Guinea-Bissau: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Akkře (Ghana)

ZÚ neevidoval v roce 2018 žádný případ obchodní nebo ekonomické spolupráce mezi ČR a Guinea Bisaau.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

  2014 2015 2016 2017 2018
Vývoz z ČR do GB 52 88 13 5 1
Dovoz do ČR z GB 0 0 0 1 32
Bilance 52 88 13 4 -31

Údaje v tis. USD
Zdroj: Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Vývoz z ČR do  Guinea-Bissau za rok 2018
Kód zboží Název zboží CZK (tis.)
82 Nástroje náčiní výrobky nožířské z kovu obec 8
84 Reaktory kotle přístroje nástroje mechanické 8

Zdroj: ČSÚ

Dovoz do ČR z Guinea-Bissau za rok 2018
Kód zboží Název zboží CZK (tis.)
08 Ovoce ořechy, jedle slupky citr plodů, melounů 732

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

ZÚ Akkra nejsou známy žádné informace o výměně služeb mezi ČR a Guinea-Bissau.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ZÚ Akkra nesjou známy žádné informace o českých investicích a společných podnicích v Guinea-Bissau.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V minulosti uzavřené smlouvy (Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Guinea-Bissau o kulturní spolupráci) a Dohoda o vědeckotechnické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Guinea-Bissau), byly ukončeny v r.1993. V současnosti nejsou v jednání žádné mezivládní dohody.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

V dřívějších letech poskytla ČR Guineji-Bissau několik studijních stipendií. V současnosti jsou kontakty sporadické. V roce 2018 nebyl realizován žádný malý lokální projekt.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Akkře (Ghana) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem