitější zemí EU v guatemalské teritoriální relaci v zahraničním obratu obchodu (r. 2019, mil. USD, %)

Země

Obrat

Část z celkového objemu

Nizozemí

296 869

2,65 %

Itálie

204 880

1,83 %

Španělsko

158 479

1,41 %

Německo

105 438

0,94 %

Belgie

69 753

0,62 %

Zdroj: Banco de Guatemala

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitější položky vývozu v roce 2019: textil, banány, káva, ořechy, cukr, rostlinné a živočišné tuky a oleje, kardamom, plastové výrobky, sušené ovoce, alkoholické nápoje, železo a ocel.
Nejdůležitější položky dovozu v roce 2019: ropa a ropné produkty, dopravní prostředky, elektronika, plasty, železo a ocel, farmaceutické produkty, textil.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V únoru 2019 vstoupilo v platnost nařízení, která upravuje fungování zón speciálního ekonomického rozvoje, v Guatemale figurujících pod názvem Speciální zóny veřejného hospodářského rozvoje (ZDEEP). Na základě vyhlášky 22 – 73 tak došlo k rozšíření existujícího pásma, které se nyní musí řídit ekologickým zákonem pásma svobodného průmyslu a obchodu. Od nového nařízení se očekává podpora národních a mezinárodních investic, tvorba nových pracovních míst a komercializace výroby. Celkově se od nových zón očekává pozvednutí místní ekonomiky. Zóny volného obchodu se týkají hlavně odvětví průmyslu, obchodu a služeb. Mezi hlavními činnostmi je výroba, produkce, balení, skladování a distribuce. Restrikce se týká pouze firem, jejichž činnost souvisí s těžbou minerálů a kovů nebo s těžbou ropy. Projektu se nemohou zúčastnit firmy, které v Guatemale již působí a odvádí příslušné daně.
Cílem zóny volného obchodu je podněcovat investory k investicím v předem určených oblastech. Firmy jsou v daných zónách 100 % osvobozeny od daně z příjmů a to po dobu 10 let. Stejně tak jsou osvobozeny od daní související s dovozem. Vláda od tohoto projektu očekává vytvoření minimálně 7 000 pracovních míst.
Představenstvo již existujícího Svobodného pásma průmyslu a obchodu (Zolic) povolilo založení společností v oblastech hospodářského rozvoje země, ať už na soukromém nebo veřejném pozemku. V současné době zóny volného obchodu se rozkládají na 30 hektarech, které jsou již z 95 % obsazeny 50 uživateli nebo firmami. Současné rozšíření má dosahovat až 50 hektarů. Jakmile bude nařízení schváleno, bude mezi speciální ekonomické zóny také zahrnuto Puerto Santo Tomás de Castilla v Izabalu. Za veškeré nově vzniklé zóny volného obchodu bude dohlížet Zolic, který by ověřoval, zda společnosti dodržují všechna pravidla, jakožto právní i formální požadavky. Kontrolu a audit firem by měl na starosti stále Finanční úřad (Superintedencia de Administración Tributaria, SAT).
V zóně Zolic vzniklo mezi lety 2013 – 2017 celkem 7 518 pracovních míst u 46 registrovaných institucí. Dle ministerstva hospodářství bylo v roce 2018 již 138 institucí, které investovaly v této oblasti 43,230 mil. quetzalů a které vytvořily 2 143 pracovních míst.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dosáhly v roce 2019 hodnoty 1,279 mld. USD, což oproti předchozímu roku představuje zvýšení o 249 mil. USD.

Přímé zahraniční investice 2015 – 2019 (mld. USD)

 

2015

2016

2017

2018

2019

Přímé zahraniční investice

1,22

1,18

1,17

1,03

1,27

Zdroj: Banco de Guatemala

V roce 2019 nejvíce investic směřovalo do výroby (317 mil. USD), do obchodu (295,9 mil. USD), energetiky (251,6 mil. USD), bankovnictví a pojišťovnictví (197,6 mil. USD, telekomunikací (161,2 mil. USD).
Podle původu investic převažuje Kolumbie (137,4 mil. USD), Mexiko (135,3 mil. USD), USA (122,7 mil. USD), Nizozemí (61,6 mil. USD), Lucembursko (54,3 mil. USD), Panama (23,9 mil. USD), Jižní Korea (20,6 mil. USD).

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Guatemalská vláda vyhlásila podporu zahraničních investic ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních investicích, Dekret č. 9-98 a jeho doplňky.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem