Guatemala: Zahraniční obchod a investice

Velvyslanecví ČR v Mexiku

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance (mld. USD)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Vývoz

10,803

10,674

10,449

10,982

10,969

Dovoz

18,281

17,641

17,002

18,390

19,734

Bilance

-7,478

-6,967

-6,553

-7,408

-8,765

Obrat

29,084

28,315

27,451

29,372

30,703

 Zdroj: Banco de Guatemala

Oproti předchozímu období export v roce 2018 klesl o 0,11 %, import vzrostl o 7,3 % a obrat vzrostl o 4,5 %.

Zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Hlavní obchodní partneři Guatemaly podle podílu na vývozu (r. 2018) – USA (3,9 mld. USD), Salvador (1,334 mld. USD), Honduras (1,050 mld. USD), Nikaragua (540,5 mil. USD), Mexiko (505,3 mil. USD), Kostarika (429, 3 mil. USD), Nizozemí (356,5 mil. USD), Panama (243,1 mil. USD), Dominikánská republika (172,8 mil. USD), Kanada (164,0 mil. USD).

Hlavní obchodní partneři Guatemaly podle podílu na dovozu (r. 2018) – USA (7,465 mld. USD), Čína (2,157 mld. USD), Mexiko (2,133 mld. USD), Salvador (1,025 mld. USD), Kostarika (658,1 mil. USD), Panama (587,1 mil. USD), Kolumbie (527,6 mil. USD), Honduras (448,3 mil. USD), Španělsko (322,5 mil. USD), Indie (316,3 mil. USD).

EU se v roce 2018 podílela na celkovém vývozu 7,2 % a na dovozu 8 %. V roce 2017 to bylo 6,8 % u exportu a 8 % u importu.

Postavení k EU

Guatemala je 83. obchodní partner EU. Evropská unie se v rámci exportu umístila na 5. místě a v rámci importu na 4. místě. V roce 2018 bylo z Guatemaly do EU dovezeno zboží v hodnotě 883 415 mil. USD a byly vyvezeny produkty v hodnotě 1,414 mld. USD. V roce 2017 to bylo 884 459 mil. USD u dovozů a 1,253 mld. USD u vývozů. U vývozu došlo k meziročnímu růstu, u dovozu došlo k menšímu poklesu.

Postavení zemí EU v guatemalské teritoriální relaci (r. 2018, mil. USD, %)

Země

Obrat

Podíl na obratu

Nizozemí

470 299,2

20,46 %

Německo

384 411,1

16,73 %

Španělsko

337 477,3

14,68 %

Belgie

300 455

13,07 %

Itálie

299 042,2

13,01 %

Francie

120 343,7

5,23 %

Lucembursko

111 917,8

4,84 %

Finsko

93 230,2

4,05 %

Litva

34 891,9

1,51 %

Estonsko

33 579,6

1,46 %

Lotyšsko

19 239,9

0,83 %

Portugalsko

18 052,8

0,78 %

Irsko

16 725,5

0,72 %

Rakousko

13 738,5

0,59 %

Řecko

5 977,6

0,26 %

Slovensko

1 668,9

0,072 %

Slovinsko

877,8

0,03 %

Kypr

113,5

0,004 %

Malta

62,8

0,002 %

Ostatní země EU

35 425

1,54 %

CELKEM

2 297 530,3

100 %

Zdroj: Banco de Guatemala

Zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejdůležitější položky vývozu v roce 2018: textil, banány, káva, cukr, rostlinné tuky, kardamom, plastové výrobky, sušené ovoce, alkoholické nápoje, železo a ocel.

 

Nejdůležitější položky dovozu v roce 2017 (poslední dostupné údaje): ropa a ropné produkty, dopravní prostředky, elektronika, plasty, farmaceutické produkty, textil.

Zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V únoru 2019 vstoupilo v platnost nařízení, která upravuje fungování zón speciálního ekonomického rozvoje, v Guatemale figurujících pod názvem Speciální zóny veřejného hospodářského rozvoje (ZDEEP). Na základě vyhlášky 22 – 73 tak došlo k rozšíření existujícího pásma, které se nyní musí řídit ekologickým zákonem pásma svobodného průmyslu a obchodu. Od nového nařízení se očekává podpora národních a mezinárodních investic, tvorba nových pracovních míst a komercializace výroby. Celkově se od nových zón očekává pozvednutí místní ekonomiky. Zóny volného obchodu se týkají hlavně odvětví průmyslu, obchodu a služeb. Mezi hlavními činnostmi je výroba, produkce, balení, skladování a distribuce. Restrikce se týká pouze firem, jejichž činnost souvisí s těžbou minerálů a kovů nebo s těžbou ropy. Projektu se nemohou zúčastnit firmy, které v Guatemale již působí a odvádí příslušné daně.

Cílem zóny volného obchodu je podněcovat investory k investicím v předem určených oblastech. Firmy jsou v daných zónách 100 % osvobozeny od daně z příjmů a to po dobu 10 let. Stejně tak jsou osvobozeny od daní související s dovozem. Vláda od tohoto projektu očekává vytvoření minimálně 7 000 pracovních míst.

Představenstvo již existujícího Svobodného pásma průmyslu a obchodu (Zolic) povolilo založení společností v oblastech hospodářského rozvoje země, ať už na soukromém nebo veřejném pozemku.  V současné době zóny volného obchodu se rozkládají na 30 hektarech, které jsou již z 95 % obsazeny 50 uživateli nebo firmami. Současné rozšíření má dosahovat až 50 hektarů. Jakmile bude nařízení schváleno, bude mezi speciální ekonomické zóny také zahrnuto Puerto Santo Tomás de Castilla v Izabalu. Za veškeré nově vzniklé zóny volného obchodu bude dohlížet Zolic, který by ověřoval, zda společnosti dodržují všechna pravidla, jakožto právní i formální požadavky. Kontrolu a audit firem by měl na starosti stále Finanční úřad (Superintedencia de Administración Tributaria, SAT).

V zóně Zolic vzniklo mezi lety 2013 – 2017 celkem 7 518 pracovních míst u 46 registrovaných institucí. Dle ministerstva hospodářství bylo v roce 2018 již 138 institucí, které investovaly v této oblasti 43,230 mil. quetzalů a které vytvořily 2 143 pracovních míst.

Zpět na začátek

2.5. Investice – přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Přímé zahraniční investice dosáhly v roce 2018 hodnoty 1,0315 mld. USD, což oproti předchozímu roku představuje snížení o 138 mil. USD.

Přímé zahraniční investice 2014 – 2018 (mld. USD)

 

2014

2015

2016

2017

2018

Přímé zahraniční investice

1,39

1,22

1,18

1,17

1,03

Zdroj: Banco de Guatemala

V roce 2018 nejvíce investic směřovalo do obchodu (325,2 mil. USD), do výroby (174,7 mil. USD), bankovnictví a pojišťovnictví (168,2 mil. USD), ostatní aktivity (146,4 mil. USD), telekomunikací (123,6 mil. USD), energetika (95,5 mil. USD).

Podle původu investic převažuje USA (246,0 mil. USD), Mexiko (182,3 mil. USD), Kolumbie (133,0 mil. USD), Lucembursko (77,7 mil. USD), Španělsko (52,2 mil. USD), Panama (43,6 mil. USD), Peru (34,4 mil. USD), Honduras (32,1 mil. USD), Jižní Korea (33,3 mil. USD), Salvador (24,1 mil. USD).

Zpět na začátek

2.6. Investice – podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Guatemalská vláda vyhlásila podporu zahraničních investic ve svém programu s tím, že zahraniční investice musí být vloženy především do infrastruktury, dopravy, energetiky a financí. Konkrétní podmínky upravuje Zákon o zahraničních investicích, Dekret č. 9-98 a jeho doplňky.

Zpět na začátek

Souhrnná teritoriální informace