Guatemala: Základní charakteristika teritoria, ekonomický přehled

@Zastupitelský úřad ČR v Mexiku (Mexiko)

1.1. Oficiální název státu, složení vlády

Oficiální název státu: Guatemalská republika (República de Guatemala)
Prezident: Alejandro Giammattei Falla (ve funkci od 14. 1. 2020)
Složení vlády:
Vláda jmenovaná a řízená prezidentem republiky má celkem 26 ministrů. Členy širší vlády jsou kromě prezidenta, viceprezidenta a ministrů (15) i tzv. tajemníci prezidenta (Secretarios – 11), kteří koordinují spolupráci prezidentské kanceláře s jednotlivými ministerstvy. Vláda zahájila svou činnost 14. 1. 2020. Aktuální složení vlády ke dni 7. 5. 2020 je následující.
Užší kabinet:
– Viceprezident republiky: César Guillermo Castillo Reyes
– Ministr zahraničních věcí: Pedro Brolo Vila
– Ministr vnitra: Edgar Godoy Samayoa
– Ministr ekonomiky: Roberto Antonio Malouf Morales
– Ministr národní obrany: Juan Carlos Alemán Soto
– Ministr veřejných financí: Álvaro González Ricci
– Ministr zemědělství a výživy: José Ángel López
– Ministr veřejného zdravotnictví a sociální pomoci: Hugo Monroy
– Ministr energetiky a těžby: Alberto Pimentel Mata
– Ministryně kultury a sportu: Lidiette Silvana Martínez
– Ministryně školství: Claudia Ruiz Casasola de Estrada
– Ministr práce a sociálního zabezpečení: Rafael Lobos
– Ministr životního prostředí a přírodních zdrojů: Mario Rojas
– Ministr sociálního rozvoje: Raúl Romero Segura
– Ministr komunikací, infrastruktury a bydlení: Josué Lemus Cifuentes

Zpět na začátek

1.2. Demografické tendence: Počet obyvatel, průměrný roční přírůstek, demografické složení (vč. národnosti, náboženských skupin)

Počet obyvatel:
V Guatemale žije podle posledních odhadů 17,6 mil. obyvatel (2019), hustota osídlení činí 167 ob./ km2 (2019), cca 7 mil. obyvatel je ekonomicky činných a 51,8 % populace žije ve městech (2019). Průměrný roční přírůstek činil 2,07 % (2019).
Demografické složení:
Největší skupinu obyvatelstva tvoří mesticové (50 %), následují indiáni (44 %). Běloši se na celkové populaci podílí 5 %, černoši 1 %.
Úřední jazyk:
V Guatemale se mluví 24 jazyky. Oficiálním jazykem je španělština. Velké procento populace mluví jedním z 22 mayských jazyků. Mírové dohody podepsané v prosinci 1996 zajišťují překlad některých oficiálních dokumentů a hlasovacích materiálů do několika původních jazyků. Španělština, s 55 – 60% zastoupením, je dominantním jazykem ve středu a na východě země. Domorodé jazyky jsou zastoupeny ve 40 – 45% (více než 20 mayských jazyků, včetně Achi, K’iche, Kaqchikel, Q’eqchi, Mam.) Nemayské jazyky jsou Garífuna a Xinca.
Vyznání:
V roce 2012 vyznávalo katolickou víru kolem 65 – 70 % obyvatel. Dnes je v Guatemale na vzestupu protestantismus. Poslední průzkumy ukazují (2017), že katolickou víru vyznává přibližně 45 % populace, protestantskou víru (evangelíci) asi 42 % populace, indiánská a jiná náboženství přibližně 3 % populace. Bez vyznání je přibližně 11 % obyvatelstva.

Administrativní členění:

Guatemala se dělí na 8 regionů, 22 departamentů a 332 obcí.

Departament

Hlavní město

Rozloha (km²)

Odhadovaný počet obyvatel (2018)​

Alta Verapaz

Cobán

8 686

1 371 229

Baja Verapaz

Salamá

3 124

323 294

Chimaltenango

Chimaltenango

1 979

743 055

Chiquimula

Chiquimula

2 376

435 511

El Progreso

Guastatoya

1 922

178 387

Escuintla

Escuintla

4 384

804 515

Guatemala

Ciudad de Guatemala

2 126

3 489 142

Huehuetenango

Huehuetenango

7 400

1 353 210

Izabal

Puerto Barrios

9 038

489 449

Jalapa

Jalapa

2 063

385 959

Jutiapa

Jutiapa

3 216

503 369

Petén

Flores

35 854

809 215

Quetzaltenango

Quetzaltenango

1 953

921 010

Quiché

Santa Cruz del Quiché

8 378

1 199 553

Retalhuleu

Retalhuleu

1 856

355 045

Sacatepéquez

Antigua Guatemala

465

363 073

San Marcos

San Marcos

3 791

1 199 615

Santa Rosa

Cuilapa

2 955

398 717

Sololá

Sololá

1 061

533 956

Suchitepéquez

Mazatenango

2 510

609 987

Totonicapán

Totonicapán

1 061

585 578

Zacapa

Zacapa

2 690

249 214

Zdroj: INE Guatemala.

Zpět na začátek

1.3. Základní makroekonomické ukazatele za posledních 5 let (nominální HDP/obyv., vývoj objemu HDP, míra inflace, míra nezaměstnanosti). Očekávaný vývoj v teritoriu s akcentem na ekonomickou sféru.

 

Ukazatel

Jednotka

2015

2016

2017

2018

2019

 

HDP

%

4,1

2,7

3,0

3,1

3,6

HDP v běžných cenách

mld. USD

62,18

66,05

71,55

72,9

76,72

HDP/ob.

USD

7 597

7 655 7 730 7 865

7 993

Míra inflace

%

3,07

4,23

5,58

2,31

3,4

Míra nezaměstnanosti

%

2,4

2,4

2,3

2,8

2,75

Zdroj: Banco de Guatemala, The Economist Intelligence Unit

Zpět na začátek

1.4. Veřejné finance, státní rozpočet – příjmy, výdaje, saldo za posledních 5 let

Státní rozpočet Guatemaly (mld. USD)

 

2016

2017

2018

2019

2020

Příjmy

7,51

7,84

7,69

11,46

 –

Výdaje

8,24

8,79

9,50

11,46

14,00

Saldo

-0,73

-0,95

-1,81

0

 – 

Zdroj: Banco de Guatemala

Zpět na začátek

1.5. Platební bilance (běžný, kapitálový, finanční účet), devizové rezervy (za posledních 5 let), veřejný dluh vůči HDP, zahraniční zadluženost, dluhová služba

 

  2015 2016 2017 2018 2019
Běžný účet platební bilance (v mld. USD) -0,0964 1,0234 1,1887 0,6383  –
Kapitálový účet platební bilance (v mil. USD) 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000  –
Finanční účet platební bilance (v mld. USD) -1,0421 -1,0593 -1,6558 -0,0644  –
Devizové rezervy (v mld. USD) 7,7512 9,1604 11,7695 12,583 14,784
Hrubá zahraniční zadluženost (v mld. USD) 20,378 21,480 22,972 22,349 23,342
Veřejný dluh/HDP (v %) 30,4 30,5 31,9 33,5 35,0

Zdroj: Banco de Guatemala, The Economist Intelligence Unit

Zpět na začátek

1.6. Bankovní systém (hlavní banky a pojišťovny)

Guatemalský bankovní systém lze rozdělit do dvou segmentů: (1) Formální (regulovaný) finanční sektor je tvořen institucemi, které podléhají speciálnímu státnímu povolení Měnové rady a jsou kontrolovány Dozorčí bankou Guatemaly (Superintendenica de Bancos de Gautemala, SIB). Tento sektor zahrnuje bankovní systém a nebankovní systém. První, bankovní systém, zahrnuje kromě Centrální banky (Banco de Guatemala) také komerční banky a finanční korporace, které jsou definovány zákonem jako instituce specializované na operace investičního bankovnictví. Nebankovní finanční systém se řídí zvláštními zákony a skládá se z pojišťoven, společností zabývající se obchodem s cennými papíry, burzovními obchody a dále Institutem pro rozvoj měst (INFOM) a Institutem pro rozvoj hypotečních úvěrů (FHA). Mezi největší banky Guatemaly patří: Banco Industrial, Banco G&T Continental, Banco Agromercantil de Guatemala, Banco de América Central,S.A., Banco de Desarollo Rural. Druhý segment bankovního sektoru (2) je neformální nebo neregulovaný finanční sektor. Instituce tohoto sektoru vykonávají finanční zprostředkování, jehož povolení odpovídá obecnému právnímu základu (obchodnímu zákoníku) a není pod dohledem Dozorčí banky. Finanční zprostředkovatelé tohoto sektoru jsou obvykle inovativní a poskytují služby, které nepovolují půjčky regulovaným subjektům. Mezi nimi například nabídka a poptávka po cenných papírech, jakož i úvěrové asociace, spořitelní a úvěrová družstva a další nevládní organizace, které poskytují finanční služby převážně ve venkovských oblastech.

Zpět na začátek

1.7. Daňový systém

Fiskální legislativa zahrnuje tři základní daňové sazby.
Daň z přidané hodnoty (IVA, Impuesto al Valor Agregado) se skládá ze svou sazebních režimů. Režim malých daňových poplatníků podléhá platbě daně z přidané hodnoty ve výši 5% z celkové částky fakturované každý měsíc. Jedná se o výhodu poskytovanou vládou, která osvobozuje od několika dalších daní a dává možnost vést zjednodušené účetní záznamy. Tento režim je omezen v prodeji ročním limitem Q150 000. Druhý sazební režim je režim obecný, který činí 12 % a je stanoven na prodej věcí movitých i nemovitých, služeb, dovoz a vývoz zboží, dary a pronájem nemovitostí.
Daň z příjmů (ISR, Impuesto sobre la renta) disponuje dvěma platebními režimy. Zjednodušený volitelný režim se skládá ze dvou sazeb – pokud je měsíční příjem nižší Q30 000, odvádí se 5 % daň. Pokud je měsíční příjem vyšší než Q30 000 odvádí se 7 %. U tohoto typu daně nejsou rozhodující výdaje nebo náklady, odpovídající daň přesto musí být každý měsíc zaplacena. Tento režim je výhodný, kdy je málo nákladů a ziskové rozpětí vysoké. Druhým typem je režim týkající se veřejných služeb. Tento způsob započítává to co zbývá po odečtení provozních a běžných nákladů se sazbou 25 %. Režim je vhodný při počátečním podnikání. Daňové přiznání se podává čtvrtletně.
Třetím typem daňové sazby je daň solidarity (ISO, Impuesto de Solidaridad). Tento typ daně je aplikován pouze v případě daňového režimu ISR na veřejných službách. Platba se vypočítává 1 % ročně z příjmů nebo aktiv z předchozího účetního období a platí se čtvrtletně.
Vedle daní základních existuje i spotřební daň, která je aplikována na řadu výrobků jako je tabák, alkoholické nápoje, sodovky a limonády, pohonné hmoty, nové automobily atd.
V rámci pracovního poměru je povinností firmy odvádět ze mzdy zaměstnance 29,16 %. Pokud má společnost tři a více zaměstnanců je povinna odvádět za zaměstnance sociální pojištění 12,67 % ze zaměstnancovy mzdy. Zaměstnanec ješ povinen z dané mzdy odvést 4,83 % na sociální pojištění, které je určené na starobní důchody.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Mexiku (Mexiko) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem